Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Studies on the Swedish Parental Insurance

Amilon, Anna LU (2007) In Lund Economic Studies
Abstract
This thesis contains an introductory chapter and three essays, all considering different aspects of the Swedish parental insurance. In the first two essays, different aspects of temporary parental leave (leave from work to take care of a sick child) are investigated, whereas the third essay considers parental leave (leave from work to take care of a new-born child).In the first essay, On the Sharing of Temporary Parental Leave, we study what determines the intra household sharing of temporary parental leave. We find that the sharing of temporary parental leave can be explained by a Stackelberg model with male dominance, indicating that the man first gets to choose his contribution to temporary parental leave. However,... (More)
This thesis contains an introductory chapter and three essays, all considering different aspects of the Swedish parental insurance. In the first two essays, different aspects of temporary parental leave (leave from work to take care of a sick child) are investigated, whereas the third essay considers parental leave (leave from work to take care of a new-born child).In the first essay, On the Sharing of Temporary Parental Leave, we study what determines the intra household sharing of temporary parental leave. We find that the sharing of temporary parental leave can be explained by a Stackelberg model with male dominance, indicating that the man first gets to choose his contribution to temporary parental leave. However, we also find that bargaining power influences sharing, and that the stronger the bargaining power, the smaller the individual's share of temporary parental leave. Thus, the inequality regarding the sharing of temporary parental leave works through two channels: firstly, due to men's positions as Stackelberg leaders and secondly, through men, in general, having stronger bargaining power than women.In the second essay, A Comparison of Single and Cohabiting Mothers? Utilization of Temporary Parental Leave, we investigate what influences the utilization of temporary parental leave by single and cohabiting women. We find that single women take more temporary parental leave than cohabiting women, ceteris paribus. We also find that single women with higher educations and incomes take less temporary parental leave than single women with lower educations and incomes, indicating that taking temporary parental leave induces signaling costs, and that single women respond to such costs by taking less temporary parental leave.In the third essay, Satisfaction and ?Comparison Sharing? ? What influences parents? satisfaction with the sharing of parental leave?, we study what induces parents to, ex post, be satisfied with the intra household sharing of parental leave. In particular, we investigate if the probability of satisfaction is influenced by how other similar couples shared parental leave, i.e. if ?comparison sharing? influences satisfaction. We find that parents are more likely to be satisfied with the sharing of parental leave if they shared more equally than similar couples. Thus, we conclude that parents? preferences are interdependent in this respect. In addition, the labor market situation of the parents and/or their financial situation largely influence the sharing of parental leave, and when it does, parents are significantly less likely to be satisfied with sharing. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Denna avhandling behandlar olika aspekter av den svenska föräldraförsäkringen. Avhandlingen inleds med ett översiktligt kapitel i vilket föräldraförsäkringens historia samt nyttjandet av föräldraförsäkringen under perioden 1993-2005 beskrivs. Därefter följer två studier som behandlar tillfällig föräldraledighet (för vård av sjukt barn) och en studie som behandlar föräldraledighet.I den första studien, On the Sharing of Temporary Parental Leave, undersöker vi vad som avgör hur föräldrar delar på den tillfälliga föräldraledigheten. Vi finner att fördelningen kan förklaras med hjälp av en så kallad Stackelbergmodell, där mannen är Stackelberg ledare. Detta innebär att mannen... (More)
Popular Abstract in Swedish

Denna avhandling behandlar olika aspekter av den svenska föräldraförsäkringen. Avhandlingen inleds med ett översiktligt kapitel i vilket föräldraförsäkringens historia samt nyttjandet av föräldraförsäkringen under perioden 1993-2005 beskrivs. Därefter följer två studier som behandlar tillfällig föräldraledighet (för vård av sjukt barn) och en studie som behandlar föräldraledighet.I den första studien, On the Sharing of Temporary Parental Leave, undersöker vi vad som avgör hur föräldrar delar på den tillfälliga föräldraledigheten. Vi finner att fördelningen kan förklaras med hjälp av en så kallad Stackelbergmodell, där mannen är Stackelberg ledare. Detta innebär att mannen först får välja hur mycket tillfällig föräldraledighet han vill ta ut, och att kvinnan därefter får anpassa sitt uttag efter mannens. Vidare finner vi att den make/maka som har en, relativt sett, starkare förhandlingsposition, (till exempel genom att ha en högre utbildning och/eller en högre inkomst) tar ut mindre tillfällig föräldraledighet. Vi drar därför slutsatsen att den ojämnlika fördelningen av tillfällig föräldraledighet uppstår dels på grund av mannens Stackelberg ledarskap (dvs. att mannen först får välja hur mycket han vill ta ut) och dels på grund av att män, i allmänhet, har en starkare förhandlingsposition än kvinnor.I den andra studien, A Comparison of Single and Cohabiting Mothers? Utilization of Temporary Parental Leave, jämför vi ensamstående och sammanboende kvinnors uttag av tillfällig föräldraledighet. Eftersom ensamstående kvinnor inte har möjlighet att dela ansvaret för det sjuka barnet med barnets far, förväntar vi oss att ensamstående ska ta ut mer tillfällig föräldraledighet än sammanboende kvinnor. Detta bekräftas också empiriskt. Ur ett arbetsgivarperspektiv kan man förvänta sig att kvinnor som är hemma ofta för vård av sjukt barn ses som mindre tillförlitlig arbetskraft än kvinnor som sällan är hemma av denna anledning. Därför är det möjligt att arbetsgivare ger kvinnor som tar mycket tillfällig föräldraledighet mindre ansvar, lägre löner och färre befordringsmöjligheter, dvs. att ta tillfällig föräldraledighet har signaleringskostnader. Dessa signaleringskostnader kan rimligtvis förväntas vara störst för de kvinnor som satsat mest på sin karriär, t.ex. högutbildade kvinnor med hög inkomst, och om så är fallet förväntar vi oss att dessa kvinnor tar mindre tillfällig föräldraledighet än de kvinnor för vilka signaleringskostnaden är låg. Detta bekräftas också empiriskt, och effekten är starkare för ensamstående än för sammanboende kvinnor. Vi drar därför slutsatsen att nyttjandet av den tillfälliga föräldrapenningen har signaleringskostnader och att ensamstående kvinnor är känsligare för sådana kostnader än sammanboende kvinnor.I den tredje studien, Satisfaction and ?Comparison Sharing? ? What influences parents? satisfaction with the sharing of parental leave, undersöker vi vad som påverkar om föräldrar är nöjda eller missnöjda med hur de delat på föräldraledigheten. Vi lägger tonvikten på att undersöka om, och på vilket sätt, andra föräldrars agerande påverkar sannolikheten att vara nöjd. Vi finner att både män och kvinnor har större sannolikhet att vara nöjda med hur de själva delat på föräldraledigheten, om de har delat mer jämställt än vad andra par med liknande egenskaper har gjort. Vi drar därför slutsatsen att andras agerande bör tas med i nyttofunktionen i familjeekonomiska studier. Vi finner också att många föräldrar är missnöjda på grund av att fördelningen av föräldraledigheten bestämdes av endera förälderns jobb eller av familjens finansiella situation. En möjlig tolkning är att många föräldrar hade velat dela mer jämställt på föräldraledigheten, men att de hindras av diskriminering på arbetsmarknaden, alternativt av en svag ekonomisk situation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Ermisch, John, University of Essex, Institute for social and economic research
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, economic policy, satisfaction, Economics, econometrics, economic theory, economic systems, interdependence of preferences, signaling effects, cohabiting mothers, single mothers, parental leave, intra-household sharing, temporary parental leave, ekonomiska system, ekonomisk politik
in
Lund Economic Studies
pages
121 pages
publisher
Department of Economics, Lund University
defense location
room EC3:210, Holger Crafoords Ekonomicentrum, Tycho Brahes väg 1, Lund.
defense date
2007-02-22 10:15:00
ISSN
0460-0029
language
English
LU publication?
yes
id
cbf885d8-806b-44a5-86c7-c934223e563d (old id 548001)
date added to LUP
2016-04-01 17:12:47
date last changed
2019-05-21 16:56:11
@phdthesis{cbf885d8-806b-44a5-86c7-c934223e563d,
 abstract   = {{This thesis contains an introductory chapter and three essays, all considering different aspects of the Swedish parental insurance. In the first two essays, different aspects of temporary parental leave (leave from work to take care of a sick child) are investigated, whereas the third essay considers parental leave (leave from work to take care of a new-born child).<br/><br>
<br/><br>
In the first essay, On the Sharing of Temporary Parental Leave, we study what determines the intra household sharing of temporary parental leave. We find that the sharing of temporary parental leave can be explained by a Stackelberg model with male dominance, indicating that the man first gets to choose his contribution to temporary parental leave. However, we also find that bargaining power influences sharing, and that the stronger the bargaining power, the smaller the individual's share of temporary parental leave. Thus, the inequality regarding the sharing of temporary parental leave works through two channels: firstly, due to men's positions as Stackelberg leaders and secondly, through men, in general, having stronger bargaining power than women.<br/><br>
<br/><br>
In the second essay, A Comparison of Single and Cohabiting Mothers? Utilization of Temporary Parental Leave, we investigate what influences the utilization of temporary parental leave by single and cohabiting women. We find that single women take more temporary parental leave than cohabiting women, ceteris paribus. We also find that single women with higher educations and incomes take less temporary parental leave than single women with lower educations and incomes, indicating that taking temporary parental leave induces signaling costs, and that single women respond to such costs by taking less temporary parental leave.<br/><br>
<br/><br>
In the third essay, Satisfaction and ?Comparison Sharing? ? What influences parents? satisfaction with the sharing of parental leave?, we study what induces parents to, ex post, be satisfied with the intra household sharing of parental leave. In particular, we investigate if the probability of satisfaction is influenced by how other similar couples shared parental leave, i.e. if ?comparison sharing? influences satisfaction. We find that parents are more likely to be satisfied with the sharing of parental leave if they shared more equally than similar couples. Thus, we conclude that parents? preferences are interdependent in this respect. In addition, the labor market situation of the parents and/or their financial situation largely influence the sharing of parental leave, and when it does, parents are significantly less likely to be satisfied with sharing.}},
 author    = {{Amilon, Anna}},
 issn     = {{0460-0029}},
 keywords   = {{Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; economic policy; satisfaction; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; interdependence of preferences; signaling effects; cohabiting mothers; single mothers; parental leave; intra-household sharing; temporary parental leave; ekonomiska system; ekonomisk politik}},
 language   = {{eng}},
 publisher  = {{Department of Economics, Lund University}},
 school    = {{Lund University}},
 series    = {{Lund Economic Studies}},
 title    = {{Studies on the Swedish Parental Insurance}},
 year     = {{2007}},
}