Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Fastighetsrättsliga ersättningar

(2011)
Abstract (Swedish)
För bebyggelse, infrastruktur och bevarande finns lagar för tvångsvis åtkomst till mark. De fastighetsrättsliga ersättningsreglerna ger inte bara grunden för ersättningarna vid den tvångsvisa markåtkomsten utan sätter framförallt ramarna för de frivilliga situationerna. Vad ger ersättning och vad ger inte ersättning? Det finns många olika metoder och normer inom området och dessutom skiljer man på skadeståndsfall, vinstfördelningsfall och rådighetsinskränkningar. De grundläggande ersättningsreglerna i expropriationslagens 4 kap ändrades den 1 augusti 2010, bland annat genom regeln att normal ersättning skall uppgå till 125 % av fastighetsvärdet. Fastighetsrättsliga ersättningar är därför högintressanta för många på fastighetsmarknaden:... (More)
För bebyggelse, infrastruktur och bevarande finns lagar för tvångsvis åtkomst till mark. De fastighetsrättsliga ersättningsreglerna ger inte bara grunden för ersättningarna vid den tvångsvisa markåtkomsten utan sätter framförallt ramarna för de frivilliga situationerna. Vad ger ersättning och vad ger inte ersättning? Det finns många olika metoder och normer inom området och dessutom skiljer man på skadeståndsfall, vinstfördelningsfall och rådighetsinskränkningar. De grundläggande ersättningsreglerna i expropriationslagens 4 kap ändrades den 1 augusti 2010, bland annat genom regeln att normal ersättning skall uppgå till 125 % av fastighetsvärdet. Fastighetsrättsliga ersättningar är därför högintressanta för många på fastighetsmarknaden: mark- och exploateringsansvariga inom kommuner, lantmätare, jurister, banker, bygg- och fastighetsbolag samt fastighetsmäklare.Vi strävar efter att ordna ett seminarium som ger klara och handfasta besked på frågor om fastighetsrättsliga ersättningar vid tvångsvis ianspråktagande av mark och vid restriktioner på användningen av fastigheter. För att uppnå det syftet har vi anlitat framstående föreläsare:

o Advokaten Anders Linnerborg, Setterwalls Advokatbyrå, Malmö

o Fastighetsrättslige experten Eije Sjödin, Lantmäteriets huvudkontor, Gävle

o Universitetsadjunkt Fredrik Warnquist, Fastighetsvetenskap LTH

o Fastighetsrättsliga experten Marianne Carlbring, Vänersborg

o Tekniska rådet Sören Karlsson, Mark- och miljödomstolen, Vänersborg

o Professor Ulf Jensen, Fastighetsvetenskap LTH

o Advokaten Viveca Dahlin, Landahl Advokatbyrå, Stockholm (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
editor
LU
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
pages
420 pages
publisher
Fastighetsvetenskap
language
Swedish
LU publication?
yes
additional info
Conference Name: Fastighetsrättsliga ersättningar Conference Location: Lund Conference Date: 2011-11-10
id
54d7e4a9-ba15-42a5-9331-68bccb6edc9c (old id 4248287)
date added to LUP
2016-04-04 11:06:06
date last changed
2018-11-21 21:02:39
@proceedings{54d7e4a9-ba15-42a5-9331-68bccb6edc9c,
 abstract   = {För bebyggelse, infrastruktur och bevarande finns lagar för tvångsvis åtkomst till mark. De fastighetsrättsliga ersättningsreglerna ger inte bara grunden för ersättningarna vid den tvångsvisa markåtkomsten utan sätter framförallt ramarna för de frivilliga situationerna. Vad ger ersättning och vad ger inte ersättning? Det finns många olika metoder och normer inom området och dessutom skiljer man på skadeståndsfall, vinstfördelningsfall och rådighetsinskränkningar. De grundläggande ersättningsreglerna i expropriationslagens 4 kap ändrades den 1 augusti 2010, bland annat genom regeln att normal ersättning skall uppgå till 125 % av fastighetsvärdet. Fastighetsrättsliga ersättningar är därför högintressanta för många på fastighetsmarknaden: mark- och exploateringsansvariga inom kommuner, lantmätare, jurister, banker, bygg- och fastighetsbolag samt fastighetsmäklare.<br/><br>
<br/><br>
Vi strävar efter att ordna ett seminarium som ger klara och handfasta besked på frågor om fastighetsrättsliga ersättningar vid tvångsvis ianspråktagande av mark och vid restriktioner på användningen av fastigheter. För att uppnå det syftet har vi anlitat framstående föreläsare:<br/><br>
o Advokaten Anders Linnerborg, Setterwalls Advokatbyrå, Malmö<br/><br>
o Fastighetsrättslige experten Eije Sjödin, Lantmäteriets huvudkontor, Gävle<br/><br>
o Universitetsadjunkt Fredrik Warnquist, Fastighetsvetenskap LTH<br/><br>
o Fastighetsrättsliga experten Marianne Carlbring, Vänersborg<br/><br>
o Tekniska rådet Sören Karlsson, Mark- och miljödomstolen, Vänersborg<br/><br>
o Professor Ulf Jensen, Fastighetsvetenskap LTH<br/><br>
o Advokaten Viveca Dahlin, Landahl Advokatbyrå, Stockholm},
 editor    = {Warnquist, Fredrik},
 language   = {swe},
 note     = {Conference Editor},
 publisher  = {Fastighetsvetenskap},
 title    = {Fastighetsrättsliga ersättningar},
 year     = {2011},
}