Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Digitalisering av guidetjänster inom äventyrsturism : en studie av delningsplattformen Aways

Cassinger, Cecilia LU and Larson, Mia LU (2018)
Abstract (Swedish)
Inom besöksnäringen är delningsekonomins utbredning särskilt tydlig och inom denna industri återfinns en rad företag såsom Airbnb, Vayable, Getmyboat, OffWeFly, EatWith, Uber, Fodora och Travelbuddy. Airbnb, som förmedlar uthyrning av privatpersoners bostäder som en sorts hotellrum, är kanske det mest välkända företaget. Typiskt för delningsekonomin i tjänstesektorn är digitala plattformar som sammanför tjänsteleverantörer och tjänstemottagare. Samproduktion av värde genom digital kommunikation kan se ut på många olika sätt och handlar om olika aktiviteter knutna till produktutveckling, ryktesspridning, upplevelseskapande samt skapande av gemenskaper.

I denna studie undersöks utvecklingen av en digital plattform för guidetjänster... (More)
Inom besöksnäringen är delningsekonomins utbredning särskilt tydlig och inom denna industri återfinns en rad företag såsom Airbnb, Vayable, Getmyboat, OffWeFly, EatWith, Uber, Fodora och Travelbuddy. Airbnb, som förmedlar uthyrning av privatpersoners bostäder som en sorts hotellrum, är kanske det mest välkända företaget. Typiskt för delningsekonomin i tjänstesektorn är digitala plattformar som sammanför tjänsteleverantörer och tjänstemottagare. Samproduktion av värde genom digital kommunikation kan se ut på många olika sätt och handlar om olika aktiviteter knutna till produktutveckling, ryktesspridning, upplevelseskapande samt skapande av gemenskaper.

I denna studie undersöks utvecklingen av en digital plattform för guidetjänster inom äventyrsturism. Syftet med forskningsprojektet är att undersöka vilka nya möjligheter och utmaningar ett startupföretag inom äventyrsturism möter i en delningsbaserad ekonomi. Detta har gjorts genom att undersöka digitala och visuella kommunikationsprocesser i arbetet med att skapa plattformen. Äventyrsturism har ökat dramatiskt på senare år och är en växande näring i Sverige som anses vara en attraktiv destination för äventyrsaktiviteter. Affärsmodellerna inom denna sektor kännetecknas dock ofta av en traditionell och inarbetad men, med dagens digitala teknologi, omodern affärsmodell i förmedlingen av tjänster och upplevelser. Därför är den studerade digitala delningsplattformen högst intressant som ett potentiellt nytt sätt att förmedla äventyrsupplevelser.

Resultaten i denna studie visar på både möjligheter och svårigheter för plattformsbaserade startups som använder sig av en delningslogik att implementera en lönsam affärsmodell. Möjligheterna handlar om att det i delningsekonomin finns en revolutionerande potential att förändra villkoren för guider och ge dem ökad egenmakt och förhandlingspositioner. Detta skulle kunna skapa ett mer diversifierat utbud av tjänster riktat till en bred grupp med användare. Detta går i linje med delningsekonomins ideologi att skapa ett mer hållbart samhälle. Dock betyder de senaste årens institutionalisering och reglering av delningsekonomin att digitala plattformsbaserade företag begränsas i deras utformning av affärsmodeller och därmed alltmer liknar traditionella företag. Ideologin inom delningsekonomin kan då fungera som ett retoriskt verktyg för att sälja in företaget genom en vision om ett bättre samhälle och kompensera medarbetarnas och användarnas ibland prekära arbetsvillkor med ett löfte om att de arbetar för ett högre mål. Det är alltså möjligt att se en tydlig konflikt som plattformsföretag har att hantera – att balansera den ideologiska och den kommersiella dimensionen i sin verksamhet.

Den viktigaste utmaningen plattformsföretag har vid lansering av sin affärsmodell är att rekrytera användare och driva besökare till delningsplattformen som kan lösas genom att rikta sig till entreprenörens egna livsstilsgemenskap och personliga nätverk både för att rekrytera medarbetare, tjänsteleverantörer och kunder. Kommunikationen till denna gemenskap drivs genom en tydlig identitet med (för den specifika gemenskapen) attraktiva bilder, retorik och symboler. Konsekvensen blir dock att målgruppen begränsas till en relativt snäv homogen gemenskap och att man missar målet med att rikta sig till en bred grupp av användare. Fortsatt forskning kan visa hur ett plattformsföretag kan utveckla strategier för att bredda sin gemenskap. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
unpublished
subject
categories
Popular Science
pages
19 pages
language
Swedish
LU publication?
yes
id
4a3fc26c-bf30-4594-8c2c-4050cb98e5b5
date added to LUP
2019-03-26 16:30:38
date last changed
2019-03-27 11:35:01
@techreport{4a3fc26c-bf30-4594-8c2c-4050cb98e5b5,
 abstract   = {Inom besöksnäringen är delningsekonomins utbredning särskilt tydlig och inom denna industri återfinns en rad företag såsom Airbnb, Vayable, Getmyboat, OffWeFly, EatWith, Uber, Fodora och Travelbuddy. Airbnb, som förmedlar uthyrning av privatpersoners bostäder som en sorts hotellrum, är kanske det mest välkända företaget. Typiskt för delningsekonomin i tjänstesektorn är digitala plattformar som sammanför tjänsteleverantörer och tjänstemottagare. Samproduktion av värde genom digital kommunikation kan se ut på många olika sätt och handlar om olika aktiviteter knutna till produktutveckling, ryktesspridning, upplevelseskapande samt skapande av gemenskaper. <br/><br/>I denna studie undersöks utvecklingen av en digital plattform för guidetjänster inom äventyrsturism. Syftet med forskningsprojektet är att undersöka vilka nya möjligheter och utmaningar ett startupföretag inom äventyrsturism möter i en delningsbaserad ekonomi. Detta har gjorts genom att undersöka digitala och visuella kommunikationsprocesser i arbetet med att skapa plattformen. Äventyrsturism har ökat dramatiskt på senare år och är en växande näring i Sverige som anses vara en attraktiv destination för äventyrsaktiviteter. Affärsmodellerna inom denna sektor kännetecknas dock ofta av en traditionell och inarbetad men, med dagens digitala teknologi, omodern affärsmodell i förmedlingen av tjänster och upplevelser. Därför är den studerade digitala delningsplattformen högst intressant som ett potentiellt nytt sätt att förmedla äventyrsupplevelser.<br/><br/>Resultaten i denna studie visar på både möjligheter och svårigheter för plattformsbaserade startups som använder sig av en delningslogik att implementera en lönsam affärsmodell. Möjligheterna handlar om att det i delningsekonomin finns en revolutionerande potential att förändra villkoren för guider och ge dem ökad egenmakt och förhandlingspositioner. Detta skulle kunna skapa ett mer diversifierat utbud av tjänster riktat till en bred grupp med användare. Detta går i linje med delningsekonomins ideologi att skapa ett mer hållbart samhälle. Dock betyder de senaste årens institutionalisering och reglering av delningsekonomin att digitala plattformsbaserade företag begränsas i deras utformning av affärsmodeller och därmed alltmer liknar traditionella företag. Ideologin inom delningsekonomin kan då fungera som ett retoriskt verktyg för att sälja in företaget genom en vision om ett bättre samhälle och kompensera medarbetarnas och användarnas ibland prekära arbetsvillkor med ett löfte om att de arbetar för ett högre mål. Det är alltså möjligt att se en tydlig konflikt som plattformsföretag har att hantera – att balansera den ideologiska och den kommersiella dimensionen i sin verksamhet.<br/><br/>Den viktigaste utmaningen plattformsföretag har vid lansering av sin affärsmodell är att rekrytera användare och driva besökare till delningsplattformen som kan lösas genom att rikta sig till entreprenörens egna livsstilsgemenskap och personliga nätverk både för att rekrytera medarbetare, tjänsteleverantörer och kunder. Kommunikationen till denna gemenskap drivs genom en tydlig identitet med (för den specifika gemenskapen) attraktiva bilder, retorik och symboler. Konsekvensen blir dock att målgruppen begränsas till en relativt snäv homogen gemenskap och att man missar målet med att rikta sig till en bred grupp av användare. Fortsatt forskning kan visa hur ett plattformsföretag kan utveckla strategier för att bredda sin gemenskap.},
 author    = {Cassinger, Cecilia and Larson, Mia},
 language   = {swe},
 month    = {12},
 title    = {Digitalisering av guidetjänster inom äventyrsturism : en studie av delningsplattformen Aways},
 year     = {2018},
}