Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Currency Markets - Equilibrium and Expectations

Ekstrand, Joakim LU (2003) In Lund Economic Studies no. 112.
Abstract
The thesis consists of three essays on currency markets, equilibrium and expectations.The first essay examines currency markets in the setting of a temporary equilibrium model with two currencies and two central banks, where consumers have one-point expectations. Assuming that both central banks use floating exchange rate policies it is shown that if consumers have common expectations the current exchange rate will equal the expected future exchange rate. Under the assumptions made, there exist an equilibrium for the economy in the case where both central banks apply floating exchange rate policies as well as in the case where the banks co-operate and use fixed exchange rate policies. The possibilities for a single... (More)
The thesis consists of three essays on currency markets, equilibrium and expectations.The first essay examines currency markets in the setting of a temporary equilibrium model with two currencies and two central banks, where consumers have one-point expectations. Assuming that both central banks use floating exchange rate policies it is shown that if consumers have common expectations the current exchange rate will equal the expected future exchange rate. Under the assumptions made, there exist an equilibrium for the economy in the case where both central banks apply floating exchange rate policies as well as in the case where the banks co-operate and use fixed exchange rate policies. The possibilities for a single central bank to sustain a fixed exchange rate are discussed. Under some expectations, the economy may have more than one equilibrium exchange rate and these are related to different equilibrium allocations.In the second essay, a temporary equilibrium model with two currencies and where consumers have expectations on goods and currency prices with finite support is studied. Consequences for the individual consumer problem and equilibrium allocations are analyzed. State prices are defined for the case where asset markets are complete and these are used to derive conditions for consumers to meet increased risk with a variation in the portfolio of currencies, thus precluding precautionary saving. Equilibrium currency prices and adjustments in currency and good prices to a variation in the initial currency portfolio are examined. Perceived Pareto dominance is defined. It is argued that to get an allocation perceived to Pareto dominate the given equilibrium allocation consumers need more expensive portfolios.The third essay considers the determination of currency prices in an overlapping generations economy, with or without uncertainty. The economy with currencies is compared to an economy with money. For the case where there is no uncertainty and consumers have perfect foresight it is shown that currency prices may be chosen arbitrarily at one date but that the currency prices at other dates are then uniquely determined and constant over time. The analysis is extended to an economy with uncertainty where consumers are assumed to have rational expectations. It is shown that a given equilibrium allocation is consistent with constant as well as highly volatile currency prices. In general the currency prices and the exchange rate are only required to satisfy a martingale property. But if currency prices are assumed to depend only on a finite past history then they are forced to be constant over states and time. An equilibrium allocation may be realized also with incorrect expectations, about the currency prices, as long as expectations are consistent with the equilibrium portfolio values. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Avhandlingen består av tre artiklar som med en teoretisk utgångspunkt valutamarknader och valutaprissättning. Framförallt undersöks vilken roll förväntningarna har vid prissättningen på valutor. Normalt tänker man på priset på en valuta som växelkursen, det vill säga ett pris mätt i termer av en annan valuta. Men vad är det egentligen som bestämmer den aktuella och den framtida växelkursen? När priserna på de varor som valutorna kan köpa är bestämda och satta i termer av valutorna kan man använda varupriserna för att uppskatta en ungefärlig växelkurs. Men varupriserna ändras över tiden, följaktligen måste man också bestämma nya varupriser vid varje tidpunkt. Men hur gör man om man samtidigt ska... (More)
Popular Abstract in Swedish

Avhandlingen består av tre artiklar som med en teoretisk utgångspunkt valutamarknader och valutaprissättning. Framförallt undersöks vilken roll förväntningarna har vid prissättningen på valutor. Normalt tänker man på priset på en valuta som växelkursen, det vill säga ett pris mätt i termer av en annan valuta. Men vad är det egentligen som bestämmer den aktuella och den framtida växelkursen? När priserna på de varor som valutorna kan köpa är bestämda och satta i termer av valutorna kan man använda varupriserna för att uppskatta en ungefärlig växelkurs. Men varupriserna ändras över tiden, följaktligen måste man också bestämma nya varupriser vid varje tidpunkt. Men hur gör man om man samtidigt ska bestämma både valuta- och varupriserna?Man kan med ett enkelt tankeexperiment inse denna svårighet. Anta att riksbanken ger ut ett mynt med siffran två och texten kronor på. Detta skulle med all säkerhet börja cirkulera i ekonomin till ett värde av två kronor och skulle alltså växlas mot två stycken enkronor. Växelkursen mellan det nya myntet och de redan existerande skulle alltså vara helt bestämd. Anta nu istället att riksbanken ger ut ett blankt mynt som helt saknar siffror och text. Riksbanken meddelar bara att detta är ett nytt mynt men anger inte vad det är värt. Hur ska marknaden värdera detta nya mynt och mot hur många enkronor ska man växla detta mynt? Svaret är naturligtvis att det vet man inte, växelkursen mot enkronor är alltså obestämd. Men om riksbanken vid utgivandet av det blanka myntet angav att det har samma köpkraft som två stycken enkronor samt själv var beredd att handla med det till ett värde motsvarande två enkronor, skulle växelkursen åter vara bestämd.Problemet i detta exempel motsvarar problemet med att bestämma varu- och valutapriser på den internationella marknaden. Om man inte känner köpkraften, mätt i varor, hos de olika valutorna blir växelkursen obestämd. Men när varupriserna ska bestämmas samtidigt som valutapriserna är köpkraften hos valutorna okänd. Alltså finns det en obestämdhet i växelkurserna mellan olika valutor. Avhandlingen visar på denna obestämdhet samt diskuterar olika implikationer som uppstår genom obestämdheten. Det visar sig att både en stabil och en extremt variabel växelkurs är förenlig med samma reala fördelning av resurser i ekonomin. Obestämdheten gör också att man inte kan använda sig av historiska data för att förutsäga den framtida växelkursen. Vissa typer av förväntningar gör dock att den reala allokeringen påverkas.Konsumenternas möjligheter att använda sig av portföljer av olika valutor för att minska sina risker studeras. En konsument kan undvika en ökad risk i ekonomin genom att göra en omplacering i sin portfölj av valutor. Vid en omfördelning i syfte att uppnå detta försäkringsändamål är en valuta förmånligare än en annan. Därför utreds det om konsumenterna skulle uppleva det som fördelaktigt om man byter ut den valuta som i försäkringssyfte är mindre gynnsam mot den mer fördelaktiga. Något överraskande visar det sig att så inte är fallet om valutautbytet sker till en etablerad jämviktsväxelkurs. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Kirman, Alan, GREQAM, Marseille, France
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
economic theory, economic systems, economic policy, Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik, Economics, econometrics, Indeterminacy, Overlapping Generations, Temporary Equilibrium, Currency Prices, Exchange Rates, Expectations, Uncertainty
in
Lund Economic Studies
volume
no. 112
pages
141 pages
publisher
Department of Economics, Lund University
defense location
EC3:210, Holger Crafoords Ekonomicentrum, Lund
defense date
2003-06-13 10:15:00
ISSN
0460-0029
language
English
LU publication?
yes
id
2b2db926-87c1-43c5-bdf2-798db565a2fb (old id 465948)
date added to LUP
2016-04-01 17:13:22
date last changed
2019-05-21 16:49:30
@phdthesis{2b2db926-87c1-43c5-bdf2-798db565a2fb,
 abstract   = {The thesis consists of three essays on currency markets, equilibrium and expectations.<br/><br>
<br/><br>
The first essay examines currency markets in the setting of a temporary equilibrium model with two currencies and two central banks, where consumers have one-point expectations. Assuming that both central banks use floating exchange rate policies it is shown that if consumers have common expectations the current exchange rate will equal the expected future exchange rate. Under the assumptions made, there exist an equilibrium for the economy in the case where both central banks apply floating exchange rate policies as well as in the case where the banks co-operate and use fixed exchange rate policies. The possibilities for a single central bank to sustain a fixed exchange rate are discussed. Under some expectations, the economy may have more than one equilibrium exchange rate and these are related to different equilibrium allocations.<br/><br>
<br/><br>
In the second essay, a temporary equilibrium model with two currencies and where consumers have expectations on goods and currency prices with finite support is studied. Consequences for the individual consumer problem and equilibrium allocations are analyzed. State prices are defined for the case where asset markets are complete and these are used to derive conditions for consumers to meet increased risk with a variation in the portfolio of currencies, thus precluding precautionary saving. Equilibrium currency prices and adjustments in currency and good prices to a variation in the initial currency portfolio are examined. Perceived Pareto dominance is defined. It is argued that to get an allocation perceived to Pareto dominate the given equilibrium allocation consumers need more expensive portfolios.<br/><br>
<br/><br>
The third essay considers the determination of currency prices in an overlapping generations economy, with or without uncertainty. The economy with currencies is compared to an economy with money. For the case where there is no uncertainty and consumers have perfect foresight it is shown that currency prices may be chosen arbitrarily at one date but that the currency prices at other dates are then uniquely determined and constant over time. The analysis is extended to an economy with uncertainty where consumers are assumed to have rational expectations. It is shown that a given equilibrium allocation is consistent with constant as well as highly volatile currency prices. In general the currency prices and the exchange rate are only required to satisfy a martingale property. But if currency prices are assumed to depend only on a finite past history then they are forced to be constant over states and time. An equilibrium allocation may be realized also with incorrect expectations, about the currency prices, as long as expectations are consistent with the equilibrium portfolio values.},
 author    = {Ekstrand, Joakim},
 issn     = {0460-0029},
 language   = {eng},
 publisher  = {Department of Economics, Lund University},
 school    = {Lund University},
 series    = {Lund Economic Studies},
 title    = {Currency Markets - Equilibrium and Expectations},
 volume    = {no. 112},
 year     = {2003},
}