Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Distribuerad kurs- och ämnesutveckling

Grimsberg, Michaël LU ; Creaser, Derek ; Lidén, Gunnar LU ; Olsson, Louise and Tamm, Stefanie (2014) LTH:s 8:e pedagogiska inspirationskonferens, 2014 In Pedagogiska inspirationskonferensen LTH 8.
Abstract (Swedish)
Läsåret 2013/14 skulle grundkursen i kemisk reaktionsteknik vid LTH omarbetas. Kontakt togs med lärare på Chalmers för att diskutera deras erfarenheter av undervisning i ämnet och den lärobok som var i åtanke för den nya kursen. Diskussionen ledde fram till ett konkret samarbete genom att vi beslöt att skapa en gemensam mapp för undervisningsmaterial på "molntjänsten" Box. Under det senaste läsåret har vi använt mappen för att dela allt kursmaterial från respektive högskola, som stöd och hjälp för inte minst nya lärare som kommer in i undervisningen. Vår förhoppning är också att det konkreta samarbetet skall stödja den kollegiala ämnesdiskussionen och därmed ge en harmonisering av synen på utbildningen i ämnet nationellt. Med bidraget vill... (More)
Läsåret 2013/14 skulle grundkursen i kemisk reaktionsteknik vid LTH omarbetas. Kontakt togs med lärare på Chalmers för att diskutera deras erfarenheter av undervisning i ämnet och den lärobok som var i åtanke för den nya kursen. Diskussionen ledde fram till ett konkret samarbete genom att vi beslöt att skapa en gemensam mapp för undervisningsmaterial på "molntjänsten" Box. Under det senaste läsåret har vi använt mappen för att dela allt kursmaterial från respektive högskola, som stöd och hjälp för inte minst nya lärare som kommer in i undervisningen. Vår förhoppning är också att det konkreta samarbetet skall stödja den kollegiala ämnesdiskussionen och därmed ge en harmonisering av synen på utbildningen i ämnet nationellt. Med bidraget vill vi ge inspiration till ett enkelt sätt att samarbeta mellan lärosäten för kurs- och ämnesutveckling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; ; ; and
organization
publishing date
type
Chapter in Book/Report/Conference proceeding
publication status
published
subject
keywords
Kursutveckling, ämnesutveckling, samarbete mellan högskolor
categories
Higher Education
host publication
8:e Pedagogiska Inspirationskonferensen 2014
series title
Pedagogiska inspirationskonferensen LTH
volume
8
pages
2 pages
publisher
Lund University
conference name
LTH:s 8:e pedagogiska inspirationskonferens, 2014
conference location
Lund, Sweden
conference dates
2014-12-17 - 2014-12-17
ISSN
2003-377X
2003-3761
language
Swedish
LU publication?
yes
id
a50b7015-2f9d-49f6-a09b-ae99e6f64d59 (old id 4928036)
alternative location
http://www.lth.se/fileadmin/lth/genombrottet/konferens2014/62a_Grimsberg_etal.pdf
date added to LUP
2016-04-04 14:05:01
date last changed
2019-12-16 10:28:51
@inproceedings{a50b7015-2f9d-49f6-a09b-ae99e6f64d59,
 abstract   = {Läsåret 2013/14 skulle grundkursen i kemisk reaktionsteknik vid LTH omarbetas. Kontakt togs med lärare på Chalmers för att diskutera deras erfarenheter av undervisning i ämnet och den lärobok som var i åtanke för den nya kursen. Diskussionen ledde fram till ett konkret samarbete genom att vi beslöt att skapa en gemensam mapp för undervisningsmaterial på "molntjänsten" Box. Under det senaste läsåret har vi använt mappen för att dela allt kursmaterial från respektive högskola, som stöd och hjälp för inte minst nya lärare som kommer in i undervisningen. Vår förhoppning är också att det konkreta samarbetet skall stödja den kollegiala ämnesdiskussionen och därmed ge en harmonisering av synen på utbildningen i ämnet nationellt. Med bidraget vill vi ge inspiration till ett enkelt sätt att samarbeta mellan lärosäten för kurs- och ämnesutveckling.},
 author    = {Grimsberg, Michaël and Creaser, Derek and Lidén, Gunnar and Olsson, Louise and Tamm, Stefanie},
 booktitle  = {8:e Pedagogiska Inspirationskonferensen 2014},
 issn     = {2003-377X},
 language   = {swe},
 publisher  = {Lund University},
 series    = {Pedagogiska inspirationskonferensen LTH},
 title    = {Distribuerad kurs- och ämnesutveckling},
 url     = {http://www.lth.se/fileadmin/lth/genombrottet/konferens2014/62a_Grimsberg_etal.pdf},
 volume    = {8},
 year     = {2014},
}