Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att göra för att förstå - konstruktion för rehabilitering

Breidegard, Björn LU (2006)
Abstract
Based on the results of two rehabilitation engineering design projects,this thesis aims to present and analyze:? What is required for genuine engineering knowledge andexpertise to come into its own in rehabilitation engineeringwhen the entire effort starts and ends with the personfor whom it is intended.? How the work of an engineer not only can improve theconditions for the actual doing, but can also contribute tothe understanding of situations and people, their capabilities,desires and needs.The two projects, The Minimeter and Reading with... (More)
Based on the results of two rehabilitation engineering design projects,this thesis aims to present and analyze:? What is required for genuine engineering knowledge andexpertise to come into its own in rehabilitation engineeringwhen the entire effort starts and ends with the personfor whom it is intended.? How the work of an engineer not only can improve theconditions for the actual doing, but can also contribute tothe understanding of situations and people, their capabilities,desires and needs.The two projects, The Minimeter and Reading with Hands, are bothbased on and contribute not only to rehabilitation but also to theengineering context. My thesis comprises the work of an engineerfrom the earliest idea stage up to the final results that are first realizedwhen the implementations are used by other people and canbe assessed by them.The Minimeter is a communication tool for people with severebrain injuries. It enables communication, starting at the yes-nolevel, for people with exceedingly limited mobility and extensivecognitive difficulties. Standard hardware combined with speciallydesigned software is used to detect even minor movements and forexample to make them steer a rolling ball on a computer screen.This yes-no interface inspires the user to act and yields continuousfeedback and control.Reading with hands is a system for computer based recordingand automatic tracking of finger movements when reading Brailleand in tactile picture recognition. It makes it easy to analyze theprocess and to draw conclusions, among them pedagogical oneswith implications for future tactile reading training for children oradults who are blind. For the first time it is possible to automaticallyfollow how the fingers move over the Braille text while theperson is reading (aloud or silently). The finger movements can becompared to sighted persons? eye movements while reading standardprint. Comparisons can also be made between the finger explorationof a tactile face picture by a blind person and the correspondingeye movements by a sighted person. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Björn Breidegards avhandling handlar om det specifika ingenjörskunnandets plats i rehabiliteringsteknisk forskning, både praktiskt, metodiskt och teoretiskt. För att de berörda människorna själva skall ha en reell möjlighet att resultatstyra behövs det en lyhördhet och att man kan prova sig fram. Detta kräver i sin tur ett top-down-orienterat arbete där varje del i det tekniska systemet skapas och utvärderas utifrån den slutliga totala funktionaliteten i dess mänskliga sammanhang.Avhandlingens båda tillämpningsområden är synnerligen olika ? just därför är det intressant att se hur en och samma metodik kunnat användas i båda fallen. Det ena området utgår från svårt hjärnskadade... (More)
Popular Abstract in Swedish

Björn Breidegards avhandling handlar om det specifika ingenjörskunnandets plats i rehabiliteringsteknisk forskning, både praktiskt, metodiskt och teoretiskt. För att de berörda människorna själva skall ha en reell möjlighet att resultatstyra behövs det en lyhördhet och att man kan prova sig fram. Detta kräver i sin tur ett top-down-orienterat arbete där varje del i det tekniska systemet skapas och utvärderas utifrån den slutliga totala funktionaliteten i dess mänskliga sammanhang.Avhandlingens båda tillämpningsområden är synnerligen olika ? just därför är det intressant att se hur en och samma metodik kunnat användas i båda fallen. Det ena området utgår från svårt hjärnskadade människor. De har genom det tekniska konceptet Minimetern fått ett kommunikationshjälpmedel som ger dem en förstagångsmöjlighet att svara Ja eller Nej. Detta ger en drastisk förändring, både för de berörda själva och för deras omvärld. Den nyvunna möjligheten har lett till en uppmärksamhet och en iver som inte bara visat sig i ökad uthållighet utan också i klart uttalade ord, nya ljud och mer målstyrda rörelser.Det andra området berör människor som är blinda och forskning kring deras läsning av punktskrift (Braille) och taktila bilder. Här har fokus legat dels på forskningspersonerna (blinda punktskriftsläsare), dels på samverkan med forskare inom lingvistik, punktskriftspedagogik och kognition. Genom det flervetenskapliga samarbetet inom projektet Att läsa med händerna med Björn Breidegards tekniska implementering i centrum har här skapats en möjlighet att automatiskt följa och analysera fingerrörelserna vid taktil läsning - en världsnyhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Magnhagen, Bengt, Ingenjörshögskolan i Jönköping, Jönköping
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Design methodology, Finger tracking, Engineering knowledge, Minimeter, Rehabilitation engineering, Tactile pictures, Top-down design, Care and help to handicapped, Handikappade, vård och rehabilitering, Braille, Brain injury, Brain damage, Communication tool
pages
122 pages
publisher
Certec, Lund University
defense location
Stora hörsalen, Ingvar Kamprad Designcenter,Sölvegatan 26, Lund
defense date
2006-12-18 10:15:00
ISBN
91-628-7035-1
978-91-628-7035-5
language
Swedish
LU publication?
yes
id
8944382f-6d90-46cf-b9e0-b8f27539ed79 (old id 547700)
alternative location
http://www.certec.lth.se/dok/attgora/
date added to LUP
2016-04-04 11:19:01
date last changed
2018-11-21 21:04:02
@phdthesis{8944382f-6d90-46cf-b9e0-b8f27539ed79,
 abstract   = {{Based on the results of two rehabilitation engineering design projects,<br/><br>
<br/><br>
this thesis aims to present and analyze:<br/><br>
<br/><br>
? What is required for genuine engineering knowledge and<br/><br>
<br/><br>
expertise to come into its own in rehabilitation engineering<br/><br>
<br/><br>
when the entire effort starts and ends with the person<br/><br>
<br/><br>
for whom it is intended.<br/><br>
<br/><br>
? How the work of an engineer not only can improve the<br/><br>
<br/><br>
conditions for the actual doing, but can also contribute to<br/><br>
<br/><br>
the understanding of situations and people, their capabilities,<br/><br>
<br/><br>
desires and needs.<br/><br>
<br/><br>
The two projects, The Minimeter and Reading with Hands, are both<br/><br>
<br/><br>
based on and contribute not only to rehabilitation but also to the<br/><br>
<br/><br>
engineering context. My thesis comprises the work of an engineer<br/><br>
<br/><br>
from the earliest idea stage up to the final results that are first realized<br/><br>
<br/><br>
when the implementations are used by other people and can<br/><br>
<br/><br>
be assessed by them.<br/><br>
<br/><br>
The Minimeter is a communication tool for people with severe<br/><br>
<br/><br>
brain injuries. It enables communication, starting at the yes-no<br/><br>
<br/><br>
level, for people with exceedingly limited mobility and extensive<br/><br>
<br/><br>
cognitive difficulties. Standard hardware combined with specially<br/><br>
<br/><br>
designed software is used to detect even minor movements and for<br/><br>
<br/><br>
example to make them steer a rolling ball on a computer screen.<br/><br>
<br/><br>
This yes-no interface inspires the user to act and yields continuous<br/><br>
<br/><br>
feedback and control.<br/><br>
<br/><br>
Reading with hands is a system for computer based recording<br/><br>
<br/><br>
and automatic tracking of finger movements when reading Braille<br/><br>
<br/><br>
and in tactile picture recognition. It makes it easy to analyze the<br/><br>
<br/><br>
process and to draw conclusions, among them pedagogical ones<br/><br>
<br/><br>
with implications for future tactile reading training for children or<br/><br>
<br/><br>
adults who are blind. For the first time it is possible to automatically<br/><br>
<br/><br>
follow how the fingers move over the Braille text while the<br/><br>
<br/><br>
person is reading (aloud or silently). The finger movements can be<br/><br>
<br/><br>
compared to sighted persons? eye movements while reading standard<br/><br>
<br/><br>
print. Comparisons can also be made between the finger exploration<br/><br>
<br/><br>
of a tactile face picture by a blind person and the corresponding<br/><br>
<br/><br>
eye movements by a sighted person.}},
 author    = {{Breidegard, Björn}},
 isbn     = {{91-628-7035-1}},
 keywords   = {{Design methodology; Finger tracking; Engineering knowledge; Minimeter; Rehabilitation engineering; Tactile pictures; Top-down design; Care and help to handicapped; Handikappade; vård och rehabilitering; Braille; Brain injury; Brain damage; Communication tool}},
 language   = {{swe}},
 publisher  = {{Certec, Lund University}},
 school    = {{Lund University}},
 title    = {{Att göra för att förstå - konstruktion för rehabilitering}},
 url     = {{https://lup.lub.lu.se/search/files/5745334/547701.pdf}},
 year     = {{2006}},
}