Advanced

En pedagogisk diskussion om kriterierna vid bedömningen av examensuppgifter

Weimarck, Ann-Charlotte LU (2008)
Abstract (Swedish)
Kan vi enas?

Mitt samtal gäller: Vilka bedömningsgrunder vilar vår betygsättning på vad gäller kandidat-, magister- och masteruppsatser? Har vi lärare vid de olika ämnena inom humaniora vid Lunds universitet ungefär samma bedömningsgrunder? Eller som Åsa Lindberg-Sand problematiserar frågan ”Vad är det lärare faktiskt bedömer?”I våra kursplaner finns visserligen målen för kursen och kursinnehållet för de olika individuella examensarbetena. I mitt eget ämne talas om att kreativiteten tränas liksom självständigheten och den metodiska säkerheten vad gäller problemformulering, val av källmaterial, källkritik, avgränsningar, teoretiska infallsvinklar, analys och tolkning. Men när det sedan gäller att bedöma de... (More)
Kan vi enas?

Mitt samtal gäller: Vilka bedömningsgrunder vilar vår betygsättning på vad gäller kandidat-, magister- och masteruppsatser? Har vi lärare vid de olika ämnena inom humaniora vid Lunds universitet ungefär samma bedömningsgrunder? Eller som Åsa Lindberg-Sand problematiserar frågan ”Vad är det lärare faktiskt bedömer?”I våra kursplaner finns visserligen målen för kursen och kursinnehållet för de olika individuella examensarbetena. I mitt eget ämne talas om att kreativiteten tränas liksom självständigheten och den metodiska säkerheten vad gäller problemformulering, val av källmaterial, källkritik, avgränsningar, teoretiska infallsvinklar, analys och tolkning. Men när det sedan gäller att bedöma de färdiga uppsatserna brukar vi inte detaljerat redovisa våra kriterier för de olika betygen, våra olika kravnivåer, med något slags dokument till studenterna.Jag vill argumentera för att dessa kriterier och kravnivåer bör kunna redovisas för studenterna redan vid kursstarten så att dokumentet redan då kan få en pedagogisk betydelse, t. ex. redan vid den inledande problemformuleringen till den kommande uppsatsen. Vi skulle på detta sätt också åstadkomma en bättre samsyn bland kollegerna som kan bidra till att öka säkerheten vid bedömningarna. Också ur studentens synpunkt handlar detta till slut om en önskad och detaljerad feedback på de självständiga arbetena på kandidat-, magister- och masternivåer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
unpublished
subject
keywords
Examination papers: criteria for evaluation, SoTL
categories
Higher Education
pages
5 pages
publisher
[Publisher information missing]
language
Swedish
LU publication?
yes
id
4542b45a-9257-41f3-ae2c-b8357419d6a1 (old id 1480691)
date added to LUP
2016-04-04 13:38:07
date last changed
2018-11-21 21:15:17
@techreport{4542b45a-9257-41f3-ae2c-b8357419d6a1,
 abstract   = {Kan vi enas?<br/><br>
Mitt samtal gäller: Vilka bedömningsgrunder vilar vår betygsättning på vad gäller kandidat-, magister- och masteruppsatser? Har vi lärare vid de olika ämnena inom humaniora vid Lunds universitet ungefär samma bedömningsgrunder? Eller som Åsa Lindberg-Sand problematiserar frågan ”Vad är det lärare faktiskt bedömer?” <br/><br>
<br/><br>
I våra kursplaner finns visserligen målen för kursen och kursinnehållet för de olika individuella examensarbetena. I mitt eget ämne talas om att kreativiteten tränas liksom självständigheten och den metodiska säkerheten vad gäller problemformulering, val av källmaterial, källkritik, avgränsningar, teoretiska infallsvinklar, analys och tolkning. Men när det sedan gäller att bedöma de färdiga uppsatserna brukar vi inte detaljerat redovisa våra kriterier för de olika betygen, våra olika kravnivåer, med något slags dokument till studenterna. <br/><br>
<br/><br>
Jag vill argumentera för att dessa kriterier och kravnivåer bör kunna redovisas för studenterna redan vid kursstarten så att dokumentet redan då kan få en pedagogisk betydelse, t. ex. redan vid den inledande problemformuleringen till den kommande uppsatsen. Vi skulle på detta sätt också åstadkomma en bättre samsyn bland kollegerna som kan bidra till att öka säkerheten vid bedömningarna. Också ur studentens synpunkt handlar detta till slut om en önskad och detaljerad feedback på de självständiga arbetena på kandidat-, magister- och masternivåer.},
 author    = {Weimarck, Ann-Charlotte},
 institution = {[Publisher information missing]},
 language   = {swe},
 title    = {En pedagogisk diskussion om kriterierna vid bedömningen av examensuppgifter},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/6168393/1730802.doc},
 year     = {2008},
}