Advanced

Lymphoedema and Breast Cancer. A Physiotherapeutic Approach.

Johansson, Karin LU (2002)
Abstract
Ten percent of the female population in Sweden will be diagnosed with breast cancer during their lifetime, but only a minority will die from the disease. Arm lymph oedema is a well-known complication following breast cancer treatment and the incidence varies between about 10% when axillary node dissection is performed and about 40% when axillary radiotherapy is added.The general aim of this thesis was to identify risk factors and onset, evaluate treatments and explore, from a physiotherapeutic perspective, the experiences of patients with arm lymphoedema following breast cancer treatment.Results revealed that patients treated with additional axillary radiotherapy were associated with early... (More)
Ten percent of the female population in Sweden will be diagnosed with breast cancer during their lifetime, but only a minority will die from the disease. Arm lymph oedema is a well-known complication following breast cancer treatment and the incidence varies between about 10% when axillary node dissection is performed and about 40% when axillary radiotherapy is added.The general aim of this thesis was to identify risk factors and onset, evaluate treatments and explore, from a physiotherapeutic perspective, the experiences of patients with arm lymphoedema following breast cancer treatment.Results revealed that patients treated with additional axillary radiotherapy were associated with early development of arm lymphoedema and reduced shoulder mobility that remained during a 2-year follow-up period. Shoulder muscle strength was reduced to all patients treated with axillary node dissection independent of radiotherapy treatment. Women treated for breast cancer with axillary node dissection, with or without adjuvant radiotherapy, can be recommended to maintain their level of occupational workload and physical activity without an added risk of developing arm lymphoedema. However, it is reasonable to assume that a higher body mass index increases the risk.Two intervention studies showed that compression with low-stretch bandaging was the most effective short-time lymphoedema reducing treatment. Manual lymph drainage, a massage technique, also reduced the lymphoedema considerably. Manual lymph drainage, combined with compression bandaging, was more effective than compression bandaging alone. Sequential pneumatic compression also had a lymphoedema reducing effect and in comparison with manual lymph drainage, no difference between the treatments was found.In a qualitative interview study, women with slight or moderate arm lymphoedema expressed their experiences, revealing problems with attitudes from people in the surroundings and problems with the chronic disease. The problems integrated in daily life were of low frequency but of considerable importance to the women. The women used both problem-focused and emotion-focused coping strategies. Thus, it is of importance that health care professionals are aware of and have knowledge about these problems. It is reasonable to believe, that he women's need to express their experiences, should be encouraged and efforts made to strengthen the women's coping skills. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Bröstcancer är den vanligast förekommande cancerformen hos kvinnor. Under sin livstid kommer tio procent av den kvinnliga befolkningen att få bröstcancer men endast en minoritet kommer att avlida av den. Operation är den vanligaste behandlingen och kombineras oftast med strålbehandling. Armlymfödem samt nedsatt axelrörlighet och muskelstyrka är välkända sidoeffekter till dessa behandlingar. Sjukgymnastik används ofta i syfte att förebygga och behandla dessa sidoeffekter.Det huvudsakliga syftet med denna avhandling var att söka kunskap om vilka bröstcancer-behandlade patienter som riskerar att få lymfödem, när i tiden efter operationen ödemet debuterar och hur det utvecklas,... (More)
Popular Abstract in Swedish

Bröstcancer är den vanligast förekommande cancerformen hos kvinnor. Under sin livstid kommer tio procent av den kvinnliga befolkningen att få bröstcancer men endast en minoritet kommer att avlida av den. Operation är den vanligaste behandlingen och kombineras oftast med strålbehandling. Armlymfödem samt nedsatt axelrörlighet och muskelstyrka är välkända sidoeffekter till dessa behandlingar. Sjukgymnastik används ofta i syfte att förebygga och behandla dessa sidoeffekter.Det huvudsakliga syftet med denna avhandling var att söka kunskap om vilka bröstcancer-behandlade patienter som riskerar att få lymfödem, när i tiden efter operationen ödemet debuterar och hur det utvecklas, förebyggande åtgärder, behandling samt slutligen patientens upplevelse av att ha armlymfödem. Avhandlingen består av fem delarbeten:I det första arbetet, som är en prospektiv studie, mättes armvolym, axelrörlighet och styrka hos 61 kvinnor, som opererats med axillutrymning med eller utan tillägg av strålbehandling. Mätningarna gjordes före operationen samt varje månad upp till 6 månader och vid 1 och 2 år efter operationen. Resultaten visar på vikten av att sjukgymnasten noga följer förloppet speciellt för tidig upptäckt av ödem och nedsatt axelrörlighet i den grupp som fått strålbehandling mot axillen, och nedsatt styrka för hela gruppen.I det andra arbetet jämfördes 71 bröstcancerbehandlade kvinnor som utvecklat armlymfödem med lika många, som cancerbehandlats på samma sätt, men inte fått ödem. Jämförelsen avsåg cancerbehandlingen, yrke/sysselsättning och livsstil. Resultaten pekar på att kvinnor, som bröstcancerbehandlats med eller utan tillägg av strålbehandling, kan bibehålla samma arbetsbelastning och aktivitetsnivå, som före operationen, utan ökad risk att utveckla armlymfödem. Ett högre body mass index (vikt i förhållande till längd) kan möjligen öka risken för att utveckla lymfödem.I det tredje arbetet, som är en interventionsstudie, jämfördes effekterna av behandlingsmetoderna manuellt lymfdränage (MLD) och lymfpulsator (LP). Tjugoåtta kvinnor med armlymfödem efter bröstcancer fick först 2 veckors behandling med kompressionsstrumpa av standardtyp och därefter ytterligare 2 veckors behandling med antingen MLD eller LP. Såväl behandling med strumpa som med MLD eller LP gav mätbar minskning av ödemet och man såg ingen skillnad i den ödemminskande effekten av MLD jämfört med LP. MLD gav också minskad tyngd- och spänningskänsla i armen.I det fjärde arbetet, som också är en interventionsstudie, undersöktes effekterna av bandagering med lågkompressivt bandage (CB) enbart eller i kombination med manuellt lymfdränage (MLD) för 38 kvinnor med armlymfödem efter bröstcancer. Efter behandling med CB enbart i 2 veckor allokerades patienterna till antingen fortsatt CB behandling eller till CB kombinerat med MLD under 1 vecka. Resultaten visar att CB är en effektiv behandling med avseende på ödemreduktion och subjektiv tyngd- och spänningskänsla. Tillägg med MLD minskar ytterligare ödemet och även smärtupplevelse.I det femte arbetet, som är en kvalitativ studie, intervjuades 12 yrkesarbetande kvinnor med lätta till måttliga armlymfödem efter bröstcancerbehandling. Syftet var att nå en djupare kunskap om hur de upplevde sin situation med fokus på lymfödemet. Vid analys har ett fenomenologiskt perspektiv tillämpats och även "critical incident" metoden har använts. Resultatet pekar på att det finns många praktiska och psykosociala problem relaterade till armlymfödemet. Tre huvudtemata framstod som viktiga, nämligen:1) attityder från omgivningen, 2) den kroniska sjukdomen samt olika sätt att hantera sin situation dvs 3) copingstrategier, såväl problemfokuserade som emotionfokuserade. Det är av stort värde att sjukvårdspersonalen har förståelse för problemen och möjlighet att stärka patientens förmåga att hantera situationen.Sammanfattningsvis pekar denna avhandling på att sjukgymnastik med syfte att förebygga armlymfödem bör motverka sänkning av den fysiska aktivitetsnivån, samt fokusera på patienter med ökad risk att utveckla lymfödem. När ett lymfödem uppstått bör tyngdpunkten ligga på tidig upptäckt och behandling, samt på patientens behov av att få uttrycka både fysiska och psykosociala problem relaterade till lymfödemet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Associate Professor, Emdin, Stefan, Norrland University Hospital, Umeå
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
cancer, onkologi, Cytologi, coping., Cytology, oncology, cancerology, chronic disease, qualitative study, pneumatic compression, manual lymph drainage, compression therapy, BMI, workload, shoulder strength, shoulder mobility, Breast cancer, lymphoedema
pages
123 pages
publisher
Department of Physical Therapy, Lund University Hospital
defense location
University Hospital, Lund
defense date
2002-03-01 10:15:00
ISBN
91-628-5117-9
language
English
LU publication?
yes
additional info
Article: I. Johansson K, Ingvar C, Albertsson M, Ekdahl C. Arm lymphoedema, shoulder mobilityand muscle strength after breast cancer treatment. A prospective 2-year study.Advances in Physiotherapy 2001; 3: 55-66. Article: II. Johansson K, Ohlsson K, Albertsson M, Ingvar C, Ekdahl C. Factors associated with thedevelopment of arm lymphedema following breast cancer treatment: A match pair case- control study. Lymphology (Accepted 2001) Article: III. Johansson K, Lie E, Ekdahl C, Lindfeldt J. A randomized study comparing manual lymph drainage with sequential pneumatic compression for treatment of postoperative arm lymphedema. Lymphology 1998; 31: 56-64.IV: Johansson K, Albertsson M, Ingvar C, Ekdahl C. Effects of compression bandaging with or without manual lymph drainage treatment in patients with postoperative arm lymphedema. Lymphology 1999; 32: 103-110. Article: V. Johansson K, Holmström H, Nilsson I, Albertsson M, Ingvar C, Ekdahl C. Breast cancer patients' experiences of lymphedema. (Submitted). The information about affiliations in this record was updated in December 2015. The record was previously connected to the following departments: Division of Physiotherapy (Closed 2012) (013042000)
id
5bd384a2-3e55-45ff-9185-cbf767aad797 (old id 464322)
date added to LUP
2016-04-04 11:16:37
date last changed
2018-11-21 21:03:47
@phdthesis{5bd384a2-3e55-45ff-9185-cbf767aad797,
 abstract   = {Ten percent of the female population in Sweden will be diagnosed with breast cancer during their lifetime, but only a minority will die from the disease. Arm lymph oedema is a well-known complication following breast cancer treatment and the incidence varies between about 10% when axillary node dissection is performed and about 40% when axillary radiotherapy is added.<br/><br>
<br/><br>
The general aim of this thesis was to identify risk factors and onset, evaluate treatments and explore, from a physiotherapeutic perspective, the experiences of patients with arm lymphoedema following breast cancer treatment.<br/><br>
<br/><br>
Results revealed that patients treated with additional axillary radiotherapy were associated with early development of arm lymphoedema and reduced shoulder mobility that remained during a 2-year follow-up period. Shoulder muscle strength was reduced to all patients treated with axillary node dissection independent of radiotherapy treatment. Women treated for breast cancer with axillary node dissection, with or without adjuvant radiotherapy, can be recommended to maintain their level of occupational workload and physical activity without an added risk of developing arm lymphoedema. However, it is reasonable to assume that a higher body mass index increases the risk.<br/><br>
<br/><br>
Two intervention studies showed that compression with low-stretch bandaging was the most effective short-time lymphoedema reducing treatment. Manual lymph drainage, a massage technique, also reduced the lymphoedema considerably. Manual lymph drainage, combined with compression bandaging, was more effective than compression bandaging alone. Sequential pneumatic compression also had a lymphoedema reducing effect and in comparison with manual lymph drainage, no difference between the treatments was found.<br/><br>
<br/><br>
In a qualitative interview study, women with slight or moderate arm lymphoedema expressed their experiences, revealing problems with attitudes from people in the surroundings and problems with the chronic disease. The problems integrated in daily life were of low frequency but of considerable importance to the women. The women used both problem-focused and emotion-focused coping strategies. Thus, it is of importance that health care professionals are aware of and have knowledge about these problems. It is reasonable to believe, that he women's need to express their experiences, should be encouraged and efforts made to strengthen the women's coping skills.},
 author    = {Johansson, Karin},
 isbn     = {91-628-5117-9},
 language   = {eng},
 publisher  = {Department of Physical Therapy, Lund University Hospital},
 school    = {Lund University},
 title    = {Lymphoedema and Breast Cancer. A Physiotherapeutic Approach.},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/5735811/1370593.pdf},
 year     = {2002},
}