Advanced

Utvärdering av Creating Competitive Jobs

Rydenfält, Christofer LU and Blomé, Mikael LU (2015)
Abstract
Föreliggande rapport är en oberoende utvärdering av projektet Creating Competitive Jobs (CCJobs). Rapporten summerar resultat och lärdomar från projektet samt lyfter fram om aspekter av CCJobs som bör vidareutvecklas. Projektets övergripande syfte var att skapa nya arbetstillfällen genom att möjliggöra ett ömsesidigt utbyte mellan företag och lärosäten inom högre utbildning. En grundläggande princip i CCJobskonceptet är att utvalda företagsrepresentanter får handledning av forskare vid lämpliga institutioner på de deltagande lärosätena. Dessutom placeras företagsrepresentanterna på handledarnas institutioner under projekttiden och får därför möjlighet att ta del av den akademiska vardagen. Detta skapar i sin tur förutsättningar för... (More)
Föreliggande rapport är en oberoende utvärdering av projektet Creating Competitive Jobs (CCJobs). Rapporten summerar resultat och lärdomar från projektet samt lyfter fram om aspekter av CCJobs som bör vidareutvecklas. Projektets övergripande syfte var att skapa nya arbetstillfällen genom att möjliggöra ett ömsesidigt utbyte mellan företag och lärosäten inom högre utbildning. En grundläggande princip i CCJobskonceptet är att utvalda företagsrepresentanter får handledning av forskare vid lämpliga institutioner på de deltagande lärosätena. Dessutom placeras företagsrepresentanterna på handledarnas institutioner under projekttiden och får därför möjlighet att ta del av den akademiska vardagen. Detta skapar i sin tur förutsättningar för samverkan och gemensamt lärande som går bortom traditionell kunskapsöverföring. CCJobs finansierades av InterReg och syftade därför också till att främja regional samverkan i Öresundsregionen. Totalt deltog 15 företag och 5 lärosäten ifrån både Danmark och Sverige.

CCJobs har utvärderats som en fallstudie. Data för fallstudien utgjordes av 16 intervjuer och två enkäter. Där en enkät skickades ut till företagsrepresentanterna i början av projektet och en till både handledare och företagsrepresentanter i slutet av projektet. Dessutom användes informella observationer vid ett par projektaktiviteter samt samtal med projektledningen som underlag. Intervjuerna transkriberades, enkäterna sammanställdes och en sammanvägd analys gjordes av all data.

Generellt visar resultaten på att CCJobs varit ett framgångsrikt projekt som skapat tillväxt för deltagande företag och fördjupat samarbetet med lärosäten i Öresundsregionen. Projektet har hittills genererat; (1) fem nya arbetstillfällen i fyra olika företag, (2) nya ansökningar för forskning och utveckling varav två beviljade om ca 3 200 000€, (3) två nystartade företag, (4) utvecklade affärsmodeller i befintlig verksamhet och planerad expansion, (5) företag med mer samarbetsinriktad verksamhet, (6) pågående arbete med ett tiotal vetenskapliga publikationer.

Framgången för CCJobs kan förklaras med att projektet tillhandahållit goda förutsättningar för samverkan och lärande med ett aktivt urval av utmanande delprojekt och ett ekonomiskt tillskott som frigjort idétid och tillåtit ett risktagande. Vid en spridning eller utveckling av konceptet konstaterar vi utifrån utvärderingen att följande områden bör beaktas och om möjligt vidareutvecklas:

Tidpunkt (timing, semester utanför terminstid). Starta projektet efter semestertid.

Gemensam frågeställning av ömsesidigt intresse. Säkerställ ett tillitsbaserat samarbete som gagnar både praktikerna på företaget och handledarna på lärosätet. Fastställ också den gemensamma arbetsprocessen för att säkerställa att förväntningarna på de olika parternas arbetsinsatser är realistiska.

Omständlig administration. Förenkla rutiner och anpassa organisationen för samverkan. Detta gäller främst på universitets, statlig och federal (EU) nivå. Där de senare kan vara svåra att påverka.

Låg prioritet hos handledare till följd av ersättningsmodellen. Integrera projektet i handledarnas övriga verksamhet t.ex. i undervisning, forskningsprojekt och internseminarier för att öka incitamentet.

Mikrokultur hos lärosäten med svag social dimension (attityd och naturliga mötesplatser). Uppmärksamma inte bara akademisk kompetens utan även samverkanskompetens vid val av deltagande institutioner på lärosätena.

Hantering av fallerad samverkan. Se över möjligheterna med att avsluta projektet i förtid ifall samarbetet havererar. Detta skulle kunna utformas som en villkorad uppstartsfas där projektdeltagarna har en eller två månader på sig att komma igång och utforma sitt samarbete. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
pages
24 pages
publisher
Designvetenskaper, Lunds Universitet
language
Swedish
LU publication?
yes
id
50bf1e73-79ca-497b-b85b-9a2a9623fbba (old id 5152233)
date added to LUP
2016-04-04 10:49:09
date last changed
2018-11-21 21:00:57
@techreport{50bf1e73-79ca-497b-b85b-9a2a9623fbba,
 abstract   = {Föreliggande rapport är en oberoende utvärdering av projektet Creating Competitive Jobs (CCJobs). Rapporten summerar resultat och lärdomar från projektet samt lyfter fram om aspekter av CCJobs som bör vidareutvecklas. Projektets övergripande syfte var att skapa nya arbetstillfällen genom att möjliggöra ett ömsesidigt utbyte mellan företag och lärosäten inom högre utbildning. En grundläggande princip i CCJobskonceptet är att utvalda företagsrepresentanter får handledning av forskare vid lämpliga institutioner på de deltagande lärosätena. Dessutom placeras företagsrepresentanterna på handledarnas institutioner under projekttiden och får därför möjlighet att ta del av den akademiska vardagen. Detta skapar i sin tur förutsättningar för samverkan och gemensamt lärande som går bortom traditionell kunskapsöverföring. CCJobs finansierades av InterReg och syftade därför också till att främja regional samverkan i Öresundsregionen. Totalt deltog 15 företag och 5 lärosäten ifrån både Danmark och Sverige.<br/><br>
CCJobs har utvärderats som en fallstudie. Data för fallstudien utgjordes av 16 intervjuer och två enkäter. Där en enkät skickades ut till företagsrepresentanterna i början av projektet och en till både handledare och företagsrepresentanter i slutet av projektet. Dessutom användes informella observationer vid ett par projektaktiviteter samt samtal med projektledningen som underlag. Intervjuerna transkriberades, enkäterna sammanställdes och en sammanvägd analys gjordes av all data.<br/><br>
Generellt visar resultaten på att CCJobs varit ett framgångsrikt projekt som skapat tillväxt för deltagande företag och fördjupat samarbetet med lärosäten i Öresundsregionen. Projektet har hittills genererat; (1) fem nya arbetstillfällen i fyra olika företag, (2) nya ansökningar för forskning och utveckling varav två beviljade om ca 3 200 000€, (3) två nystartade företag, (4) utvecklade affärsmodeller i befintlig verksamhet och planerad expansion, (5) företag med mer samarbetsinriktad verksamhet, (6) pågående arbete med ett tiotal vetenskapliga publikationer.<br/><br>
Framgången för CCJobs kan förklaras med att projektet tillhandahållit goda förutsättningar för samverkan och lärande med ett aktivt urval av utmanande delprojekt och ett ekonomiskt tillskott som frigjort idétid och tillåtit ett risktagande. Vid en spridning eller utveckling av konceptet konstaterar vi utifrån utvärderingen att följande områden bör beaktas och om möjligt vidareutvecklas: <br/><br>
Tidpunkt (timing, semester utanför terminstid). Starta projektet efter semestertid.<br/><br>
Gemensam frågeställning av ömsesidigt intresse. Säkerställ ett tillitsbaserat samarbete som gagnar både praktikerna på företaget och handledarna på lärosätet. Fastställ också den gemensamma arbetsprocessen för att säkerställa att förväntningarna på de olika parternas arbetsinsatser är realistiska. <br/><br>
Omständlig administration. Förenkla rutiner och anpassa organisationen för samverkan. Detta gäller främst på universitets, statlig och federal (EU) nivå. Där de senare kan vara svåra att påverka. <br/><br>
Låg prioritet hos handledare till följd av ersättningsmodellen. Integrera projektet i handledarnas övriga verksamhet t.ex. i undervisning, forskningsprojekt och internseminarier för att öka incitamentet.<br/><br>
Mikrokultur hos lärosäten med svag social dimension (attityd och naturliga mötesplatser). Uppmärksamma inte bara akademisk kompetens utan även samverkanskompetens vid val av deltagande institutioner på lärosätena.<br/><br>
Hantering av fallerad samverkan. Se över möjligheterna med att avsluta projektet i förtid ifall samarbetet havererar. Detta skulle kunna utformas som en villkorad uppstartsfas där projektdeltagarna har en eller två månader på sig att komma igång och utforma sitt samarbete.},
 author    = {Rydenfält, Christofer and Blomé, Mikael},
 institution = {Designvetenskaper, Lunds Universitet},
 language   = {swe},
 title    = {Utvärdering av Creating Competitive Jobs},
 year     = {2015},
}