Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

HITS/Transparens Slutrapport

Andersson, Magnus LU ; Sternberg, Henrik LU ; Malmberg, Lars-Göran LU and Sallander, Ann-Sophie (2016)
Abstract (Swedish)
Projektet HITS/Transparens utforskar hur frivillig användning av informations- och kommunikationsteknologi av privata aktörer kan förbättra informationstransparens i transport av farligt gods. Detta tillvägagångssätt skiljer sig från en lång rad projekt som sedan 80-talet haft ett centralt myndighetsperspektiv på informationshantering kring farligt gods.

I linje med tidigare resultat inom forskning kring godstransport och så kallade intelligenta transportsystem (ITS), står det efter en omfattande genomgång av tidigare projekt klart att utmaningar med incitament, affärsmodeller, organisering och industriell struktur spelar en avgörande, men eftersatt roll. Vår studie visar att en teknikfokuserad ansats för att informera... (More)
Projektet HITS/Transparens utforskar hur frivillig användning av informations- och kommunikationsteknologi av privata aktörer kan förbättra informationstransparens i transport av farligt gods. Detta tillvägagångssätt skiljer sig från en lång rad projekt som sedan 80-talet haft ett centralt myndighetsperspektiv på informationshantering kring farligt gods.

I linje med tidigare resultat inom forskning kring godstransport och så kallade intelligenta transportsystem (ITS), står det efter en omfattande genomgång av tidigare projekt klart att utmaningar med incitament, affärsmodeller, organisering och industriell struktur spelar en avgörande, men eftersatt roll. Vår studie visar att en teknikfokuserad ansats för att informera myndigheter, till exempel om farligt gods, i grunden misslyckats trots upprepade försök.

I detta projekt föreslås en alternativ ansats där information kring farligt gods sammankopplas med kvalitetsuppföljning och ’Corporate Social Responsibility’ (CSR) för att hjälpa transportköpare att genomföra informerade transportupphandlingar och uppföljning. Informationstransparens är centralt i denna vision och den prototyp, HITS Compliance Portal, som utvecklats inom projektet. Prototypen utgår från befintlig organisering av processer hos transportköpare, mellanhänder och lastfordon och förare på fältet. HITS Compliance Portal medger en enkel spårning i en komplex miljö av multipla underleverantörer av transporttjänster i en försörjningskedja med farligt gods. Prototypen bygger på väl beprövade standards och befintlig teknologi som inbyggda fordonssystem, e-post webbläsare och fungerar på alla moderna mobiltelefoner. Prototypen har förevisats projektparter och återkopplingen jämte en genomgång av framtida förbättringsmöjligheter avslutar denna sektion.

Detta åtföljs av en noggrann juridisk analys av ett antal möjliga modeller för implementering av HITS Compliance Portal. I den juridiska undersökningen studeras inledningsvis regelverket rörande transport av farligt gods, vilket återfinns på internationell-, EU-rättslig- och nationell nivå. Därefter undersöks eventuell inverkan av övriga relevanta bestämmelser inom det EU-rättsliga regelsystemet. Slutligen studeras även eventuell inverkan av nationella bestämmelser inom den offentliga rätten, såsom exempelvis regeringsformen, personuppgiftslagen och offentlighets- och sekretesslagen. Det kan sammantaget konstateras att det inte föreligger några större avgörande legala hinder för HITS Compliance Portal. Undersökningen visar emellertid att det visserligen finns juridiska aspekter som måste hanteras, men de förefaller vara överkomliga och möjliga att lösa.
(Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; ; and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
publisher
Security Arena Lindholmen Science Park
language
Swedish
LU publication?
yes
id
5449a408-bfe1-4b14-8281-346dbb170c85
alternative location
https://www.msb.se/Upload/Forebyggande/farligt_gods/Forskning_utveckling/HITS/HITS_Transparens%20(2015).pdf
date added to LUP
2016-10-24 14:57:12
date last changed
2018-11-21 21:26:49
@techreport{5449a408-bfe1-4b14-8281-346dbb170c85,
 abstract   = {{Projektet HITS/Transparens utforskar hur frivillig användning av informations- och kommunikationsteknologi av privata aktörer kan förbättra informationstransparens i transport av farligt gods. Detta tillvägagångssätt skiljer sig från en lång rad projekt som sedan 80-talet haft ett centralt myndighetsperspektiv på informationshantering kring farligt gods. <br/><br/>I linje med tidigare resultat inom forskning kring godstransport och så kallade intelligenta transportsystem (ITS), står det efter en omfattande genomgång av tidigare projekt klart att utmaningar med incitament, affärsmodeller, organisering och industriell struktur spelar en avgörande, men eftersatt roll. Vår studie visar att en teknikfokuserad ansats för att informera myndigheter, till exempel om farligt gods, i grunden misslyckats trots upprepade försök.<br/><br/>I detta projekt föreslås en alternativ ansats där information kring farligt gods sammankopplas med kvalitetsuppföljning och ’Corporate Social Responsibility’ (CSR) för att hjälpa transportköpare att genomföra informerade transportupphandlingar och uppföljning. Informationstransparens är centralt i denna vision och den prototyp, HITS Compliance Portal, som utvecklats inom projektet. Prototypen utgår från befintlig organisering av processer hos transportköpare, mellanhänder och lastfordon och förare på fältet. HITS Compliance Portal medger en enkel spårning i en komplex miljö av multipla underleverantörer av transporttjänster i en försörjningskedja med farligt gods. Prototypen bygger på väl beprövade standards och befintlig teknologi som inbyggda fordonssystem, e-post webbläsare och fungerar på alla moderna mobiltelefoner. Prototypen har förevisats projektparter och återkopplingen jämte en genomgång av framtida förbättringsmöjligheter avslutar denna sektion.<br/><br/>Detta åtföljs av en noggrann juridisk analys av ett antal möjliga modeller för implementering av HITS Compliance Portal. I den juridiska undersökningen studeras inledningsvis regelverket rörande transport av farligt gods, vilket återfinns på internationell-, EU-rättslig- och nationell nivå. Därefter undersöks eventuell inverkan av övriga relevanta bestämmelser inom det EU-rättsliga regelsystemet. Slutligen studeras även eventuell inverkan av nationella bestämmelser inom den offentliga rätten, såsom exempelvis regeringsformen, personuppgiftslagen och offentlighets- och sekretesslagen. Det kan sammantaget konstateras att det inte föreligger några större avgörande legala hinder för HITS Compliance Portal. Undersökningen visar emellertid att det visserligen finns juridiska aspekter som måste hanteras, men de förefaller vara överkomliga och möjliga att lösa.<br/>}},
 author    = {{Andersson, Magnus and Sternberg, Henrik and Malmberg, Lars-Göran and Sallander, Ann-Sophie}},
 institution = {{Security Arena Lindholmen Science Park}},
 language   = {{swe}},
 month    = {{04}},
 title    = {{HITS/Transparens Slutrapport}},
 url     = {{https://www.msb.se/Upload/Forebyggande/farligt_gods/Forskning_utveckling/HITS/HITS_Transparens%20(2015).pdf}},
 year     = {{2016}},
}