Advanced

Egenskaper för varuklassifikation

Ekholm, Anders LU ; Häggström, Lars and Törnqvist, Lars (2004)
Abstract (Swedish)
I rapportens inledning redovisas tidigare utarbetat förslag till egenskapsklassifikation för BSAB-systemet. I följande avsnitt analyseras uppbyggnaden av två olika system för redovis-ning av egenskaper, CIB Master List och OCCS:s egenskapsklassifikation. För båda har en jämförelse gjorts med BSAB-systemets egenskapsklassifikation. Resultatet visar att BSAB:s egenskaps¬klassifi¬kation ger möjlighet att ytterligare precisera olika kategorier av egenskaper.För att förstå egenskapernas roll vid sökning i varudatabaser har ett kortare avsnitt i rapporten ägnats åt frågor om hur databasens begreppsmodell skall utformas för att stödja olika söksätt. Varje varuklass skall representeras i en begreppsmodell. För klassen skall... (More)
I rapportens inledning redovisas tidigare utarbetat förslag till egenskapsklassifikation för BSAB-systemet. I följande avsnitt analyseras uppbyggnaden av två olika system för redovis-ning av egenskaper, CIB Master List och OCCS:s egenskapsklassifikation. För båda har en jämförelse gjorts med BSAB-systemets egenskapsklassifikation. Resultatet visar att BSAB:s egenskaps¬klassifi¬kation ger möjlighet att ytterligare precisera olika kategorier av egenskaper.För att förstå egenskapernas roll vid sökning i varudatabaser har ett kortare avsnitt i rapporten ägnats åt frågor om hur databasens begreppsmodell skall utformas för att stödja olika söksätt. Varje varuklass skall representeras i en begreppsmodell. För klassen skall anges bl.a. den närmast högre indelningsnivån, samt de egenskaper som skiljer olika medlemmar i klassen. Här redovisas en inledande diskussion och arbetet med den slutliga utformningen pågår.I rapporten har även redovisats utdrag ur arbetet med utveckling av en ny varuklassifikation vid Svensk Byggtjänst. Syftet med denna genomgång är att klarlägga betydelsen av egenska-per för klassifikationen. Valet av indelningsgrundande egenskaper beror av syftet med klassifikationen som i detta fall varit att urskilja olika typer av inbyggnadsvaror med avseende på användbarhet. I detta fall innefattas bl.a. varans funktion, form och storlek, material, kostnad, färdigställandegrad och hantering på byggplatsen. Huvudindelningarna samt indelningsgrundande egenskap för första indelningsnivån är:• Komponentsatser – funktionella

• Mängdvaror – kompositionella

• Formvaror – rumsegenskaper

• Elementvaror – rumsegenskaper

• Sakvaror ¬– funktionellaKomponentsatserna indelas funktionellt med avseende på resulterande byggdel. För övriga klasser är de indelningsgrundande egenskaperna i lägre nivåer kompositionella och avser geometrisk form och material. En förteckning över förekommande geometriska former och material kan vara av intresse att sammanställa. Klassifikationen är inte fullständigt genomförd och indelningen i huvudgrupper kan komma att ändras.Som ett led i förberedelserna för uppbyggnad av Svensk Byggtjänsts varudatabas har förslaget till egenskapsklassifikation i BSAB-systemet testats vid klassifikation av egenskaper hos klassen ”Längdformvaror av trä”. Resultatet visar att huvudkategorierna kan tillämpas och ger ett resultat som överensstämmer med praxis. Samtidigt möjliggör den tydliga åtskillnaden mellan materiella och kulturella egenskaper att man kan särskilja egenskaper som tidigare grupperats samman på ett oklart sätt, för denna klass t.ex. Ytstruktur: slipad, hyvelurslag respektive Mönster: ådring, stavmönster. Den förra typen är egenskaper som är oberoende av hur de upplevs, medan de senare är beroende av mänsklig upplevelse.

En sammanställning av egenskaper för fönster och fönsterdörrar har påbörjats.Innan systemet för varuinformation kan implementeras i praktiken krävs fortsatt arbete med färdigställande av varuklassifikationen, sammanställning av egenskaper av intresse för varje varuklass, vidareutveckling av begreppsmodellen för databasen, samt test av varudatabasen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
Construction, Classification, Properties
pages
36 pages
publisher
Lund University, Faculty of Engineering, Division of Design Methodology
language
Swedish
LU publication?
yes
id
f17903b7-b9fb-48c2-8d04-5ea23669b22d (old id 4358301)
date added to LUP
2016-04-04 10:53:03
date last changed
2018-11-21 21:01:20
@techreport{f17903b7-b9fb-48c2-8d04-5ea23669b22d,
 abstract   = {I rapportens inledning redovisas tidigare utarbetat förslag till egenskapsklassifikation för BSAB-systemet. I följande avsnitt analyseras uppbyggnaden av två olika system för redovis-ning av egenskaper, CIB Master List och OCCS:s egenskapsklassifikation. För båda har en jämförelse gjorts med BSAB-systemets egenskapsklassifikation. Resultatet visar att BSAB:s egenskaps¬klassifi¬kation ger möjlighet att ytterligare precisera olika kategorier av egenskaper. <br/><br>
<br/><br>
För att förstå egenskapernas roll vid sökning i varudatabaser har ett kortare avsnitt i rapporten ägnats åt frågor om hur databasens begreppsmodell skall utformas för att stödja olika söksätt. Varje varuklass skall representeras i en begreppsmodell. För klassen skall anges bl.a. den närmast högre indelningsnivån, samt de egenskaper som skiljer olika medlemmar i klassen. Här redovisas en inledande diskussion och arbetet med den slutliga utformningen pågår. <br/><br>
<br/><br>
I rapporten har även redovisats utdrag ur arbetet med utveckling av en ny varuklassifikation vid Svensk Byggtjänst. Syftet med denna genomgång är att klarlägga betydelsen av egenska-per för klassifikationen. Valet av indelningsgrundande egenskaper beror av syftet med klassifikationen som i detta fall varit att urskilja olika typer av inbyggnadsvaror med avseende på användbarhet. I detta fall innefattas bl.a. varans funktion, form och storlek, material, kostnad, färdigställandegrad och hantering på byggplatsen. Huvudindelningarna samt indelningsgrundande egenskap för första indelningsnivån är:<br/><br>
 <br/><br>
•	Komponentsatser – funktionella<br/><br>
•	Mängdvaror – kompositionella<br/><br>
•	Formvaror – rumsegenskaper<br/><br>
•	Elementvaror – rumsegenskaper<br/><br>
•	Sakvaror ¬– funktionella<br/><br>
<br/><br>
Komponentsatserna indelas funktionellt med avseende på resulterande byggdel. För övriga klasser är de indelningsgrundande egenskaperna i lägre nivåer kompositionella och avser geometrisk form och material. En förteckning över förekommande geometriska former och material kan vara av intresse att sammanställa. Klassifikationen är inte fullständigt genomförd och indelningen i huvudgrupper kan komma att ändras.<br/><br>
<br/><br>
Som ett led i förberedelserna för uppbyggnad av Svensk Byggtjänsts varudatabas har förslaget till egenskapsklassifikation i BSAB-systemet testats vid klassifikation av egenskaper hos klassen ”Längdformvaror av trä”. Resultatet visar att huvudkategorierna kan tillämpas och ger ett resultat som överensstämmer med praxis. Samtidigt möjliggör den tydliga åtskillnaden mellan materiella och kulturella egenskaper att man kan särskilja egenskaper som tidigare grupperats samman på ett oklart sätt, för denna klass t.ex. Ytstruktur: slipad, hyvelurslag respektive Mönster: ådring, stavmönster. Den förra typen är egenskaper som är oberoende av hur de upplevs, medan de senare är beroende av mänsklig upplevelse. <br/><br>
En sammanställning av egenskaper för fönster och fönsterdörrar har påbörjats.<br/><br>
<br/><br>
Innan systemet för varuinformation kan implementeras i praktiken krävs fortsatt arbete med färdigställande av varuklassifikationen, sammanställning av egenskaper av intresse för varje varuklass, vidareutveckling av begreppsmodellen för databasen, samt test av varudatabasen.},
 author    = {Ekholm, Anders and Häggström, Lars and Törnqvist, Lars},
 institution = {Lund University, Faculty of Engineering, Division of Design Methodology},
 language   = {swe},
 title    = {Egenskaper för varuklassifikation},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/5643780/4358302.pdf},
 year     = {2004},
}