Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Social sårbarhet utifrån ett medborgarperspektiv.

Nieminen Kristofersson, Tuija LU and Guldåker, Nicklas LU (2007)
Abstract (Swedish)
När extraordinära händelser inträffar, handlar de

akuta insatserna för de drabbade om livräddning och

akutsjukvård. Annan praktisk hjälp t.ex. att åtgärda

vattenförsörjning och återställa infrastruktur ingår i

kommunernas och andra myndigheters insatser.

Sedan slutet av 1980-talet har även det psykologiska

och sociala stödet uppmärksammats. I samband med

s.k. Kistaolyckan 1988, då skolelever dog i en

bussolycka i Norge, blev det tydligt att de drabbades

behov av information, psykologiskt och socialt stöd

var stort. Efter Kistaolyckan har krisgrupper bildats i

kommunerna på rekommendation av socialstyrelsen i

form av POSOM-grupper... (More)
När extraordinära händelser inträffar, handlar de

akuta insatserna för de drabbade om livräddning och

akutsjukvård. Annan praktisk hjälp t.ex. att åtgärda

vattenförsörjning och återställa infrastruktur ingår i

kommunernas och andra myndigheters insatser.

Sedan slutet av 1980-talet har även det psykologiska

och sociala stödet uppmärksammats. I samband med

s.k. Kistaolyckan 1988, då skolelever dog i en

bussolycka i Norge, blev det tydligt att de drabbades

behov av information, psykologiskt och socialt stöd

var stort. Efter Kistaolyckan har krisgrupper bildats i

kommunerna på rekommendation av socialstyrelsen i

form av POSOM-grupper (psykologiskt och socialt

omhändertagande).

Syftet med detta informationsblad är att förmedla

resultat från några undersökningar som tar upp

medborgarnas erfarenheter av hur de fått både

praktisk hjälp och psykologiskt stöd i samband med

extraordinära händelser. Medborgarnas kunskaper är

värdefulla och kan bidra till en bättre krishantering

och risk- och sårbarhetsanalys. Undersökningarna

berör händelser som stormen Gudrun 2005,

tsunamin 2004, branden i Göteborg 1998 och några

andra händelser.

Sårbarhet används ofta som en term i analyser av

tekniska system. Begreppet ”social sårbarhet”

beskriver hur grupper av människor på olika sätt

drabbas av extraordinära händelser. Med socialt

sårbara grupper avses av tradition en del äldre, vårdoch

omsorgstagare, barn och personer med nedsatt

funktionsförmåga. Det är grupper som till vardags

kan vara beroende av tillsyn, vård eller omsorg och

därför är i behov av stöd även i samband med

katastrofer. Dessutom kan det hända att grupper som

annars inte är sårbara blir det i samband med en

katastrof. I samband med en extraordinär händelse

drabbas ofta alla medborgare i ett område oavsett om

de är sårbara eller inte. I denna text används till stora

delar begreppet ”de drabbade” för att markera alla

berörda eftersom de intervjuade inte alltid kan räknas

bland socialt sårbara. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
sårbara grupper, POSOM, medborgare, krisgrupper, psykologiskt och socialt omhändertagande, kris, Social sårbarhet, kommuner
categories
Popular Science
pages
5 pages
publisher
Lund University Centre for Risk Analysis and Management
project
FRIVA
language
Swedish
LU publication?
yes
id
56bb95b1-afc3-4ce7-821c-e51bb7cac03f (old id 698138)
date added to LUP
2016-04-04 10:37:48
date last changed
2018-11-21 20:59:52
@techreport{56bb95b1-afc3-4ce7-821c-e51bb7cac03f,
 abstract   = {{När extraordinära händelser inträffar, handlar de<br/><br>
akuta insatserna för de drabbade om livräddning och<br/><br>
akutsjukvård. Annan praktisk hjälp t.ex. att åtgärda<br/><br>
vattenförsörjning och återställa infrastruktur ingår i<br/><br>
kommunernas och andra myndigheters insatser.<br/><br>
Sedan slutet av 1980-talet har även det psykologiska<br/><br>
och sociala stödet uppmärksammats. I samband med<br/><br>
s.k. Kistaolyckan 1988, då skolelever dog i en<br/><br>
bussolycka i Norge, blev det tydligt att de drabbades<br/><br>
behov av information, psykologiskt och socialt stöd<br/><br>
var stort. Efter Kistaolyckan har krisgrupper bildats i<br/><br>
kommunerna på rekommendation av socialstyrelsen i<br/><br>
form av POSOM-grupper (psykologiskt och socialt<br/><br>
omhändertagande).<br/><br>
Syftet med detta informationsblad är att förmedla<br/><br>
resultat från några undersökningar som tar upp<br/><br>
medborgarnas erfarenheter av hur de fått både<br/><br>
praktisk hjälp och psykologiskt stöd i samband med<br/><br>
extraordinära händelser. Medborgarnas kunskaper är<br/><br>
värdefulla och kan bidra till en bättre krishantering<br/><br>
och risk- och sårbarhetsanalys. Undersökningarna<br/><br>
berör händelser som stormen Gudrun 2005,<br/><br>
tsunamin 2004, branden i Göteborg 1998 och några<br/><br>
andra händelser.<br/><br>
Sårbarhet används ofta som en term i analyser av<br/><br>
tekniska system. Begreppet ”social sårbarhet”<br/><br>
beskriver hur grupper av människor på olika sätt<br/><br>
drabbas av extraordinära händelser. Med socialt<br/><br>
sårbara grupper avses av tradition en del äldre, vårdoch<br/><br>
omsorgstagare, barn och personer med nedsatt<br/><br>
funktionsförmåga. Det är grupper som till vardags<br/><br>
kan vara beroende av tillsyn, vård eller omsorg och<br/><br>
därför är i behov av stöd även i samband med<br/><br>
katastrofer. Dessutom kan det hända att grupper som<br/><br>
annars inte är sårbara blir det i samband med en<br/><br>
katastrof. I samband med en extraordinär händelse<br/><br>
drabbas ofta alla medborgare i ett område oavsett om<br/><br>
de är sårbara eller inte. I denna text används till stora<br/><br>
delar begreppet ”de drabbade” för att markera alla<br/><br>
berörda eftersom de intervjuade inte alltid kan räknas<br/><br>
bland socialt sårbara.}},
 author    = {{Nieminen Kristofersson, Tuija and Guldåker, Nicklas}},
 institution = {{Lund University Centre for Risk Analysis and Management}},
 keywords   = {{sårbara grupper; POSOM; medborgare; krisgrupper; psykologiskt och socialt omhändertagande; kris; Social sårbarhet; kommuner}},
 language   = {{swe}},
 title    = {{Social sårbarhet utifrån ett medborgarperspektiv.}},
 url     = {{https://lup.lub.lu.se/search/files/5584068/995936}},
 year     = {{2007}},
}