Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Fertile grounds? : Collective strategies and the political ecology of soil management in Uganda

Andersson, Elina LU (2014)
Abstract
Proceeding from land degradation and soil fertility decline in sub-Saharan African smallholder agriculture and drawing on empirical research with smallholder farmers in Tororo district in south-eastern Uganda (2010-2012), this thesis identifies local collective strategies in response to changing livelihood conditions. In an attempt to co-produce knowledge with a transformative potential, the thesis also illustrates how action research can be employed to envision, implement and evaluate a locally anchored practice to improve soil fertility, namely the use of human urine as a crop fertilizer.

The research shows that effective responses to land degradation must acknowledge the multiple stressors of smallholder farming and thus go... (More)
Proceeding from land degradation and soil fertility decline in sub-Saharan African smallholder agriculture and drawing on empirical research with smallholder farmers in Tororo district in south-eastern Uganda (2010-2012), this thesis identifies local collective strategies in response to changing livelihood conditions. In an attempt to co-produce knowledge with a transformative potential, the thesis also illustrates how action research can be employed to envision, implement and evaluate a locally anchored practice to improve soil fertility, namely the use of human urine as a crop fertilizer.

The research shows that effective responses to land degradation must acknowledge the multiple stressors of smallholder farming and thus go beyond current technocratic and managerial approaches. To do this, soil fertility decline is best understood as a socially, politically and agro-ecologically integrated issue. Collective action mediated by farmer groups, in which women in particular engage, can be a significant response to everyday constraints and vulnerabilities, not only for overcoming barriers that may obstruct individual coping strategies but also for enhancing farmers’ capacities to manage land sustainably. However, findings also indicate that collective action is no universal remedy; the ability to participate in and benefit from collective action is socially differentiated and numerous structural barriers limit the type of change that can be achieved through local self-organisation.

In support of sustainability science and sustainability alike, the thesis makes three contributions to ways of ‘thinking and doing’ political ecology: by engaging critically with narratives on land degradation; by advancing understandings of the merits and limits of collective action in the context of rural livelihoods; and by providing insights on solutions-oriented research. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Denna avhandling tar sin utgångspunkt i frågor kring markförstörelse och minskad bördighet inom småskaligt jordbruk i Afrika söder om Sahara. Genom empirisk forskning bland småbrukare i Tororo i sydöstra Uganda pekar avhandlingen på olika former av kollektiva strategier på lokal nivå för att hantera förändrade försörjningsvillkor. I en ansats att samproducera kunskap med en förändrande potential visar avhandlingen också hur aktionsforskning kan tillämpas för att identifiera, genomföra och utvärdera en lokalt förankrad praktik för att förbättra jordens bördighet, nämligen användningen av urin som gödningsmedel i matproduktionen.

Forskningen visar att minskad bördighet måste förstås som en... (More)
Popular Abstract in Swedish

Denna avhandling tar sin utgångspunkt i frågor kring markförstörelse och minskad bördighet inom småskaligt jordbruk i Afrika söder om Sahara. Genom empirisk forskning bland småbrukare i Tororo i sydöstra Uganda pekar avhandlingen på olika former av kollektiva strategier på lokal nivå för att hantera förändrade försörjningsvillkor. I en ansats att samproducera kunskap med en förändrande potential visar avhandlingen också hur aktionsforskning kan tillämpas för att identifiera, genomföra och utvärdera en lokalt förankrad praktik för att förbättra jordens bördighet, nämligen användningen av urin som gödningsmedel i matproduktionen.

Forskningen visar att minskad bördighet måste förstås som en socialt, politiskt och ekologiskt integrerad fråga. Effektiva åtgärder för att stödja markvård måste se problemet inom ramen av de många olika stressfaktorer som påverkar småbrukare och därmed röra sig bortom en förståelse av problemet som främst en teknologisk utmaning. Kollektiva strategier genom social organisering i lokala grupper, i vilka främst kvinnliga jordbrukare engagerar sig, spelar viktiga roller för att möta de begränsningar och problem som kännetecknar småbrukares vardag. Dessa strategier kan inte bara övervinna hinder som begränsar individuella strategier utan bidrar också på olika sätt till att förbättra markvård och ett hållbart jordbruk. Samtidigt visar forskningen att kollektiva strategier inte är någon universallösning – möjligheten att delta i och dra nytta av kollektiva strategier är socialt differentierad och en rad strukturella hinder begränsar den typ av förändring som är möjlig att uppnå genom lokal självorganisering.

Till stöd för hållbarhetsvetenskap gör avhandlingen tre bidrag till olika sätt att ”tänka och göra” politisk ekologi: genom att kritiskt granska dominerande narrativ kring markförstörelse; genom att bidra till förståelsen av möjligheterna och begränsningarna med kollektiva strategier inom ramen för småskaligt jordbruk och landsbygdsutveckling; samt genom att bidra till aktionsorienterad forskning till stöd för hållbarhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Associate professor Osbahr, Henny, School of Agriculture, Policy and Development, University of Reading
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
political ecology, land degradation, soil fertility, smallholder farmers, collective action, gender, action research, Uganda
pages
194 pages
publisher
Lund University
defense location
Pangea, Geocentrum 2, Sölvegatan 12
defense date
2014-06-05 13:15:00
ISBN
978-91-979832-7-3
language
English
LU publication?
yes
id
e72916de-58af-4893-96e5-113f556a5c81 (old id 4437976)
date added to LUP
2016-04-04 13:44:38
date last changed
2021-03-08 09:24:55
@phdthesis{e72916de-58af-4893-96e5-113f556a5c81,
 abstract   = {Proceeding from land degradation and soil fertility decline in sub-Saharan African smallholder agriculture and drawing on empirical research with smallholder farmers in Tororo district in south-eastern Uganda (2010-2012), this thesis identifies local collective strategies in response to changing livelihood conditions. In an attempt to co-produce knowledge with a transformative potential, the thesis also illustrates how action research can be employed to envision, implement and evaluate a locally anchored practice to improve soil fertility, namely the use of human urine as a crop fertilizer.<br/><br>
The research shows that effective responses to land degradation must acknowledge the multiple stressors of smallholder farming and thus go beyond current technocratic and managerial approaches. To do this, soil fertility decline is best understood as a socially, politically and agro-ecologically integrated issue. Collective action mediated by farmer groups, in which women in particular engage, can be a significant response to everyday constraints and vulnerabilities, not only for overcoming barriers that may obstruct individual coping strategies but also for enhancing farmers’ capacities to manage land sustainably. However, findings also indicate that collective action is no universal remedy; the ability to participate in and benefit from collective action is socially differentiated and numerous structural barriers limit the type of change that can be achieved through local self-organisation.<br/><br>
In support of sustainability science and sustainability alike, the thesis makes three contributions to ways of ‘thinking and doing’ political ecology: by engaging critically with narratives on land degradation; by advancing understandings of the merits and limits of collective action in the context of rural livelihoods; and by providing insights on solutions-oriented research.},
 author    = {Andersson, Elina},
 isbn     = {978-91-979832-7-3},
 language   = {eng},
 publisher  = {Lund University},
 school    = {Lund University},
 title    = {Fertile grounds? : Collective strategies and the political ecology of soil management in Uganda},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/files/6194597/4437977.pdf},
 year     = {2014},
}