Advanced

Influence of water conditions on growth and mineral nutrient uptake of native plants on clacareous soil

Misra, Aparna LU (2003)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Studierna som presenteras i papper I till IV i min avhandling visar markvattnets betydelse för marklösningens kemi och växternas respons på förändringen i vattenhalt. Med mina experiment har jag studerat dels kalkjord med olika vattenhalter och dels markvattens påverkan på växternas näringsupptagning i växthus. Jag har också försökt finna samband mellan växternas respons på markfuktigheten och deras fördelning på Ölands alvar. Variationer i markfuktigheten påverkade växternas näringsupptagning både i växthusexperiment och i fält. En förändring av markfuktigheten påverkade tillväxten och var av betydelse för växternas möjlighet att ta upp den näring som de behöver för sin produktion. Jag har... (More)
Popular Abstract in Swedish

Studierna som presenteras i papper I till IV i min avhandling visar markvattnets betydelse för marklösningens kemi och växternas respons på förändringen i vattenhalt. Med mina experiment har jag studerat dels kalkjord med olika vattenhalter och dels markvattens påverkan på växternas näringsupptagning i växthus. Jag har också försökt finna samband mellan växternas respons på markfuktigheten och deras fördelning på Ölands alvar. Variationer i markfuktigheten påverkade växternas näringsupptagning både i växthusexperiment och i fält. En förändring av markfuktigheten påverkade tillväxten och var av betydelse för växternas möjlighet att ta upp den näring som de behöver för sin produktion. Jag har undersökt betydelsen av olika konstant markfuktighet men även av varierande markfuktighet. Mina studier visar att variationer i markens vattenhalt är särskilt betydelsefulla för pH och lösligheten av olika joner som HCO3, Ca, Mg, K, P, Mn och Zn. Markfuktigheten påverkar upptaget av mineraler dels genom att koncentrationerna av Ca, Mg och K, och dels genom att pH and HCO3-koncentrationen i marklösingen förändras. Bikarbonathalten och pH är korrelerade och ökar då markfuktigheten ökar. Jag observerade en ökning i P-and Mn-koncentrationerna i marklösningen vilka betraktas som begränsande faktorer i kalkjord. Zinkkoncentrationen i marklösningen minskade därmot då markfuktigheten ökade. Min slutsats är, att variationer i markfuktighet kan påverka fördelningen av växter anpassade till torra respektive fuktiga markförhållanden beroende på variationer i marklösningens kemi. Studierna presenterade i min avhandling visar, att markfuktighet spelar en viktigt roll för marklösningens kemi och näringsupptagningen i växterna. (Less)
Abstract
The studies presented in Papers I to IV illustrate the importance of soil moisture in soil solution chemistry and response of native plants to the changes induced by change in moisture regime. With the help of glasshouse experiments I tried to study the influence of different treatments of soil moisture conditions on the mineral uptake by native plants of calcareous soil. I also tried to find the correlation between response of the studied species to soil moisture and their field conditions on Öland. Change in moisture level in the soil influenced plant nutrition, which was relevant both in the field and in the greenhouse. I studied different soil moisture conditions held at constant level and also wet/dry fluctuations. Soil moisture had a... (More)
The studies presented in Papers I to IV illustrate the importance of soil moisture in soil solution chemistry and response of native plants to the changes induced by change in moisture regime. With the help of glasshouse experiments I tried to study the influence of different treatments of soil moisture conditions on the mineral uptake by native plants of calcareous soil. I also tried to find the correlation between response of the studied species to soil moisture and their field conditions on Öland. Change in moisture level in the soil influenced plant nutrition, which was relevant both in the field and in the greenhouse. I studied different soil moisture conditions held at constant level and also wet/dry fluctuations. Soil moisture had a profound effect on pH and concentrations of several ions like HCO3, Ca, Mg, K, P, Mn, Zn. Soil moisture affects mineral uptake directly by changing soil solution concentrations of certain ions, such as Ca, Mg, K, or indirectly by changing pH and HCO3. Bicarbonate and pH increased with increasing soil moisture, being closely correlated to each other. I observed increase in solubility of P and Mn with increasing moisture level, elements that are considered as limiting factors on calcareous soil. Zinc concentration in soil solution was adversely affected by increasing soil moisture. It is concluded that variation in soil moisture can influence the distribution of dry and wet growing species by affecting soil solution chemistry. Plants responded more or less according to their field conditions. The studies presented in my thesis indicated that soil moisture plays an important role, influencing soil solution chemistry and nutrient uptake by plants. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
opponent
 • Prof Andrén, Olof, Department of Soil Science, SLU, Uppsala, Sweden.
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
agricultural hydrology, Lantbrukshydrologi, marklära, Växtekologi, Plant ecology, wet growing, wet/dry cycles, soil solution, soil moisture, pH, nutrient poor soil, mineral nutrients, dry growing, Bicarbonate, calicole, Soil Science
pages
103 pages
publisher
Aparna Misra, Department of Ecology, Plant Ecology and Systematics, Lund University, Sweden,
defense location
Blå Hallen at the Dept. of Ecology, Ecology Building, Sölvegatan 37, SE- 223 62 Lund
defense date
2003-09-05 10:00
external identifiers
 • other:ISRN: SE-LUNBDS/NBBE-03/1070+103pp
ISBN
91-7105-191-0
language
English
LU publication?
yes
id
f47ad3df-3856-4423-9443-5e2b57ea91d0 (old id 466038)
date added to LUP
2007-09-05 10:49:56
date last changed
2018-05-29 09:18:09
@phdthesis{f47ad3df-3856-4423-9443-5e2b57ea91d0,
 abstract   = {The studies presented in Papers I to IV illustrate the importance of soil moisture in soil solution chemistry and response of native plants to the changes induced by change in moisture regime. With the help of glasshouse experiments I tried to study the influence of different treatments of soil moisture conditions on the mineral uptake by native plants of calcareous soil. I also tried to find the correlation between response of the studied species to soil moisture and their field conditions on Öland. Change in moisture level in the soil influenced plant nutrition, which was relevant both in the field and in the greenhouse. I studied different soil moisture conditions held at constant level and also wet/dry fluctuations. Soil moisture had a profound effect on pH and concentrations of several ions like HCO3, Ca, Mg, K, P, Mn, Zn. Soil moisture affects mineral uptake directly by changing soil solution concentrations of certain ions, such as Ca, Mg, K, or indirectly by changing pH and HCO3. Bicarbonate and pH increased with increasing soil moisture, being closely correlated to each other. I observed increase in solubility of P and Mn with increasing moisture level, elements that are considered as limiting factors on calcareous soil. Zinc concentration in soil solution was adversely affected by increasing soil moisture. It is concluded that variation in soil moisture can influence the distribution of dry and wet growing species by affecting soil solution chemistry. Plants responded more or less according to their field conditions. The studies presented in my thesis indicated that soil moisture plays an important role, influencing soil solution chemistry and nutrient uptake by plants.},
 author    = {Misra, Aparna},
 isbn     = {91-7105-191-0},
 keyword   = {agricultural hydrology,Lantbrukshydrologi,marklära,Växtekologi,Plant ecology,wet growing,wet/dry cycles,soil solution,soil moisture,pH,nutrient poor soil,mineral nutrients,dry growing,Bicarbonate,calicole,Soil Science},
 language   = {eng},
 pages    = {103},
 publisher  = {Aparna Misra, Department of Ecology, Plant Ecology and Systematics, Lund University, Sweden,},
 school    = {Lund University},
 title    = {Influence of water conditions on growth and mineral nutrient uptake of native plants on clacareous soil},
 year     = {2003},
}