Advanced

Conditions for Reconciliation: Narratives of Survivors from the War in Bosnia and Herzegovina

Basic, Goran LU (2015) In Journal of Criminal Justice and Security 17(2). p.107-126
Abstract (Swedish)
Abstract in Uncoded languages

Namen prispevka:Namen prispevka je analizirati ponovno podane izkušnje 27-ih preživelih vojne v Bosni in Hercegovini v 90-ih letih prejšnjega stoletja. V pripovedih smo pregledali verbalne znake sprave in pomiritve ter analizirali opisane izraze za spravo. Metode: Gradivo za raziskavo je bilo zbrano s kvalitativnimi intervjuji 27-ih posameznikov, ki so preživeli vojno v severozahodni Bosni in Hercegovini. Raziskava se pridružuje pripovedni tradiciji znotraj sociologije, v kateri so pripovedi osnovane tako na diskurzu kot na izkušnji. Še posebej pomembna komponenta v analiziranih zgodbah je koncept sprave. Ugotovitve: Zgodb o pomiritvi, spravi in pogojih za le to ne oblikuje le vojna, temveč... (More)
Abstract in Uncoded languages

Namen prispevka:Namen prispevka je analizirati ponovno podane izkušnje 27-ih preživelih vojne v Bosni in Hercegovini v 90-ih letih prejšnjega stoletja. V pripovedih smo pregledali verbalne znake sprave in pomiritve ter analizirali opisane izraze za spravo. Metode: Gradivo za raziskavo je bilo zbrano s kvalitativnimi intervjuji 27-ih posameznikov, ki so preživeli vojno v severozahodni Bosni in Hercegovini. Raziskava se pridružuje pripovedni tradiciji znotraj sociologije, v kateri so pripovedi osnovane tako na diskurzu kot na izkušnji. Še posebej pomembna komponenta v analiziranih zgodbah je koncept sprave. Ugotovitve: Zgodb o pomiritvi, spravi in pogojih za le to ne oblikuje le vojna, temveč tudi dejanja, ki jih v času vojne izvede tako pripovedovalec kot drugi ljudje. V omenjenih zgodbah prevladuje element pomiritve, sprava pa naj bi bila mogoča ob doseženih nekaterih pogojih. Primeri le teh so: pravica za žrtve vojne, priznanje kaznivih dejanj s strani storilca in čustvena zaveza storilca (ki se, na primer, kesa

in sramuje). Omejitve/uporabnost raziskave: Pretekle raziskave povojne družbe poudarjajo strukturno nasilje, kateremu sledijo procesi sprave. Raziskovalci se osredotočajo na pomen pripovedi, vendar v povojnih intervjujih ne analizirajo pogojev za spravo. Pričujoč članek poskuša zapolniti to vrzel z analizo pripovedi preživelih vojne v Bosni in Hercegovini v 90-ih letih preteklega stoletja. (Less)
Abstract
Purpose: The aim of this article was to analyze the retold experiences of 27 survivors from the 1990s war in Bosnia and Herzegovina. I have examined verbal markers of reconciliation and implacability and analyzed the described terms for reconciliation that are being actualized in the narratives. Design: The material for the study was gathered through qualitative interviews with 27 individuals who survived the war in north-western Bosnia and Herzegovina. This study joins those narrative traditions within sociology where oral presentations are seen as both discursive- and experience-based. In addition, I perceive the concept of reconciliation as an especially relevant component in those specific stories that I analyzed. Findings: Stories on... (More)
Purpose: The aim of this article was to analyze the retold experiences of 27 survivors from the 1990s war in Bosnia and Herzegovina. I have examined verbal markers of reconciliation and implacability and analyzed the described terms for reconciliation that are being actualized in the narratives. Design: The material for the study was gathered through qualitative interviews with 27 individuals who survived the war in north-western Bosnia and Herzegovina. This study joins those narrative traditions within sociology where oral presentations are seen as both discursive- and experience-based. In addition, I perceive the concept of reconciliation as an especially relevant component in those specific stories that I analyzed. Findings: Stories on implacability, reconciliation, and conditions for reconciliation are not shaped only in relation to the war as a whole but also in relation to an individual’s wartime actions and those of others. In these stories, implacability is the predominant feature, but reconciliation is said to be possible if certain conditions are met. Examples of these conditions are justice for war victims, perpetrator recognition of crimes, and emotional commitment from the perpetrator (by showing remorse and shame, for example). Value: Previous research on post-war society emphasized structural violence with subsequent reconciliation processes. Researchers have focused on the importance of narratives, but they have neither analyzed conditions for reconciliation in post-war interviews. This article tries to fill this gap by analyzing the stories told by survivors of the Bosnian war during the 1990s. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Contribution to journal
publication status
published
subject
keywords
implacability, forgiveness, reconciliation, narrative, pripoved, sprava, justice, conditions for reconciliation, pravica, pogoji za spravo, pomiritev, odpuščanje
in
Journal of Criminal Justice and Security
volume
17
issue
2
pages
107 - 126
ISSN
2232-2981
language
English
LU publication?
yes
id
2d8d2f62-1b60-4167-9bc1-f95c6a82bf56 (old id 5470084)
alternative location
http://www.fvv.um.si/rv/arhiv/2015-2/01_Basic_rV_2015-2-E.html
date added to LUP
2015-09-01 11:41:37
date last changed
2018-11-21 20:49:05
@article{2d8d2f62-1b60-4167-9bc1-f95c6a82bf56,
 abstract   = {Purpose: The aim of this article was to analyze the retold experiences of 27 survivors from the 1990s war in Bosnia and Herzegovina. I have examined verbal markers of reconciliation and implacability and analyzed the described terms for reconciliation that are being actualized in the narratives. Design: The material for the study was gathered through qualitative interviews with 27 individuals who survived the war in north-western Bosnia and Herzegovina. This study joins those narrative traditions within sociology where oral presentations are seen as both discursive- and experience-based. In addition, I perceive the concept of reconciliation as an especially relevant component in those specific stories that I analyzed. Findings: Stories on implacability, reconciliation, and conditions for reconciliation are not shaped only in relation to the war as a whole but also in relation to an individual’s wartime actions and those of others. In these stories, implacability is the predominant feature, but reconciliation is said to be possible if certain conditions are met. Examples of these conditions are justice for war victims, perpetrator recognition of crimes, and emotional commitment from the perpetrator (by showing remorse and shame, for example). Value: Previous research on post-war society emphasized structural violence with subsequent reconciliation processes. Researchers have focused on the importance of narratives, but they have neither analyzed conditions for reconciliation in post-war interviews. This article tries to fill this gap by analyzing the stories told by survivors of the Bosnian war during the 1990s.},
 author    = {Basic, Goran},
 issn     = {2232-2981},
 keyword   = {implacability,forgiveness,reconciliation,narrative,pripoved,sprava,justice,conditions for reconciliation,pravica,pogoji za spravo,pomiritev,odpuščanje},
 language   = {eng},
 number    = {2},
 pages    = {107--126},
 series    = {Journal of Criminal Justice and Security},
 title    = {Conditions for Reconciliation: Narratives of Survivors from the War in Bosnia and Herzegovina},
 volume    = {17},
 year     = {2015},
}