Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Metod för riskbaserad dimensionering genom beräkning

Becker, Per LU orcid (2000) In LUTVDG/TVBB--3109--SE
Abstract (Swedish)
Syftet med rapporten är att presentera en riskbaserad metod för brandteknisk dimensionering genom beräkning samt att exemplifiera hur denna kan användas. Det finns olika metoder att dimensionera en byggnad så att egenskapskraven angående brandsäkerhet följs. En av dem är att följa de råd som finns i byggreglerna och därigenom dimensionera brandsäkerheten genom så kallad förenklad dimensionering. Om råden frångås måste brandsäkerheten verifieras på något annat sätt. Detta sker med dimensionering genom beräkning och kan utföras genom olika beräkningsmetoder.För att kunna komma runt svårigheter med att jämföra och verifiera säkerheten för olika brandtekniska lösningar har en ny metod för att dimensionera en byggnads... (More)
Syftet med rapporten är att presentera en riskbaserad metod för brandteknisk dimensionering genom beräkning samt att exemplifiera hur denna kan användas. Det finns olika metoder att dimensionera en byggnad så att egenskapskraven angående brandsäkerhet följs. En av dem är att följa de råd som finns i byggreglerna och därigenom dimensionera brandsäkerheten genom så kallad förenklad dimensionering. Om råden frångås måste brandsäkerheten verifieras på något annat sätt. Detta sker med dimensionering genom beräkning och kan utföras genom olika beräkningsmetoder.För att kunna komma runt svårigheter med att jämföra och verifiera säkerheten för olika brandtekniska lösningar har en ny metod för att dimensionera en byggnads brandskydd vuxit fram. Denna kan kallas riskbaserad dimensionering genom beräkning. Delar av metoden lämpar sig dock till att användas tillsammans med andra dimensioneringsmetoder för att på ett strukturerat sätt behandla problemen. Riskbaserad dimensionering genom beräkning skiljs från de flesta andra metoder genom att den ger möjligheten att kvantitativt jämföra risken för personerna i byggnaden för olika lösningar. Den ger även möjligheten att analysera hur säkerhet beror av tillförlitlighet hos åtgärder och tekniska system.Resultatet av metoden presenteras som riskprofiler för olika analyserade lösningar. Det är på detta sätt enkelt att jämföra de risker som lösningarna genererar för personerna i byggnaden och utifrån det verifiera om en lösning ger tillräcklig säkerhet. När en lösning har valts ut skrivs brandskyddsdokumentationen och kontrollplanen upprättas. Kvalitetssäkringen av brandskyddsprojektering och utförande genomförs under ledning av kvalitetsansvarig och kallas egenkontroll. Om byggnadsnämnden så beslutar skall även brandskyddet i byggnaden kvalitetssäkras av en fristående sakkunnig kontrollant.För att brandsäkerheten skall tillgodoses under byggnadens hela livslängd måste brandskyddsdokumentationen uppdateras om några förutsättningar ändras. Detta även om ändringarna inte medför nytt bygglov. Om detta dokument inte hålls levande finns det en stor risk att brandsäkerheten inte uppehålls på en acceptabel nivå.Denna rapport är skriven för Brandteknik vid Lunds tekniska högskola och är finansierad av BRANDFORSK och Svenska byggbranschens utvecklingsfond, SBUF. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
probabilistic fire risk evaluation, fire protection alternatives, verification of fire safety. Brand, risk, brandskyddsgenomgång, probabilistisk dimensionering, BSG, performance based codes, QDR, Risk analysis
in
LUTVDG/TVBB--3109--SE
pages
62 pages
publisher
Lund University
report number
3109
ISSN
1402-3504
language
Swedish
LU publication?
yes
id
740eeb81-c615-46c5-adb1-8ee15f919163 (old id 526246)
date added to LUP
2016-04-01 15:45:47
date last changed
2021-03-18 02:27:21
@techreport{740eeb81-c615-46c5-adb1-8ee15f919163,
 abstract   = {{Syftet med rapporten är att presentera en riskbaserad metod för brandteknisk dimensionering genom beräkning samt att exemplifiera hur denna kan användas. Det finns olika metoder att dimensionera en byggnad så att egenskapskraven angående brandsäkerhet följs. En av dem är att följa de råd som finns i byggreglerna och därigenom dimensionera brandsäkerheten genom så kallad förenklad dimensionering. Om råden frångås måste brandsäkerheten verifieras på något annat sätt. Detta sker med dimensionering genom beräkning och kan utföras genom olika beräkningsmetoder. <br/><br>
<br/><br>
För att kunna komma runt svårigheter med att jämföra och verifiera säkerheten för olika brandtekniska lösningar har en ny metod för att dimensionera en byggnads brandskydd vuxit fram. Denna kan kallas riskbaserad dimensionering genom beräkning. Delar av metoden lämpar sig dock till att användas tillsammans med andra dimensioneringsmetoder för att på ett strukturerat sätt behandla problemen. Riskbaserad dimensionering genom beräkning skiljs från de flesta andra metoder genom att den ger möjligheten att kvantitativt jämföra risken för personerna i byggnaden för olika lösningar. Den ger även möjligheten att analysera hur säkerhet beror av tillförlitlighet hos åtgärder och tekniska system. <br/><br>
<br/><br>
Resultatet av metoden presenteras som riskprofiler för olika analyserade lösningar. Det är på detta sätt enkelt att jämföra de risker som lösningarna genererar för personerna i byggnaden och utifrån det verifiera om en lösning ger tillräcklig säkerhet. När en lösning har valts ut skrivs brandskyddsdokumentationen och kontrollplanen upprättas. Kvalitetssäkringen av brandskyddsprojektering och utförande genomförs under ledning av kvalitetsansvarig och kallas egenkontroll. Om byggnadsnämnden så beslutar skall även brandskyddet i byggnaden kvalitetssäkras av en fristående sakkunnig kontrollant. <br/><br>
<br/><br>
För att brandsäkerheten skall tillgodoses under byggnadens hela livslängd måste brandskyddsdokumentationen uppdateras om några förutsättningar ändras. Detta även om ändringarna inte medför nytt bygglov. Om detta dokument inte hålls levande finns det en stor risk att brandsäkerheten inte uppehålls på en acceptabel nivå. <br/><br>
<br/><br>
Denna rapport är skriven för Brandteknik vid Lunds tekniska högskola och är finansierad av BRANDFORSK och Svenska byggbranschens utvecklingsfond, SBUF.}},
 author    = {{Becker, Per}},
 institution = {{Lund University}},
 issn     = {{1402-3504}},
 keywords   = {{probabilistic fire risk evaluation; fire protection alternatives; verification of fire safety. Brand; risk; brandskyddsgenomgång; probabilistisk dimensionering; BSG; performance based codes; QDR; Risk analysis}},
 language   = {{swe}},
 number    = {{3109}},
 series    = {{LUTVDG/TVBB--3109--SE}},
 title    = {{Metod för riskbaserad dimensionering genom beräkning}},
 url     = {{https://lup.lub.lu.se/search/files/4465120/1259333.pdf}},
 year     = {{2000}},
}