Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Forskningsprogram för ett kulturarvsvetenskapligt institut

Jönsson, Lars-Eric LU and Börjesson, Mats (2005)
Abstract (Swedish)
Varje förslag till forskningsprogram innebär någon form av inriktning. I denna text ligger fokus på kulturarvets plats i samhället i vid mening. Det handlar om hur företeelser, berättelser, föremål och platser produ¬ceras och används som kulturarv men också vilka kontaktytor som finns till andra politiska och sociala verksamhetsfält.

Forskningsprogrammet har en betoning på möten mellan kulturarv och välfärdsfrågor i vår tid samt vilka former och uttryck detta tar. De centrala frågorna berör möten mellan det officiella kulturarvsfältet och medborgare, som enskilda eller som grupperingar, samt de inrikt¬nings- och legitimi¬tets¬processer som då aktualiseras. Forsknings¬programmet lägger också stor vikt vid mediala och... (More)
Varje förslag till forskningsprogram innebär någon form av inriktning. I denna text ligger fokus på kulturarvets plats i samhället i vid mening. Det handlar om hur företeelser, berättelser, föremål och platser produ¬ceras och används som kulturarv men också vilka kontaktytor som finns till andra politiska och sociala verksamhetsfält.

Forskningsprogrammet har en betoning på möten mellan kulturarv och välfärdsfrågor i vår tid samt vilka former och uttryck detta tar. De centrala frågorna berör möten mellan det officiella kulturarvsfältet och medborgare, som enskilda eller som grupperingar, samt de inrikt¬nings- och legitimi¬tets¬processer som då aktualiseras. Forsknings¬programmet lägger också stor vikt vid mediala och utominstitutionella kulturarviseringsprocesser. Vi pläderar här genomgående för forskning med avstamp i vår samtid, med starka inslag av historiska och internationella komparationer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
publisher
[Publisher information missing]
language
Swedish
LU publication?
yes
id
d98ced96-46e4-4549-9f42-a47673a7f6eb (old id 537179)
alternative location
http://www.kulturarv.org/res/Slutrapportjanuari2006/forskningsprgfrlarsericjomatsbo.pdf
date added to LUP
2016-04-04 14:23:38
date last changed
2018-11-21 21:20:05
@techreport{d98ced96-46e4-4549-9f42-a47673a7f6eb,
 abstract   = {Varje förslag till forskningsprogram innebär någon form av inriktning. I denna text ligger fokus på kulturarvets plats i samhället i vid mening. Det handlar om hur företeelser, berättelser, föremål och platser produ¬ceras och används som kulturarv men också vilka kontaktytor som finns till andra politiska och sociala verksamhetsfält.<br/><br>
 Forskningsprogrammet har en betoning på möten mellan kulturarv och välfärdsfrågor i vår tid samt vilka former och uttryck detta tar. De centrala frågorna berör möten mellan det officiella kulturarvsfältet och medborgare, som enskilda eller som grupperingar, samt de inrikt¬nings- och legitimi¬tets¬processer som då aktualiseras. Forsknings¬programmet lägger också stor vikt vid mediala och utominstitutionella kulturarviseringsprocesser. Vi pläderar här genomgående för forskning med avstamp i vår samtid, med starka inslag av historiska och internationella komparationer.},
 author    = {Jönsson, Lars-Eric and Börjesson, Mats},
 institution = {[Publisher information missing]},
 language   = {swe},
 title    = {Forskningsprogram för ett kulturarvsvetenskapligt institut},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/files/6350289/625662.pdf},
 year     = {2005},
}