Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Essays in Empirical Expectations

Ekeblom, Daniel LU (2014) In Lund Economic Studies
Abstract
This thesis investigates survey expectations from the Economic Tendency Survey for households, provided by the Swedish National Institute of Economic Research, for the years 1995-2011. The first chapter relates a part of the research literature to the overall purpose of the thesis, which is to investigate rational properties of empirical expectations. The second chapter presents the results of conventional linear tests of properties under the null of the Rational Expectations Hypothesis for different groups. Results conform to bad measures of inflation expectations and indicate that groups form expectations non-rationally. The third chapter presents the effects of the Swedish Riksbank’s repo rate press releases and adhering monetary policy... (More)
This thesis investigates survey expectations from the Economic Tendency Survey for households, provided by the Swedish National Institute of Economic Research, for the years 1995-2011. The first chapter relates a part of the research literature to the overall purpose of the thesis, which is to investigate rational properties of empirical expectations. The second chapter presents the results of conventional linear tests of properties under the null of the Rational Expectations Hypothesis for different groups. Results conform to bad measures of inflation expectations and indicate that groups form expectations non-rationally. The third chapter presents the effects of the Swedish Riksbank’s repo rate press releases and adhering monetary policy reports on inflation expectations, which are asymmetric, significant, robust and non-persistent. The fourth chapter revisits stylized facts regarding entrepreneurs’ alleged irrational optimism, by using their 12 month expectations on the state of the Swedish economy as a proxy for optimism. We interpret the robust results as support for the argument that entrepreneurs have less of an optimism bias than non-entrepreneurs have a pessimism bias. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Denna avhandling undersöker de svenska hushållens förväntningar, approximerade av de enkätfrågor som ligger till grund för Konjunkturbarometern. Data har tillhandahållits av Konjunkturinstitutet, och täcker åren 1995-2011. Det första kapitlet utgör en introduktion till ämnet. I kapitlet relateras en del av den mycket stora forskningslitteraturen till avhandlingens övergripande syfte, som är att undersöka rationella egenskaper i empiriska förväntningar. I det andra kapitlet presenteras resultaten från tester att förväntningar formas rationellt, så som forskningslitteraturen framställer den konventionella hypotesen om rationella förväntningar. Resultaten tyder på att grupper bildar förväntningar... (More)
Popular Abstract in Swedish

Denna avhandling undersöker de svenska hushållens förväntningar, approximerade av de enkätfrågor som ligger till grund för Konjunkturbarometern. Data har tillhandahållits av Konjunkturinstitutet, och täcker åren 1995-2011. Det första kapitlet utgör en introduktion till ämnet. I kapitlet relateras en del av den mycket stora forskningslitteraturen till avhandlingens övergripande syfte, som är att undersöka rationella egenskaper i empiriska förväntningar. I det andra kapitlet presenteras resultaten från tester att förväntningar formas rationellt, så som forskningslitteraturen framställer den konventionella hypotesen om rationella förväntningar. Resultaten tyder på att grupper bildar förväntningar icke-rationellt. Tillförlitligheten i dessa resultat är diskutabla. Det tredje kapitlet presenterar resultaten av en studie som kvantifierar effekterna av den svenska Riksbankens pressmeddelanden för förändringar i reporäntan, inklusive penningpolitiska rapporter, på svenska inflationsförväntningar. Under vissa antaganden kan resultaten tolkas som att förväntningar reagerar asymmetriskt och inte på ett klassiskt rationellt sätt, samtidigt som metoden undviker svagheterna i de konventionella tester som utförs i det andra kapitlet. Resultaten indikerar att effekterna av pressmeddelanden är asymmetriska (där inflationsförväntningar reagerar endast på sänkta reporäntor), robusta och mycket kortvariga. Det fjärde kapitlet, som är författat med Ola Bengtsson, granskar stiliserade fakta om entreprenörers påstådda irrationella optimism. Forskningen kring entreprenörers personlighetsdrag har generellt konstaterat att entreprenörer är optimistiska, men även irrationella. Vi finner motstridiga resultat genom att använda entreprenörers (egenföretagares) 12 månaders förväntningar om den svenska ekonomins framtida tillstånd som ett mått på optimism. När vi granskar prognosfelen ser vi att entreprenörer gör mindre absoluta prognosfel än icke-entreprenörer. Detta tolkar vi som att entreprenörer besitter en lägre grad av irrationell optimism, och istället kan icke-entreprenörer besitta en större grad av irrationell pessimism, i relativa termer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor LaCour, Lisbeth, CBS
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Survey, Inflation, Expectations, Entrepreneur, Information, Communication
in
Lund Economic Studies
pages
144 pages
publisher
Department of Economics, Lund University
defense location
Holger Craaford Centre EC3:211
defense date
2014-09-19 10:15:00
ISSN
0460-0029
language
English
LU publication?
yes
id
1e7e6b33-d1e2-4787-adf9-37c71c04cf9c (old id 4438591)
date added to LUP
2016-04-01 14:22:15
date last changed
2019-05-21 16:46:31
@phdthesis{1e7e6b33-d1e2-4787-adf9-37c71c04cf9c,
 abstract   = {{This thesis investigates survey expectations from the Economic Tendency Survey for households, provided by the Swedish National Institute of Economic Research, for the years 1995-2011. The first chapter relates a part of the research literature to the overall purpose of the thesis, which is to investigate rational properties of empirical expectations. The second chapter presents the results of conventional linear tests of properties under the null of the Rational Expectations Hypothesis for different groups. Results conform to bad measures of inflation expectations and indicate that groups form expectations non-rationally. The third chapter presents the effects of the Swedish Riksbank’s repo rate press releases and adhering monetary policy reports on inflation expectations, which are asymmetric, significant, robust and non-persistent. The fourth chapter revisits stylized facts regarding entrepreneurs’ alleged irrational optimism, by using their 12 month expectations on the state of the Swedish economy as a proxy for optimism. We interpret the robust results as support for the argument that entrepreneurs have less of an optimism bias than non-entrepreneurs have a pessimism bias.}},
 author    = {{Ekeblom, Daniel}},
 issn     = {{0460-0029}},
 keywords   = {{Survey; Inflation; Expectations; Entrepreneur; Information; Communication}},
 language   = {{eng}},
 publisher  = {{Department of Economics, Lund University}},
 school    = {{Lund University}},
 series    = {{Lund Economic Studies}},
 title    = {{Essays in Empirical Expectations}},
 year     = {{2014}},
}