Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Basal kroppskännedom och psykomotorisk funktion hos personer med allvarlig psykisk sjukdom

Hedlund, Lena LU (2014) In Lund University Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series 2014:21.
Abstract (Swedish)
Det övergripande syftet med avhandlingen var att belysa och kontextualisera fysioterapeutiska insatser för personer med schizofreniforma psykoser utifrån aktuell forskning om psykomotorisk funktion och självmedvetande. Självmedvetandeforskning, både experimentell och fenomenologisk, kopplar de mest grundläggande självmedvetandenivåerna till vårt kroppsliga ursprung; hur vi via den sensomotoriska funktionen förankras i kroppen och blir medvetna om vår plats i världen. Personer med allvarlig psykisk sjukdom har visat sig ha olika självmedvetandestörningar och psykomotoriska avvikelser. Fysioterapeuten behöver utifrån ett kliniskt resonerande värdera olika aspekter av patienternas svårigheter inför ett behandlingsupplägg. Vår kroppshållning... (More)
Det övergripande syftet med avhandlingen var att belysa och kontextualisera fysioterapeutiska insatser för personer med schizofreniforma psykoser utifrån aktuell forskning om psykomotorisk funktion och självmedvetande. Självmedvetandeforskning, både experimentell och fenomenologisk, kopplar de mest grundläggande självmedvetandenivåerna till vårt kroppsliga ursprung; hur vi via den sensomotoriska funktionen förankras i kroppen och blir medvetna om vår plats i världen. Personer med allvarlig psykisk sjukdom har visat sig ha olika självmedvetandestörningar och psykomotoriska avvikelser. Fysioterapeuten behöver utifrån ett kliniskt resonerande värdera olika aspekter av patienternas svårigheter inför ett behandlingsupplägg. Vår kroppshållning och våra rörelser uttrycker vår personlighet och berättar hur vi mår men visar också om vi har olika funktionsnedsättningar som inverkar begränsande på rörelseförmågan. Vetenskapligt beprövade bedömningsinstrument och en evidensbaserad behandling är en viktig utgångspunkt. Denna avhandling består av två psykometriska studier; en reliabilitets- och validitetsstudie av ett självskattningsinstrument för trötthetsupplevande, Multidimensional Fatigue Inventory (MFI-20) och en reliabilitets- och validitetststudie av BAS Rörelsekvalitet och Kroppsupplevelse (BAS MQ-E). Avhandlingen består därtill av två kvalitativa studier, baserade på innehållsanalys, om patienters respektive fysioterapeuters erfarenheter av behandling med basal kroppskännedom. Resultaten visar att både MFI-20 och BAS MQ-E har tillfredställande psykometriska profiler och visar på god klinisk känslighet och relevans. De kvalitativa studierna visar på att patienterna har positiva erfarenheter av behandling med basal kroppskännedom, och de beskriver olika kroppsliga, känslomässiga och kognitiva effekter. Även fysioterapeuterna beskriver positiva effekter av behandlingen och hur de i processen guidar patienterna till större kroppslig kontakt och ett ökat självmedvetande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Söderlund, Anne
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Schizofreniforma psykoser, återhämtning, fysioterapi, rörelsekvalitet, vitalitet, psykometri, innehållsanalys
in
Lund University Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series
volume
2014:21
pages
94 pages
publisher
Physiotherapy
defense location
Room SSSH, Health Science Centre, Baravägen 3, Lund
defense date
2014-02-28 09:00:00
ISSN
1652-8220
ISBN
978-91-87651-45-8
language
Swedish
LU publication?
yes
id
e6bba737-b139-44a4-85d9-37d100641fcb (old id 4286246)
date added to LUP
2016-04-01 13:55:51
date last changed
2019-05-22 00:54:52
@phdthesis{e6bba737-b139-44a4-85d9-37d100641fcb,
 abstract   = {Det övergripande syftet med avhandlingen var att belysa och kontextualisera fysioterapeutiska insatser för personer med schizofreniforma psykoser utifrån aktuell forskning om psykomotorisk funktion och självmedvetande. Självmedvetandeforskning, både experimentell och fenomenologisk, kopplar de mest grundläggande självmedvetandenivåerna till vårt kroppsliga ursprung; hur vi via den sensomotoriska funktionen förankras i kroppen och blir medvetna om vår plats i världen. Personer med allvarlig psykisk sjukdom har visat sig ha olika självmedvetandestörningar och psykomotoriska avvikelser. Fysioterapeuten behöver utifrån ett kliniskt resonerande värdera olika aspekter av patienternas svårigheter inför ett behandlingsupplägg. Vår kroppshållning och våra rörelser uttrycker vår personlighet och berättar hur vi mår men visar också om vi har olika funktionsnedsättningar som inverkar begränsande på rörelseförmågan. Vetenskapligt beprövade bedömningsinstrument och en evidensbaserad behandling är en viktig utgångspunkt. Denna avhandling består av två psykometriska studier; en reliabilitets- och validitetsstudie av ett självskattningsinstrument för trötthetsupplevande, Multidimensional Fatigue Inventory (MFI-20) och en reliabilitets- och validitetststudie av BAS Rörelsekvalitet och Kroppsupplevelse (BAS MQ-E). Avhandlingen består därtill av två kvalitativa studier, baserade på innehållsanalys, om patienters respektive fysioterapeuters erfarenheter av behandling med basal kroppskännedom. Resultaten visar att både MFI-20 och BAS MQ-E har tillfredställande psykometriska profiler och visar på god klinisk känslighet och relevans. De kvalitativa studierna visar på att patienterna har positiva erfarenheter av behandling med basal kroppskännedom, och de beskriver olika kroppsliga, känslomässiga och kognitiva effekter. Även fysioterapeuterna beskriver positiva effekter av behandlingen och hur de i processen guidar patienterna till större kroppslig kontakt och ett ökat självmedvetande.},
 author    = {Hedlund, Lena},
 isbn     = {978-91-87651-45-8},
 issn     = {1652-8220},
 language   = {swe},
 publisher  = {Physiotherapy},
 school    = {Lund University},
 series    = {Lund University Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series},
 title    = {Basal kroppskännedom och psykomotorisk funktion hos personer med allvarlig psykisk sjukdom},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/files/3673278/4286251.pdf},
 volume    = {2014:21},
 year     = {2014},
}