Advanced

Brandskyddsvärdering av vårdavdelningar - Ett riskanalysverktyg

Frantzich, Håkan LU (2000) P21-347.
Abstract
I projektet har ett verktyg eller metod för bestämning av risk i vårdavdelningar tagits fram. Verktyget, Brandskyddsvärdering av vårdavdelningar (BSV-vård) kan användas för att bestämma den relativa säkerheten för olika avdelningar vad avser brand. Meningen är att BSV-vård skall kunna användas som ett komplement vid brandsyn. Verktyget kan också tjäna som checklista vid nyproduktion då den också ger information om hur viktiga olika faktorer är för brandskyddets upprätthållande. Men resultatet av metoden utgör inte automatiskt någon garanti att brandskyddet är tillräckligt. Metoden är ett hjälpmedel som kan användas för att värdera säkerheten.Metodiken bygger på en multiattributmetod för beslutsfattande (Multiple... (More)
I projektet har ett verktyg eller metod för bestämning av risk i vårdavdelningar tagits fram. Verktyget, Brandskyddsvärdering av vårdavdelningar (BSV-vård) kan användas för att bestämma den relativa säkerheten för olika avdelningar vad avser brand. Meningen är att BSV-vård skall kunna användas som ett komplement vid brandsyn. Verktyget kan också tjäna som checklista vid nyproduktion då den också ger information om hur viktiga olika faktorer är för brandskyddets upprätthållande. Men resultatet av metoden utgör inte automatiskt någon garanti att brandskyddet är tillräckligt. Metoden är ett hjälpmedel som kan användas för att värdera säkerheten.Metodiken bygger på en multiattributmetod för beslutsfattande (Multiple Attribute Decision Making, MADM) vilket är en metod som framgångsrikt kombinerar kvantitativ och kvalitativ information. BSV-vård är uppbyggd kring 26 olika komponenter som alla på sitt sätt påverkar säkerheten vad avser brand på en vårdavdelning. Både faktorer som höjer säkerheten och sådana som minskar säkerheten ingår. Dessa komponenter är olika betydelsefulla för säkerhetens upprätthållande och är då ansatta med olika vikter. Ett högt viktvärde innebär att komponenten är betydelsefull för brandsäkerheten. Exempel på betydelsefulla komponenter är personal, lös inredning och drift och underhållsrutiner.På varje avdelning bedöms sedan komponenterna utifrån de verkliga förhållandena. Beroende på exempelvis personalens utbildningsnivå, antalet personal erhåller komponenten också en gradering. Denna fungerar ungefär som ett betyg. Med hjälp av graderingen och vikten för varje komponent kan den sammantagna bedömningen för avdelningen beräknas, ett så kallat brandskyddsindex (BSI). Detta sker genom Simple Additive Weighting vilket innebär att respektive produkt av vikt och gradering adderas till ett slutligt index avseende säkerheten.Både vikten och alternativen vid graderingen för varje komponent har bestämts genom ett bedömningsförfarande. Ett hierarkiskt system har använts för att bestämma de formella relationerna mellan de 26 komponenterna och högre liggande strategier och målsättningarna för brandskydd. Den övergripande målsättningen i BSV-vård är att avdelningen skall ha tillfredsställande brandsäkerhet. Det är denna som brandskyddsindexet ger uttryck för.Bedömningsarbetet har skett genom diskussioner i två från varandra isolerade grupper. Dessa har fått ett grundmaterial att ta ställning till och utifrån detta gett synpunkter på gradering och bedömt vikterna i det hierarkiska systemet. Syftet med att isolera grupperna från varandra var att försöka eliminera eventuella dominerande medlemmar i gruppen så att inte övriga deltagare alltför mycket påverkades av dessa. Detta verkar inte ha varit något större problem eftersom båda grupperna kommit till liknande ståndpunkt. De har alltså gjort liknande bedömningar. I en slutomgång sammanfördes båda gruppernas resultat till en gemensam bedömning. Denna gemensamma bedömning ligger till grund för de redovisade värdena i metoden.BSV-vård har utvärderats på flera olika avdelningar. I denna utvärdering fick användarna, vilka inte tidigare var bekanta med metoden, göra en analys samt också avge sin subjektiva bedömning av den allmänna säkerheten på respektive avdelning. Denna bedömning ligger till grund för att kunna fastställa någon form av nivå över vilken säkerheten kan anses vara acceptabel. Denna nivå baseras dock bara på 17 analyser och skall ses som ett riktmärke. Vid en alternativ analys provades metoden på en och samma avdelning men av flera användare. Syftet var att se på olikheter i bedömningen när förutsättningarna var desamma. Denna analys har gett värdefull information för att öka robustheten vad avser olika tolkningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
volume
P21-347
publisher
Räddningsverket
report number
P21-347
ISBN
91-725-067-7
language
Swedish
LU publication?
yes
id
a40ef121-b2a2-47cd-a120-f8d4d1558264 (old id 526266)
alternative location
http://rib.msb.se/dok.aspx?Tab=2&dokid=16012
date added to LUP
2016-04-04 10:28:22
date last changed
2018-11-21 20:58:57
@techreport{a40ef121-b2a2-47cd-a120-f8d4d1558264,
 abstract   = {I projektet har ett verktyg eller metod för bestämning av risk i vårdavdelningar tagits fram. Verktyget, Brandskyddsvärdering av vårdavdelningar (BSV-vård) kan användas för att bestämma den relativa säkerheten för olika avdelningar vad avser brand. Meningen är att BSV-vård skall kunna användas som ett komplement vid brandsyn. Verktyget kan också tjäna som checklista vid nyproduktion då den också ger information om hur viktiga olika faktorer är för brandskyddets upprätthållande. Men resultatet av metoden utgör inte automatiskt någon garanti att brandskyddet är tillräckligt. Metoden är ett hjälpmedel som kan användas för att värdera säkerheten.<br/><br>
<br/><br>
Metodiken bygger på en multiattributmetod för beslutsfattande (Multiple Attribute Decision Making, MADM) vilket är en metod som framgångsrikt kombinerar kvantitativ och kvalitativ information. BSV-vård är uppbyggd kring 26 olika komponenter som alla på sitt sätt påverkar säkerheten vad avser brand på en vårdavdelning. Både faktorer som höjer säkerheten och sådana som minskar säkerheten ingår. Dessa komponenter är olika betydelsefulla för säkerhetens upprätthållande och är då ansatta med olika vikter. Ett högt viktvärde innebär att komponenten är betydelsefull för brandsäkerheten. Exempel på betydelsefulla komponenter är personal, lös inredning och drift och underhållsrutiner.<br/><br>
<br/><br>
På varje avdelning bedöms sedan komponenterna utifrån de verkliga förhållandena. Beroende på exempelvis personalens utbildningsnivå, antalet personal erhåller komponenten också en gradering. Denna fungerar ungefär som ett betyg. Med hjälp av graderingen och vikten för varje komponent kan den sammantagna bedömningen för avdelningen beräknas, ett så kallat brandskyddsindex (BSI). Detta sker genom Simple Additive Weighting vilket innebär att respektive produkt av vikt och gradering adderas till ett slutligt index avseende säkerheten.<br/><br>
<br/><br>
Både vikten och alternativen vid graderingen för varje komponent har bestämts genom ett bedömningsförfarande. Ett hierarkiskt system har använts för att bestämma de formella relationerna mellan de 26 komponenterna och högre liggande strategier och målsättningarna för brandskydd. Den övergripande målsättningen i BSV-vård är att avdelningen skall ha tillfredsställande brandsäkerhet. Det är denna som brandskyddsindexet ger uttryck för.<br/><br>
<br/><br>
Bedömningsarbetet har skett genom diskussioner i två från varandra isolerade grupper. Dessa har fått ett grundmaterial att ta ställning till och utifrån detta gett synpunkter på gradering och bedömt vikterna i det hierarkiska systemet. Syftet med att isolera grupperna från varandra var att försöka eliminera eventuella dominerande medlemmar i gruppen så att inte övriga deltagare alltför mycket påverkades av dessa. Detta verkar inte ha varit något större problem eftersom båda grupperna kommit till liknande ståndpunkt. De har alltså gjort liknande bedömningar. I en slutomgång sammanfördes båda gruppernas resultat till en gemensam bedömning. Denna gemensamma bedömning ligger till grund för de redovisade värdena i metoden.<br/><br>
<br/><br>
BSV-vård har utvärderats på flera olika avdelningar. I denna utvärdering fick användarna, vilka inte tidigare var bekanta med metoden, göra en analys samt också avge sin subjektiva bedömning av den allmänna säkerheten på respektive avdelning. Denna bedömning ligger till grund för att kunna fastställa någon form av nivå över vilken säkerheten kan anses vara acceptabel. Denna nivå baseras dock bara på 17 analyser och skall ses som ett riktmärke. Vid en alternativ analys provades metoden på en och samma avdelning men av flera användare. Syftet var att se på olikheter i bedömningen när förutsättningarna var desamma. Denna analys har gett värdefull information för att öka robustheten vad avser olika tolkningar.},
 author    = {Frantzich, Håkan},
 institution = {Räddningsverket},
 isbn     = {91-725-067-7},
 language   = {swe},
 number    = {P21-347},
 title    = {Brandskyddsvärdering av vårdavdelningar - Ett riskanalysverktyg},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/5547113/4015996.pdf},
 volume    = {P21-347},
 year     = {2000},
}