Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Health Promotion Intervention in Mental Health Services

Svedberg, Petra LU (2007)
Abstract
The aim of this thesis was to define and develop the concept of health promotion in mental health services as well as to develop a questionnaire to measure patients? subjective experiences of health promotion intervention in mental health services. The samples consisted of 12 patients in study I and 12 nurses in study II as well as 135 patients in mental health services in study III and IV. Data were collected in open-ended interviews as well as from questionnaires such as the Health Promotion Intervention Questionnaire (HPIQ), the Helping Alliance (HAS), the Client satisfaction Questionnaire (CSQ), the Making Decisions Scale and the HSCL-25. Qualitative analysis and statistical methods were used when analysing the data. The thesis started... (More)
The aim of this thesis was to define and develop the concept of health promotion in mental health services as well as to develop a questionnaire to measure patients? subjective experiences of health promotion intervention in mental health services. The samples consisted of 12 patients in study I and 12 nurses in study II as well as 135 patients in mental health services in study III and IV. Data were collected in open-ended interviews as well as from questionnaires such as the Health Promotion Intervention Questionnaire (HPIQ), the Helping Alliance (HAS), the Client satisfaction Questionnaire (CSQ), the Making Decisions Scale and the HSCL-25. Qualitative analysis and statistical methods were used when analysing the data. The thesis started with two qualitative studies that focused on how health processes are promoted in mental health nursing. The first study showed that the patients? health is promoted through interaction, attention, development and dignity. The second study showed that nurses promote health through their presence, and the balance of power and health focus in their nursing activities. Based on these findings the third and fourth study focused on the development of a reliable and valid intrument, the Health Promotion Intervention Questionnaire (HPIQ). The analyses in study III resulted in a scale containing 19 items derived from 4 factors: alliance, empowerment, educational support and practical support. The findings from study IV showed that overall perceived health promoting interventions were positively correlated to helping alliance, client satisfaction with care and empowerment. The strongest relationship was found between perceived health promotion intervention and helping alliance. The results of this thesis contribute a new understanding of health promotion in mental health services. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Syftet med denna avhandling var att definiera och utveckla begreppet hälsofrämjande i psykiatrisk vård samt att utveckla ett frågeformulär som syftar till att mäta patientens upplevelser av hälsofrämjande interventioner i psykiatrisk vård. Deltagarna bestod av 12 patienter i studie I och 12 sjuksköterskor i studie II samt 135 patienter i studie III och IV, alla deltagare hade erfarenhet av psykiatrisk vård. Data insamlades med hjälp av intervjuer och frågeformulär. De frågeformulär som användes var hälsofrämjande interventioner (HPIQ), hjälpande allians (HAS), klientens tillfredställelse med vården (CSQ), empowerment samt psykiatriska symtom (HSCL-25). Data analyserades med både kvalitativa och... (More)
Popular Abstract in Swedish

Syftet med denna avhandling var att definiera och utveckla begreppet hälsofrämjande i psykiatrisk vård samt att utveckla ett frågeformulär som syftar till att mäta patientens upplevelser av hälsofrämjande interventioner i psykiatrisk vård. Deltagarna bestod av 12 patienter i studie I och 12 sjuksköterskor i studie II samt 135 patienter i studie III och IV, alla deltagare hade erfarenhet av psykiatrisk vård. Data insamlades med hjälp av intervjuer och frågeformulär. De frågeformulär som användes var hälsofrämjande interventioner (HPIQ), hjälpande allians (HAS), klientens tillfredställelse med vården (CSQ), empowerment samt psykiatriska symtom (HSCL-25). Data analyserades med både kvalitativa och statistiska analysmetoder. Avhandlingen startade med två kvalitativa studier som fokuserade på hur hälsoprocesser främjas i psykiatrisk omvårdnad. Den första studien visade att patientens hälsa främjas genom interaktion, uppmärksamhet, utveckling och värdighet. Den andra studien visade att sjuksköterskor främjar hälsa genom närvaro, maktbalans och hälsofokus i deras omvårdnadshandlingar. Baserat på resultaten från studie I och II fokuserade studie III och IV utveckla ett reliabilitets- och validitetstestat frågeformulär, Hälsofrämjande Interventioner (HPIQ). Analysen i studie III visade att frågeformuläret bestod av fyra faktorer: allians, empowerment, utbildningsstöd och praktiskt stöd, där 19 frågor inkluderades som förklarade 62 % av variansen. Resultatet från studie IV visade att HPIQ hade positivt samband med hjälpande allians, patientens tillfredställelse med vård och med empowerment. Det tydligaste sambandet som framkom var mellan upplevelsen av hälsofrämjande interventioner (HPIQ) och hjälpande allians. Resultatet utifrån denna avhandling bidrar till en ny förståelse av hälsofrämjande interventioner i psykiatrisk vård. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Lützen,, Kim, Institutionen för Vårdvetenskap, Ersta Sköndal Högskola, Stockholm
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Medicin (människa och djur), Nursing, Questionnaire, Medicine (human and vertebrates), Health promotion, Phenomenographic., Mental health services
publisher
Department of Health Sciences, Lund University
defense location
Hörsal 01, Vårdvetenskapens hus, Baravägen 3, Lund.
defense date
2007-05-23 13:00:00
external identifiers
 • scopus:34548163368
ISBN
978-91-85559-56-5
language
English
LU publication?
yes
additional info
The information about affiliations in this record was updated in December 2015. The record was previously connected to the following departments: Division of Nursing (Closed 2012) (013065000)
id
eca63225-2481-4521-80ff-1bff24880fd4 (old id 548614)
date added to LUP
2016-04-01 15:23:13
date last changed
2021-03-24 03:39:46
@phdthesis{eca63225-2481-4521-80ff-1bff24880fd4,
 abstract   = {The aim of this thesis was to define and develop the concept of health promotion in mental health services as well as to develop a questionnaire to measure patients? subjective experiences of health promotion intervention in mental health services. The samples consisted of 12 patients in study I and 12 nurses in study II as well as 135 patients in mental health services in study III and IV. Data were collected in open-ended interviews as well as from questionnaires such as the Health Promotion Intervention Questionnaire (HPIQ), the Helping Alliance (HAS), the Client satisfaction Questionnaire (CSQ), the Making Decisions Scale and the HSCL-25. Qualitative analysis and statistical methods were used when analysing the data. The thesis started with two qualitative studies that focused on how health processes are promoted in mental health nursing. The first study showed that the patients? health is promoted through interaction, attention, development and dignity. The second study showed that nurses promote health through their presence, and the balance of power and health focus in their nursing activities. Based on these findings the third and fourth study focused on the development of a reliable and valid intrument, the Health Promotion Intervention Questionnaire (HPIQ). The analyses in study III resulted in a scale containing 19 items derived from 4 factors: alliance, empowerment, educational support and practical support. The findings from study IV showed that overall perceived health promoting interventions were positively correlated to helping alliance, client satisfaction with care and empowerment. The strongest relationship was found between perceived health promotion intervention and helping alliance. The results of this thesis contribute a new understanding of health promotion in mental health services.},
 author    = {Svedberg, Petra},
 isbn     = {978-91-85559-56-5},
 language   = {eng},
 publisher  = {Department of Health Sciences, Lund University},
 school    = {Lund University},
 title    = {Health Promotion Intervention in Mental Health Services},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/4381390/1049820.pdf},
 year     = {2007},
}