Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Pollen analysis, chronology and palaeomagnetism of three Late Weichselian sites in southern Sweden

Ising, Jonas LU (2001) In Lundqua thesis
Abstract
Three sites, Torreberga in Skåne, Farslycke in Blekinge and Lake Bolmen in Småland, with Late Weichselian lake sediments were studied with respect to pollen analysis and palaeomagnetism. The chronologies are based on pollen stratigraphical correlations, radiocarbon dating and, for two of the sites, on a clay-varve chronology. The stratigraphies were correlated to the GRIP event stratigraphy and their ages are expressed in calendar years BP.The pollen records compare well to the established Late Weichselian pollen stratigraphy for southern Sweden, and reflect the vegetation development from the deglaciation to the transition to the Holocene. The annual time-resolution of the varved clays has made it possible to calculate... (More)
Three sites, Torreberga in Skåne, Farslycke in Blekinge and Lake Bolmen in Småland, with Late Weichselian lake sediments were studied with respect to pollen analysis and palaeomagnetism. The chronologies are based on pollen stratigraphical correlations, radiocarbon dating and, for two of the sites, on a clay-varve chronology. The stratigraphies were correlated to the GRIP event stratigraphy and their ages are expressed in calendar years BP.The pollen records compare well to the established Late Weichselian pollen stratigraphy for southern Sweden, and reflect the vegetation development from the deglaciation to the transition to the Holocene. The annual time-resolution of the varved clays has made it possible to calculate pollen accumulation rates based on actual sedimentation rates. The delayed onset of sedimentation in Torreberga implies that dead ice was present for at least 2000 years after the regional deglaciation of the area.Although the clay varve chronologies could not be absolutely dated through connections to the Swedish Time Scale, they have been assigned approximate calendar-year ages based on the pollen stratigraphies and their correlation to the GRIP event stratigraphy. These correlations made it possible to assign calendar year ages for the deglaciation of Blekinge and south-western Småland, and to discuss the deglaciation chronology for southern Sweden with enhanced accuracy. Farslycke and the northern end of Lake Bolmen were deglaciated at c. 14,350 and at c. 14,400 calendar (GRIP) years BP, respectively.Palaeomagnetic secular variation records for the three sites are presented. Among the series of directional changes, the main characteristic, which can be found in all stratigraphies, is a broad westerly declination swing between c. 13,000 and 12,000 calendar years BP. This swing can be recognised in other records from southern Sweden and in Estonia. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Pollenanalys, kronologi och paleomagnetism på tre senglaciala lokaler i södra SverigeSenglaciala sjösediment (d.v.s. avsatta under slutet av den senaste istiden) från tre bassänger i södra Sverige, Torreberga i Skåne, Farslycke i Blekinge och Bolmen i Småland, har studerats med avseende på pollensammansättning och paleomagnetism. Åldersbestämning och tidsjämförelser bygger på pollenstratigrafisk korrelation med redan daterade lokaler, kol-14-dateringar och i vissa fall årsvarvig lera. Tolkningarna av klimatets variationer har jämförts med de variationer man har registrerat i de grönländska iskärnorna (GRIP, "Greenland Ice-core Project"), vilka är åldersbestämda genom att räkna... (More)
Popular Abstract in Swedish

Pollenanalys, kronologi och paleomagnetism på tre senglaciala lokaler i södra SverigeSenglaciala sjösediment (d.v.s. avsatta under slutet av den senaste istiden) från tre bassänger i södra Sverige, Torreberga i Skåne, Farslycke i Blekinge och Bolmen i Småland, har studerats med avseende på pollensammansättning och paleomagnetism. Åldersbestämning och tidsjämförelser bygger på pollenstratigrafisk korrelation med redan daterade lokaler, kol-14-dateringar och i vissa fall årsvarvig lera. Tolkningarna av klimatets variationer har jämförts med de variationer man har registrerat i de grönländska iskärnorna (GRIP, "Greenland Ice-core Project"), vilka är åldersbestämda genom att räkna årliga islager i borrkärnorna. Därigenom har en oberoende tidsskala i kalenderår kunnat användas i stället för kol-14-tidsskalan som inte motsvarar kalenderår, beroende på att 14C-halten i atmosfären har varierat över tiden.Resultaten av pollenanalyserna är i överensstämmelse med den etablerade senglaciala pollen-stratigrafin för södra Sverige och avspeglar vegetationsförändringarna under tiden från isavsmältningen fram till övergången till postglacial tid. Den årliga tidsupplösningen i de varviga lerorna har möjliggjort beräkning av årligt pollennedfall per ytenhet baserat på verklig sedimentations-hastighet. I Torreberga tyder den sena inledningen av sedimentationen på att dödis blockerade sänkan under åtminstone 2000 år efter att området omkring blev isfritt.Den varviga leran i Blekinge och Bolmen har, även om den inte har kunnat knytas till den "Svenska Tidsskalan" (som har upprättats genom kombination av varviga leror från hela landet och anknutits till nutid, men numera inte anses pålitlig söder om den mellansvenska ändmoränzonen), med hjälp av pollenanalys kunnat korreleras till den sydsvenska pollenstratigrafin. Då denna i sin tur är korrelerad till stratigrafin från de grönländska iskärnorna har det blivit möjligt att fastställa ungefärliga åldrar i kalenderår för deglaciationen av Blekinge och sydvästra Småland och att diskutera deglaciations-kronologin för södra Sverige med en större noggrannhet än tidigare. Farslycke i Blekinge och norra änden av Bolmen blev isfria c:a 14 350 respektive c:a 14 400 kalenderår ("GRIP-år") före nutid.Diagram över det jordmagnetsika fältets variation i riktning och styrka presenteras för de tre lokalerna. Den tydligaste karaktären, som återfinns i alla kurvorna, är en period med västlig deklination på 20-45° mellan c:a 13 000 och 12 000 kalenderår före nutid. Motsvarande period återfinns också i andra paleomagnetiska kurvor från södra Sverige och Estland från samma tidsintervall. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Prof Ringberg, Bertil, Department of Quaternary Research, Stockholm University
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
southern Sweden, calendar year chronology, Late Weichselian, Pollen stratigraphy, palaeomagnetic secular variations, Geology, physical geography, Geologi, fysisk geografi
in
Lundqua thesis
issue
44
pages
26 pages
publisher
Department of Quaternary Geology, Lund University
defense location
Geografiska institutionens föreläsningssal, Sölvegatan 13, Lund
defense date
2001-03-12 10:15:00
external identifiers
 • other:ISRN: SE-LUNBDS/NBGK-01/44+26p
ISSN
0281-3033
0281-3033
ISBN
91-7874-114-9
language
English
LU publication?
yes
id
49014232-643e-4a99-964c-da745443d018 (old id 41317)
date added to LUP
2016-04-01 16:35:37
date last changed
2019-05-22 07:07:18
@phdthesis{49014232-643e-4a99-964c-da745443d018,
 abstract   = {{Three sites, Torreberga in Skåne, Farslycke in Blekinge and Lake Bolmen in Småland, with Late Weichselian lake sediments were studied with respect to pollen analysis and palaeomagnetism. The chronologies are based on pollen stratigraphical correlations, radiocarbon dating and, for two of the sites, on a clay-varve chronology. The stratigraphies were correlated to the GRIP event stratigraphy and their ages are expressed in calendar years BP.<br/><br>
<br/><br>
The pollen records compare well to the established Late Weichselian pollen stratigraphy for southern Sweden, and reflect the vegetation development from the deglaciation to the transition to the Holocene. The annual time-resolution of the varved clays has made it possible to calculate pollen accumulation rates based on actual sedimentation rates. The delayed onset of sedimentation in Torreberga implies that dead ice was present for at least 2000 years after the regional deglaciation of the area.<br/><br>
<br/><br>
Although the clay varve chronologies could not be absolutely dated through connections to the Swedish Time Scale, they have been assigned approximate calendar-year ages based on the pollen stratigraphies and their correlation to the GRIP event stratigraphy. These correlations made it possible to assign calendar year ages for the deglaciation of Blekinge and south-western Småland, and to discuss the deglaciation chronology for southern Sweden with enhanced accuracy. Farslycke and the northern end of Lake Bolmen were deglaciated at c. 14,350 and at c. 14,400 calendar (GRIP) years BP, respectively.<br/><br>
<br/><br>
Palaeomagnetic secular variation records for the three sites are presented. Among the series of directional changes, the main characteristic, which can be found in all stratigraphies, is a broad westerly declination swing between c. 13,000 and 12,000 calendar years BP. This swing can be recognised in other records from southern Sweden and in Estonia.}},
 author    = {{Ising, Jonas}},
 isbn     = {{91-7874-114-9}},
 issn     = {{0281-3033}},
 keywords   = {{southern Sweden; calendar year chronology; Late Weichselian; Pollen stratigraphy; palaeomagnetic secular variations; Geology; physical geography; Geologi; fysisk geografi}},
 language   = {{eng}},
 number    = {{44}},
 publisher  = {{Department of Quaternary Geology, Lund University}},
 school    = {{Lund University}},
 series    = {{Lundqua thesis}},
 title    = {{Pollen analysis, chronology and palaeomagnetism of three Late Weichselian sites in southern Sweden}},
 url     = {{https://lup.lub.lu.se/search/files/4718540/3162987.PDF}},
 year     = {{2001}},
}