Advanced

Essays on the Acquisition of Skills in Teams

Ericson, Thomas LU (2002) In Lund Economic Studies 104.
Abstract
This thesis consists of three theoretical essays on the acquisition of skills in teams. The first essay deals with the training and recruitment of football players in the European Soccer leagues. Before 1995, the transfer system entitled the ceding football club compensation from the acquiring football club when, on the expiry of his contract, the player in question moved to another club. In 1995, however, the European Court of Justice concluded that this system were contrary to the free movement of workers as decreed in the ECC Treaty. In the essay, it is argued that the abolition of the transfer fees probably increases the small teams’ costs of training and recruiting players. The smaller teams will sell their talent before the expiry of... (More)
This thesis consists of three theoretical essays on the acquisition of skills in teams. The first essay deals with the training and recruitment of football players in the European Soccer leagues. Before 1995, the transfer system entitled the ceding football club compensation from the acquiring football club when, on the expiry of his contract, the player in question moved to another club. In 1995, however, the European Court of Justice concluded that this system were contrary to the free movement of workers as decreed in the ECC Treaty. In the essay, it is argued that the abolition of the transfer fees probably increases the small teams’ costs of training and recruiting players. The smaller teams will sell their talent before the expiry of their contracts with the players, in order to bargain for a transfer fee from the recruiting team. Consequently, the quality of the leagues decreases. The second essay studies the hierarchy within a team. Law firms and other consulting firms traditionally use the up-or-out rule when training their junior employees. During the recent decades, however, large law firms has started to use the fast-track regime, where there is a fast track to promotion for some employees while others move laterally to a lower position in the firm. It is the purpose of the second essay to clarify when the up-or-out rule dominates the possibility to remain in the firm at a lower ranking. It is shown that the promotion mechanism generates a self-selection mechanism. In competitive markets where clients move between different firms, the employees’ outside possibilities differ, which results in the fast-track regime. When there is low competition between firms, clients seldom change firms, and the outside possibilities do not vary as much for the employees. This results in the up-or-out rule. The third and final essay considers a married couple that make non-cooperative investments in their human capital and allocate their time non-cooperatively between the household and the labour market. As time in the household can be regarded as production of family public goods, both their human-capital investments as well as their allocation of time will be inefficient. It is shown, however, that sharing of income can induce optimal behaviour. This could explain why marriage laws stipulate that spouses should support each other financially. Furthermore, the incentive constraint for optimal sharing becomes less restrictive when spouses possess similar productivity in the household. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Den här avhandlingen innehåller tre uppsatser som analyserar lärande och lagarbete ur olika infallsvinklar.Den första uppsatsen behandlar träningen och rekryteringen av fotbollspelare i de europeiska fotbollsligorna. Innan 1995 fanns ett transfereringssystem som garanterade en övergångssumma mellan det nya och det gamla laget när en spelare bytte klubb. Denna övergångssumma betalades även om spelarens kontrakt med moderklubben hade löpt ut. Under 1995 kom emellertid en dom från EU-domstolen där det fastslogs att dessa obligatoriska övergångssummor för kontraktsfria fotbollspelare stred mot Romfördraget om fri rörlighet av arbetskraften mellan EU-staterna. I uppsatsen framförs... (More)
Popular Abstract in Swedish

Den här avhandlingen innehåller tre uppsatser som analyserar lärande och lagarbete ur olika infallsvinklar.Den första uppsatsen behandlar träningen och rekryteringen av fotbollspelare i de europeiska fotbollsligorna. Innan 1995 fanns ett transfereringssystem som garanterade en övergångssumma mellan det nya och det gamla laget när en spelare bytte klubb. Denna övergångssumma betalades även om spelarens kontrakt med moderklubben hade löpt ut. Under 1995 kom emellertid en dom från EU-domstolen där det fastslogs att dessa obligatoriska övergångssummor för kontraktsfria fotbollspelare stred mot Romfördraget om fri rörlighet av arbetskraften mellan EU-staterna. I uppsatsen framförs att borttagandet av dessa obligatoriska övergångssummor förmodligen kommer att öka de mindre klubbarnas kostnad att utbilda och rekrytera spelare. Klubbar vid mindre orter är nämligen nettoexportörer av spelarstyrka. För att säkerställa en övergångssumma kommer de mindre lagen sälja sina mest talangfulla spelare innan deras kontrakt löper ut. Det betyder att hela ligans spelarkvalitet kommer att försämras.Den andra uppsatsen analyserar hierarkin inom laget. Advokatbyråer och andra konsultföretag använder sig traditionellt av så kallade ”upp-eller-ut-regler” vid befordran av yngre kolleger. Den nyblivna advokaten befordras antingen till delägare i advokatbyrån eller lämnar byrån för att ge plats åt en ny aspirant. Under de senaste decennierna har emellertid många advokatbyråer, särskilt i USA, börjat tillämpa en annorlunda personalpolitik. De som inte befordras till delägare kan ändå stanna kvar i byrån. Syftet med denna uppsats är att klarlägga vad som kan vara de avgörande faktorerna till denna förändring. Det visas att möjligheten till befordran skapar incitament för de yngre medarbetarna att anpassa sitt arbetssätt och sin kompetens till de behov som efterfrågas i advokatbyrån eller konsultföretaget. Om företaget i fråga befinner sig på en konkurrensutsatt marknad där många liknande konsultföretag konkurrerar om kunderna kommer rimligen den unge medarbetarens möjligheter utanför sin ursprungliga arbetsplats att öka. Den unge medarbetarens kännedom om företagets klienter och arbetssätt får nämligen ett ökat värde på den konkurrensutsatta marknaden. Det betyder i sin tur att den unge medarbetarens förhandlingsposition mot de etablerade delägarna förstärks. Delägarna i konsultföretaget finner att de vinner på att behålla den unge medarbetaren, även om denne inte har uppfyllt deras önskemål om arbetssätt och kompetensprofil. Det betyder att den yngre kollegan inte befordras, men stannar ändå kvar i företaget. Skulle konsultföretaget befinna sig på en marknad med ringa konkurrens från andra konsultbolag, då minskar den unge medarbetarens möjligheter utanför företaget. Delägarnas förhandlingsposition förstärks på ett sätt som gör att alla aspiranter som stannar kvar i byrån kommer att anpassa sin kompetensprofil till företagets behov, och belönas med en befordran.Den tredje och sista uppsatsen analyserar lagarbetet inom äktenskapet. Uppsatsen belyser makarnas val av utbildning och deras fördelning av tid mellan hem och arbete. Traditionellt antas dessa val ske i samförstånd för att nå största möjliga gemensamma välfärd. Valet av utbildning och arbetsfördelningen i hemmet kan dock av flera anledningar antas ske genom självständiga beslut. Ett problem i det sammanhanget är att hushållsarbetet är ett arbete som gynnar hela familjen. När en make väljer en utbildning, och därmed indirekt sin inkomst, kommer den alternativa användningen av makens tid, det vill säga hushållsarbete, värderas lägre än vad det i själva verket förtjänar. Hushållsarbete gynnar ju även partnerns välbefinnande. Genom att dela inkomsten lika mellan makarna kommer dock individens relativa värdering av utbildning och arbete minska till fördel för hushållsarbete. Denna omvärdering gynnar båda makarna. Det är därför inte förvånande att äktenskapslagstiftningen framhåller makarnas gemensamma ansvar för sin försörjning. Det visar sig även att makarna vinner mer på denna inkomstdelning om de har liknande produktivitet i hushållsarbetet. Detta kan vara en bidragande förklaring till varför ”kaka söker maka”. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Lommerud, Kjell Erik, Professor, University of Bergen
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
ekonomisk teori, ekonomisk politik, ekonometri, Nationalekonomi, economic policy, economic systems, economic theory, econometrics, Economics, household production, human-capital investment, hold-up, sports, Team, ekonomiska system
in
Lund Economic Studies
volume
104
pages
108 pages
publisher
Department of Economics, Lund University
defense location
Holger Crafoords Ekonomicentrum, room 210.
defense date
2002-06-05 10:15:00
ISSN
0460-0029
language
English
LU publication?
yes
additional info
Article: The Bosman Case: Effects of the Abolition of the Transfer Fee Article: Rival or Partner: Perspectives on the Up-or-out Rule in Consulting Firms Article: Marriage and Human-Capital Investments: The Importance of Income Sharing
id
932abf32-6286-42f9-a8e4-bcc0ded11086 (old id 464735)
date added to LUP
2016-04-01 16:26:27
date last changed
2019-05-21 16:29:06
@phdthesis{932abf32-6286-42f9-a8e4-bcc0ded11086,
 abstract   = {This thesis consists of three theoretical essays on the acquisition of skills in teams. The first essay deals with the training and recruitment of football players in the European Soccer leagues. Before 1995, the transfer system entitled the ceding football club compensation from the acquiring football club when, on the expiry of his contract, the player in question moved to another club. In 1995, however, the European Court of Justice concluded that this system were contrary to the free movement of workers as decreed in the ECC Treaty. In the essay, it is argued that the abolition of the transfer fees probably increases the small teams’ costs of training and recruiting players. The smaller teams will sell their talent before the expiry of their contracts with the players, in order to bargain for a transfer fee from the recruiting team. Consequently, the quality of the leagues decreases. The second essay studies the hierarchy within a team. Law firms and other consulting firms traditionally use the up-or-out rule when training their junior employees. During the recent decades, however, large law firms has started to use the fast-track regime, where there is a fast track to promotion for some employees while others move laterally to a lower position in the firm. It is the purpose of the second essay to clarify when the up-or-out rule dominates the possibility to remain in the firm at a lower ranking. It is shown that the promotion mechanism generates a self-selection mechanism. In competitive markets where clients move between different firms, the employees’ outside possibilities differ, which results in the fast-track regime. When there is low competition between firms, clients seldom change firms, and the outside possibilities do not vary as much for the employees. This results in the up-or-out rule. The third and final essay considers a married couple that make non-cooperative investments in their human capital and allocate their time non-cooperatively between the household and the labour market. As time in the household can be regarded as production of family public goods, both their human-capital investments as well as their allocation of time will be inefficient. It is shown, however, that sharing of income can induce optimal behaviour. This could explain why marriage laws stipulate that spouses should support each other financially. Furthermore, the incentive constraint for optimal sharing becomes less restrictive when spouses possess similar productivity in the household.},
 author    = {Ericson, Thomas},
 issn     = {0460-0029},
 language   = {eng},
 publisher  = {Department of Economics, Lund University},
 school    = {Lund University},
 series    = {Lund Economic Studies},
 title    = {Essays on the Acquisition of Skills in Teams},
 volume    = {104},
 year     = {2002},
}