Advanced

The spatial structure of genetic and morphometric variation in Corylus avellana (Betulaceae): pattern and scale

Persson, Helena LU (2002)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Spatiell struktur hos Corylus avellana (Betulaceae), hassel, med avseende på genetisk och morfometrisk variationHassel, (Corylus avellana) är en vindpollinerad perenn buske som förekommer i mer eller mindre sammanhängande bestånd i stora delar av Europa. I denna avhandling har jag undersökt den genetiska och morfometriska variationen på olika hierarkiska nivåer hos hassel genom att använda förmodat neutrala karaktärer såsom allozymer och bladform. Materialet i studien samlades in i centrala Europa, centrala Sverige och på Öland. Den spatiella strukturen på Öland studerades desssutom mha infraföda flygbilder. Hassel har sitt utbredningscentrum i centrala Europa och sin... (More)
Popular Abstract in Swedish

Spatiell struktur hos Corylus avellana (Betulaceae), hassel, med avseende på genetisk och morfometrisk variationHassel, (Corylus avellana) är en vindpollinerad perenn buske som förekommer i mer eller mindre sammanhängande bestånd i stora delar av Europa. I denna avhandling har jag undersökt den genetiska och morfometriska variationen på olika hierarkiska nivåer hos hassel genom att använda förmodat neutrala karaktärer såsom allozymer och bladform. Materialet i studien samlades in i centrala Europa, centrala Sverige och på Öland. Den spatiella strukturen på Öland studerades desssutom mha infraföda flygbilder. Hassel har sitt utbredningscentrum i centrala Europa och sin nordligaste utbredning i centrala Sverige, där den förekommer i geografiskt isolerade populationer på sydsluttningar med gynnsamt klimat. Dessa marginella populationer uppvisade en lägre genetisk inom-populations variation än de centrala populationerna, ett mönster troligen orsakat av olika etableringsprocesser i samband med invandringen efter den senaste nedisningen. På Öland visade resultaten från flygbildsstudierna att det dels är möjligt att tolka hassel som enskild art, dels att hassel finns på hela ön om än med regionala skillnader i beståndsbildning, fragmentering, isolering och konnektivitet. Största delen den genetiska variationen uppvisades mellan buskar inom populationer eller subpopulationer. Resultaten från enzymelektrofores och mätningar av bladform visade på olika, om än kompletterande, hierarkiska uppdelningar av variationen. Molekylära data visade dessutom på att inom samma population, två eller flera grenar eller buskar kunde tillhöra samma genotyp, vilket pekar på klonal vegetativ förökning. (Less)
Abstract
In the present thesis, I investigated the spatial structure of genetic and morphometric variation in the widespread wind-pollinated shrub Corylus avellana (L.) Betulaceae, hazel, and related the variation to geographic distribution and different spatial scales. The plant material derived from natural populations in Europe, with special emphasis on the Baltic island of Öland, Sweden. Genetic and morphometric data were obtained from presumably neutral or weakly selected characters such as allozymes and leaf shape. The spatial distribution on Öland was examined using colour infrared aerial photographs. The marginal populations displayed less genetic within-population variation than the central, refugial populations, presumably caused by... (More)
In the present thesis, I investigated the spatial structure of genetic and morphometric variation in the widespread wind-pollinated shrub Corylus avellana (L.) Betulaceae, hazel, and related the variation to geographic distribution and different spatial scales. The plant material derived from natural populations in Europe, with special emphasis on the Baltic island of Öland, Sweden. Genetic and morphometric data were obtained from presumably neutral or weakly selected characters such as allozymes and leaf shape. The spatial distribution on Öland was examined using colour infrared aerial photographs. The marginal populations displayed less genetic within-population variation than the central, refugial populations, presumably caused by founder effects during immigration after the latest glaciation. On Öland the species was found to occur in all parts of the island, with large regional differences in patterns of fragmentation, isolation and connectivity. Most of the genetic diversity was explained by differences between shrubs within populations or subpopulations. Allozymes and measures of leaf shape provided different, but complementary, views of the structuring of variation within the species, as well as leading to the hypothesis that spatially-varying selection has contributed to population differentiation in leaf shape. Molecular data revealed populations in which two or more stems or shrubs could be assigned to the same genotype, providing support for layering as a potentially important means of clonal reproduction. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
opponent
 • Professor Olesen, Jens Mogens
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
phytogeography, chemotaxonomy. Physiology of nonvascular plants, Systematisk botanik, taxonomi, morfologi, kemotaxonomi. Växters fysiologi (inte kärlväxter)., taxonomy, morphology, Systematic botany, Öland, clonal structure, marginal and central populations, image analysis, aerial photographs, morphometric variation, allozymes, Corylus avellana, genetic variation
pages
164 pages
publisher
Helena Persson, Department of Ecology, Systematic Botany, Sölvegatan 37, SE-223 62 Lund, Sweden,
defense location
N/A
defense date
2002-12-06 10:15
external identifiers
 • other:ISRN: SE-LUNBDS/NBBE-02/1069+164
ISBN
91-7105-177-5
language
English
LU publication?
yes
id
ca1118c3-7f0d-4ebc-8fb2-5957cbee2b4b (old id 465226)
date added to LUP
2007-09-06 13:29:09
date last changed
2016-09-19 08:45:03
@phdthesis{ca1118c3-7f0d-4ebc-8fb2-5957cbee2b4b,
 abstract   = {In the present thesis, I investigated the spatial structure of genetic and morphometric variation in the widespread wind-pollinated shrub Corylus avellana (L.) Betulaceae, hazel, and related the variation to geographic distribution and different spatial scales. The plant material derived from natural populations in Europe, with special emphasis on the Baltic island of Öland, Sweden. Genetic and morphometric data were obtained from presumably neutral or weakly selected characters such as allozymes and leaf shape. The spatial distribution on Öland was examined using colour infrared aerial photographs. The marginal populations displayed less genetic within-population variation than the central, refugial populations, presumably caused by founder effects during immigration after the latest glaciation. On Öland the species was found to occur in all parts of the island, with large regional differences in patterns of fragmentation, isolation and connectivity. Most of the genetic diversity was explained by differences between shrubs within populations or subpopulations. Allozymes and measures of leaf shape provided different, but complementary, views of the structuring of variation within the species, as well as leading to the hypothesis that spatially-varying selection has contributed to population differentiation in leaf shape. Molecular data revealed populations in which two or more stems or shrubs could be assigned to the same genotype, providing support for layering as a potentially important means of clonal reproduction.},
 author    = {Persson, Helena},
 isbn     = {91-7105-177-5},
 keyword   = {phytogeography,chemotaxonomy. Physiology of nonvascular plants,Systematisk botanik,taxonomi,morfologi,kemotaxonomi. Växters fysiologi (inte kärlväxter).,taxonomy,morphology,Systematic botany,Öland,clonal structure,marginal and central populations,image analysis,aerial photographs,morphometric variation,allozymes,Corylus avellana,genetic variation},
 language   = {eng},
 pages    = {164},
 publisher  = {Helena Persson, Department of Ecology, Systematic Botany, Sölvegatan 37, SE-223 62 Lund, Sweden,},
 school    = {Lund University},
 title    = {The spatial structure of genetic and morphometric variation in Corylus avellana (Betulaceae): pattern and scale},
 year     = {2002},
}