Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Exposure to air pollution during pregnancy and health risks for mother and child

Malmqvist, Ebba LU orcid (2014) In Lund University Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series 2014:19.
Abstract
We had in the present thesis the unique possibility to use, in a socio-economically relatively homogenous population, high quality registry information on a population-based birth cohort (84 039 births during the period 1999-2005) in Scania (Skåne), the most Southern county of Sweden. The aim of the thesis was to investigate whether exposure to air pollution, in an area of low-levels exposures, during different periods of the pregnancy was associated with birth outcomes, pregnancy complications and risk of the child to develop type I diabetes (T1D). For all outcomes air pollution was assessed as nitrogen oxides (NOx) and traffic exposure. For T1D we also assessed the association with exposures to ozone.

We did not find any... (More)
We had in the present thesis the unique possibility to use, in a socio-economically relatively homogenous population, high quality registry information on a population-based birth cohort (84 039 births during the period 1999-2005) in Scania (Skåne), the most Southern county of Sweden. The aim of the thesis was to investigate whether exposure to air pollution, in an area of low-levels exposures, during different periods of the pregnancy was associated with birth outcomes, pregnancy complications and risk of the child to develop type I diabetes (T1D). For all outcomes air pollution was assessed as nitrogen oxides (NOx) and traffic exposure. For T1D we also assessed the association with exposures to ozone.

We did not find any consistent associations between air pollution and birth outcomes, whereas an increased prevalence of gestational diabetes and preeclampsia with increasing NOx exposure was observed. We did also find that the risk of developing T1D increased if the mother had lived in areas of elevated levels of NOx during third trimester or ozone during second trimester. Our studies suggest that air pollution during pregnancy might be a health risk for mother and child, even at levels below current air quality guidelines. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Luftföroreningar har i många studier visat sig skada vår hälsa. Även om risken för den enskilda individen kan vara relativt liten så kan omfattningen av hälsoeffekterna bli stora eftersom det är så många som exponeras. Tidigare har man huvudsakligen sett effekter på andningsorganen men under de senare åren har man även börjat se effekter som sträcker sig bortom våra andningsorgan. Framförallt det senaste decenniet har många studier på både djur och människor indikerat att luftföroreningar under graviditeten kan påverka fostret. De flesta studierna har undersökt om risken ökar för att barnet föds för litet eller för tidigt. Ett fåtal studier har även undersökt om mamman har en ökad risk för... (More)
Popular Abstract in Swedish

Luftföroreningar har i många studier visat sig skada vår hälsa. Även om risken för den enskilda individen kan vara relativt liten så kan omfattningen av hälsoeffekterna bli stora eftersom det är så många som exponeras. Tidigare har man huvudsakligen sett effekter på andningsorganen men under de senare åren har man även börjat se effekter som sträcker sig bortom våra andningsorgan. Framförallt det senaste decenniet har många studier på både djur och människor indikerat att luftföroreningar under graviditeten kan påverka fostret. De flesta studierna har undersökt om risken ökar för att barnet föds för litet eller för tidigt. Ett fåtal studier har även undersökt om mamman har en ökad risk för havandeskapsförgiftning (preeklampsi) ifall hon utsatts för högre halter av luftföroreningar. De flesta studierna är gjorda i områden med relativt höga halter av luftföroreningar som Los Angeles och dessa har sett luftföroreningseffekter på såväl fostret som mamman.

I Sverige har vi jämförelsevis ganska låga halter av luftföroreningar, men i vissa områden kan dessa halter vara något förhöjda. Ett sådant område är Skåne där det passerar mycket trafik på både vägar och hav. Hamnar och områden i de största städerna där mycket trafik passerar är de mest förorenade, men halterna i Skåne ligger ändå runt rådande luftkvalitetsnormer. Ur ett sådant perspektiv är det intressant att studera om det finns effekter av luftföroreningar även vid våra halter eftersom det kan ge en indikation på att luftkvalitetsnormerna måste sänkas.

Denna avhandling baseras på studier där alla mammor som födde barn i Skåne mellan 1999 och 2005 inkluderades. Vi modellerade varje kvinnas halter av kväveoxider (som är ett mått på förbränning av bland annat bensin) vid bostadsadressen. Dessutom räknade vi ut hur mycket trafik som körde utanför kvinnans bostadsadress. Vi studerade även halterna av ozon i Malmöområdet och i en av studierna så använde vi ozon som exponeringsmått. Med hjälp av geokodad information och personnummer kunde vi koppla information från födelseregister och diabetesregister till exponeringen för luftföroreningar för varje kvinna.

När vi hade varje kvinnas exponering för luftföroreningar och hälsoutfall från register kunde vi räkna ut om det var en högre förekomst av sjukdomarna i de områden som hade högst halter av luftföroreningar. Med hjälp av registerdata kunde vi dessutom ta hänsyn till andra kända riskfaktorer för sjukdomarna som exempelvis antal tidigare födda barn, rökning, ålder m.m.

Vi fann inga tydliga samband mellan luftföroreningar och födelseutfall. Däremot var förekomsten av havandeskapsförgiftning och graviditetsdiabetes högre om kvinnan bodde i områden med högre luftföroreningshalter. Dessutom fick barnen oftare Typ1 diabetes om de exponerats under fosterlivet för högre halter av luftföroreningar. Dessa resultat stod sig även om vi tog hänsyn till andra kända riskfaktorer. Våra studier visar således att exponering för luftföroreningar under graviditeten kan vara en risk för både mamman och barnet även vid halter som ligger under rådande luftkvalitetsnormer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Raaschou-Nielsen, Ole, Danish Cancer Society
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
air pollution, pregnancy, birth outcomes, ozone modeeling, preeclampsia, Type1 Diabetes
in
Lund University Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series
volume
2014:19
pages
120 pages
publisher
Division of Occupational and Environmental Medicine
defense location
Pufendorf Institute, Sölvegatan 2, Lund
defense date
2014-02-28 09:15:00
ISSN
1652-8220
ISBN
978-91-87651-43-4
language
English
LU publication?
yes
id
06e5a1ac-0fb5-4174-b863-74e1d10f8125 (old id 4293828)
date added to LUP
2016-04-01 14:38:37
date last changed
2020-09-02 15:28:47
@phdthesis{06e5a1ac-0fb5-4174-b863-74e1d10f8125,
 abstract   = {We had in the present thesis the unique possibility to use, in a socio-economically relatively homogenous population, high quality registry information on a population-based birth cohort (84 039 births during the period 1999-2005) in Scania (Skåne), the most Southern county of Sweden. The aim of the thesis was to investigate whether exposure to air pollution, in an area of low-levels exposures, during different periods of the pregnancy was associated with birth outcomes, pregnancy complications and risk of the child to develop type I diabetes (T1D). For all outcomes air pollution was assessed as nitrogen oxides (NOx) and traffic exposure. For T1D we also assessed the association with exposures to ozone. <br/><br>
We did not find any consistent associations between air pollution and birth outcomes, whereas an increased prevalence of gestational diabetes and preeclampsia with increasing NOx exposure was observed. We did also find that the risk of developing T1D increased if the mother had lived in areas of elevated levels of NOx during third trimester or ozone during second trimester. Our studies suggest that air pollution during pregnancy might be a health risk for mother and child, even at levels below current air quality guidelines.},
 author    = {Malmqvist, Ebba},
 isbn     = {978-91-87651-43-4},
 issn     = {1652-8220},
 language   = {eng},
 publisher  = {Division of Occupational and Environmental Medicine},
 school    = {Lund University},
 series    = {Lund University Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series},
 title    = {Exposure to air pollution during pregnancy and health risks for mother and child},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/files/4081681/4300676.pdf},
 volume    = {2014:19},
 year     = {2014},
}