Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sammanställd redovisning : En kartläggning av Sveriges kommuners årsredovisningar

Carlsson, Jörgen LU ; Ye Ekström, Shirley Chen LU ; Haraldsson, Mattias LU and Sandell, Niklas LU (2016) In KEFUs skriftserie
Abstract (Swedish)
Betydande delar av den kommunala verksamheten bedrivs utanför nämnds- och förvaltningsorganisationen, i bolag, kommunalförbund etc. En stor del av
Sveriges kommuners tillgångar, åtaganden och kostnader redovisas därför inte iförvaltningsorganisationen. Av den anledningen är den sammanställda redovisningen, den ”kommunala koncernredovisningen” betydelsefull, för att visa hela kommunens ekonomi, och därmed ekonomiska hushållning. Trots att det, ur såväl ett meborgarperspektiv som ett styrningsperspektiv, borde vara intressant att visa kommunens samlade tillgångar, skulder och kostnader visar denna studie av Sveriges kommuners årsredovisningar för 2014 att den sammanställda redovisningen tillmäts relativt liten betydelse. Detta visar sig... (More)
Betydande delar av den kommunala verksamheten bedrivs utanför nämnds- och förvaltningsorganisationen, i bolag, kommunalförbund etc. En stor del av
Sveriges kommuners tillgångar, åtaganden och kostnader redovisas därför inte iförvaltningsorganisationen. Av den anledningen är den sammanställda redovisningen, den ”kommunala koncernredovisningen” betydelsefull, för att visa hela kommunens ekonomi, och därmed ekonomiska hushållning. Trots att det, ur såväl ett meborgarperspektiv som ett styrningsperspektiv, borde vara intressant att visa kommunens samlade tillgångar, skulder och kostnader visar denna studie av Sveriges kommuners årsredovisningar för 2014 att den sammanställda redovisningen tillmäts relativt liten betydelse. Detta visar sig bl.a. genom att den sammanställda redovisningen i förvaltningsberättelsen, och i analysen av kommunernas ekonomi, ges ett begränsat utrymme och en undanskymd plats. Även i årsredovisningarnas mer tekniska delar, där resultat och balansräkningar presenteras, redovisningsprinciper beskrivs och tilläggsupplysningar lämnas, finns betydande brister. Studiens sammanfattande slutsats är att förbättrad kvalitet och analys av den sammanställda redovisningen är nödvändig om denna ska kunna användas för ledning och styrning av den kommunala verksamheten (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; ; and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
in
KEFUs skriftserie
issue
2016:6
pages
41 pages
ISSN
1102-8483
language
Swedish
LU publication?
yes
id
577721cd-572c-41e5-82a7-770aeac11bb5
date added to LUP
2017-02-10 09:03:54
date last changed
2020-11-26 10:43:43
@techreport{577721cd-572c-41e5-82a7-770aeac11bb5,
 abstract   = {{Betydande delar av den kommunala verksamheten bedrivs utanför nämnds- och förvaltningsorganisationen, i bolag, kommunalförbund etc. En stor del av<br/>Sveriges kommuners tillgångar, åtaganden och kostnader redovisas därför inte iförvaltningsorganisationen. Av den anledningen är den sammanställda redovisningen, den ”kommunala koncernredovisningen” betydelsefull, för att visa hela kommunens ekonomi, och därmed ekonomiska hushållning. Trots att det, ur såväl ett meborgarperspektiv som ett styrningsperspektiv, borde vara intressant att visa kommunens samlade tillgångar, skulder och kostnader visar denna studie av Sveriges kommuners årsredovisningar för 2014 att den sammanställda redovisningen tillmäts relativt liten betydelse. Detta visar sig bl.a. genom att den sammanställda redovisningen i förvaltningsberättelsen, och i analysen av kommunernas ekonomi, ges ett begränsat utrymme och en undanskymd plats. Även i årsredovisningarnas mer tekniska delar, där resultat och balansräkningar presenteras, redovisningsprinciper beskrivs och tilläggsupplysningar lämnas, finns betydande brister. Studiens sammanfattande slutsats är att förbättrad kvalitet och analys av den sammanställda redovisningen är nödvändig om denna ska kunna användas för ledning och styrning av den kommunala verksamheten}},
 author    = {{Carlsson, Jörgen and Ye Ekström, Shirley Chen and Haraldsson, Mattias and Sandell, Niklas}},
 issn     = {{1102-8483}},
 language   = {{swe}},
 number    = {{2016:6}},
 series    = {{KEFUs skriftserie}},
 title    = {{Sammanställd redovisning : En kartläggning av Sveriges kommuners årsredovisningar}},
 url     = {{https://lup.lub.lu.se/search/files/87302828/2016_6_Sammanstalld_redovisning.pdf}},
 year     = {{2016}},
}