Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kapitalbildning i svensk industri 1870-1930

Holmquist, Svante LU (2003)
Abstract
The significance of physical capital is often mentioned in general terms in economic history literature. In this study the amount of physical capital is calculated and its significance for industrial growth is analysed for the period 1870-1930.The largest and most important part of this thesis consists of constructions of capital stocks for industry as a whole and on the branch level. These constructions are based on a few selected capital valuations and historically-rooted primary material on the company level, along with available data on investment, capital deflators, the amount of horsepower etc.The dissertation shows that physical capital was important for industrial growth during the first... (More)
The significance of physical capital is often mentioned in general terms in economic history literature. In this study the amount of physical capital is calculated and its significance for industrial growth is analysed for the period 1870-1930.The largest and most important part of this thesis consists of constructions of capital stocks for industry as a whole and on the branch level. These constructions are based on a few selected capital valuations and historically-rooted primary material on the company level, along with available data on investment, capital deflators, the amount of horsepower etc.The dissertation shows that physical capital was important for industrial growth during the first decades, but decreased somewhat in significance at the end of the period studied. A clear structural development was also shown, with a phase characterised by transformation around the turn of the century, when building capital in particular increased rapidly, and a phase dominated by rationalisation at the end of the period, when substantial machinery investment contributed to a fast increase in total factor productivity. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Betydelsen av fysiskt kapital är något som ofta understryks i allmänna ordalag i den ekonomisk-historiska litteraturen. Väldigt få undersökningar har däremot försökt att kvantifiera och analysera det fysiska kapitalets betydelse för ekonomisk tillväxt under den svenska industrialiseringsprocessen. Det gäller i synnerhet på branschnivå. En sådan studie genomförs därför i denna studie mellan åren 1870 och 1930.Den största och viktigaste delen av denna avhandling utgörs av konstruktionen av kapitalstockar för såväl hela industrin som för industrins branscher. Konstruktionerna baseras på några kapitalvärderingar av ett betydande antal industriföretag som gjorts under perioden samt... (More)
Popular Abstract in Swedish

Betydelsen av fysiskt kapital är något som ofta understryks i allmänna ordalag i den ekonomisk-historiska litteraturen. Väldigt få undersökningar har däremot försökt att kvantifiera och analysera det fysiska kapitalets betydelse för ekonomisk tillväxt under den svenska industrialiseringsprocessen. Det gäller i synnerhet på branschnivå. En sådan studie genomförs därför i denna studie mellan åren 1870 och 1930.Den största och viktigaste delen av denna avhandling utgörs av konstruktionen av kapitalstockar för såväl hela industrin som för industrins branscher. Konstruktionerna baseras på några kapitalvärderingar av ett betydande antal industriföretag som gjorts under perioden samt tillgängliga uppgifter om investeringar, deflatorer för kapitalet, antalet hästkrafter etc från de historiska nationalräkenskaperna, industristatistiken m m. Dessutom beräknas den totala faktorproduktiviteten för hela industrin och för industribranscherna.Avhandlingen visar att fysiskt kapital var viktigt för industriell tillväxt under de första decennierna av perioden 1870-1930, men minskade något i betydelse mot slutet av perioden. Ett tydligt strukturellt förlopp påvisades också. Runt sekelskiftet präglades svensk industri av omvandling; nya produktionsprocesser tillkom, vilket medförde omfattande, långsiktiga investeringar i nya anläggningar. Det innebar bl a att byggnadsinvesteringarna ökade snabbt relativt maskininvesteringarna. De två sista decennierna av perioden präglades istället av rationalisering, då maskininvesteringar dominerade. Dessa investeringar syftade till att snabbt öka produktionen och minska kostnaderna genom att ersätta arbetskraft med kapital. Som ett resultat av denna förändring ökade den totala faktorproduktiviteten för hela industrin samt för flertalet branscher, jämfört med den föregående omvandlingsfasen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Associate professor Lindmark, Magnus, Umeå University
organization
alternative title
Capital Formation in Swedish Industry 1870-1930
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
total factor productivity, growth accounting, industry, investments, Capital formation, physical capital, Social and economic history, Ekonomisk och social historia
pages
168 pages
publisher
Almqvist & Wiksell International
defense location
Crafoordsalen, Holger Crafoords Ekonomicentrum, Lund
defense date
2004-01-10 10:15:00
ISBN
91-22-02051-9
language
Swedish
LU publication?
yes
id
52763943-d760-431a-b467-0673be065d25 (old id 21238)
date added to LUP
2016-04-01 16:47:21
date last changed
2018-11-21 20:44:13
@phdthesis{52763943-d760-431a-b467-0673be065d25,
 abstract   = {{The significance of physical capital is often mentioned in general terms in economic history literature. In this study the amount of physical capital is calculated and its significance for industrial growth is analysed for the period 1870-1930.<br/><br>
<br/><br>
The largest and most important part of this thesis consists of constructions of capital stocks for industry as a whole and on the branch level. These constructions are based on a few selected capital valuations and historically-rooted primary material on the company level, along with available data on investment, capital deflators, the amount of horsepower etc.<br/><br>
<br/><br>
The dissertation shows that physical capital was important for industrial growth during the first decades, but decreased somewhat in significance at the end of the period studied. A clear structural development was also shown, with a phase characterised by transformation around the turn of the century, when building capital in particular increased rapidly, and a phase dominated by rationalisation at the end of the period, when substantial machinery investment contributed to a fast increase in total factor productivity.}},
 author    = {{Holmquist, Svante}},
 isbn     = {{91-22-02051-9}},
 keywords   = {{total factor productivity; growth accounting; industry; investments; Capital formation; physical capital; Social and economic history; Ekonomisk och social historia}},
 language   = {{swe}},
 publisher  = {{Almqvist & Wiksell International}},
 school    = {{Lund University}},
 title    = {{Kapitalbildning i svensk industri 1870-1930}},
 year     = {{2003}},
}