Advanced

The accessibility and chemical activity of polycyclic aromatic hydrocarbons in soil

Reichenberg, Fredrik LU (2007)
Abstract
This thesis proposes the use of two concepts: accessibility and chemical activity. Accessibility describes the mass quantity of PAHs that is or can become available within a given time span and under given conditions. Chemical activity quantifies the energetic state of the PAHs that determines the potential for spontaneous physicochemical processes, such as diffusion and partitioning. Chemical activity is closely related to fugacity and freely dissolved concentrations.Accessibility and chemical activity jointly govern the physicochemical part of what is known as bioavailability.Five (I-V) accompanying papers are discussed and elaborated. Paper I, is a general account of the two concepts as useful and... (More)
This thesis proposes the use of two concepts: accessibility and chemical activity. Accessibility describes the mass quantity of PAHs that is or can become available within a given time span and under given conditions. Chemical activity quantifies the energetic state of the PAHs that determines the potential for spontaneous physicochemical processes, such as diffusion and partitioning. Chemical activity is closely related to fugacity and freely dissolved concentrations.Accessibility and chemical activity jointly govern the physicochemical part of what is known as bioavailability.Five (I-V) accompanying papers are discussed and elaborated. Paper I, is a general account of the two concepts as useful and measurable. Paper II describes a method to measure the chemical activity of PAHs in soil. Paper III is a case study; the accessibility and chemical activity of some PAHs found in a former industrial site soil were measured. Paper IV makes progress in the methodology of calibrating equilibrium sampling devices. Paper V is another case study, concerning PAHs in a highway roadside soil. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Häri avhandlas tesen att bättre insikt i kemisk jordförorening med tjärämnen kan erhållas genom två analytiska begrepp: tillgänglighet och kemisk aktivitet. Tillgänglighet syftar på andelen av den totala mängden PAH som är tillgänglig för processer vilka sker utanför jordpartiklarna. Det andra begreppet, kemisk aktivitet, är termodynamiskt. Den kemiska aktiviteten är här använt som ett mått på potentialen för exempelvis diffusion och fördelning. den energi ämnena i jorden har att röra sig med.Tillsammans med koncentration, det klassiska måttet på föroreningsgrad, kan dessa två mätbara egenskaper ingå i en praktisk analys av specifika jordföroreningssituationer.

... (More)
Popular Abstract in Swedish

Häri avhandlas tesen att bättre insikt i kemisk jordförorening med tjärämnen kan erhållas genom två analytiska begrepp: tillgänglighet och kemisk aktivitet. Tillgänglighet syftar på andelen av den totala mängden PAH som är tillgänglig för processer vilka sker utanför jordpartiklarna. Det andra begreppet, kemisk aktivitet, är termodynamiskt. Den kemiska aktiviteten är här använt som ett mått på potentialen för exempelvis diffusion och fördelning. den energi ämnena i jorden har att röra sig med.Tillsammans med koncentration, det klassiska måttet på föroreningsgrad, kan dessa två mätbara egenskaper ingå i en praktisk analys av specifika jordföroreningssituationer.Avhandlingen bygger på fem artiklar (I-V). Artikel I redogör generellt för begreppen tillgänglighet och kemisk aktivitet och önskar visa på deras användbarhet både som analytiska verktyg och mätbara egenskaper. Artikel II berättar om en metod utvecklad för att bättre mäta PAHers kemiska aktivitet. Artikel III är en fallstudie där de två begreppen konkretiseras i uppmätningar av föroreningen som kvarstår från en gammal förgasningsanläggning. Resultaten används för att testa en hypotes om att tillgänglighet och aktivitet kan begränsa resultatet av saneringsåtgärder. Artikel IV innehåller några tekniska framsteg i kalibreringen och därmed tillförlitligheten av vissa mätmetoder. Artikel V framlägger bevis på att också tjärämnesförorening från motortrafik uppvisar begränsad tillgänglighet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Dr Ortega-Calvo, J.-Julio, Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (ES)
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Analytisk kemi, Analytical chemistry, Remediation, Bioavailability, Soil and sediment pollution, Environmental chemistry, Miljökemi
pages
53 pages
publisher
Division of Analytical Chemistry
defense location
Kemicentrum, sal K:B
defense date
2007-12-07 13:00:00
ISBN
978-91-7422-179-4
language
English
LU publication?
yes
additional info
The information about affiliations in this record was updated in December 2015. The record was previously connected to the following departments: Analytical Chemistry (S/LTH) (011001004)
id
cdc0be5b-a4c3-4ffb-92cc-d200bbec56ab (old id 599290)
date added to LUP
2016-04-04 12:00:22
date last changed
2018-11-21 21:08:27
@phdthesis{cdc0be5b-a4c3-4ffb-92cc-d200bbec56ab,
 abstract   = {This thesis proposes the use of two concepts: accessibility and chemical activity. Accessibility describes the mass quantity of PAHs that is or can become available within a given time span and under given conditions. Chemical activity quantifies the energetic state of the PAHs that determines the potential for spontaneous physicochemical processes, such as diffusion and partitioning. Chemical activity is closely related to fugacity and freely dissolved concentrations.<br/><br>
<br/><br>
Accessibility and chemical activity jointly govern the physicochemical part of what is known as bioavailability.<br/><br>
<br/><br>
Five (I-V) accompanying papers are discussed and elaborated. Paper I, is a general account of the two concepts as useful and measurable. Paper II describes a method to measure the chemical activity of PAHs in soil. Paper III is a case study; the accessibility and chemical activity of some PAHs found in a former industrial site soil were measured. Paper IV makes progress in the methodology of calibrating equilibrium sampling devices. Paper V is another case study, concerning PAHs in a highway roadside soil.},
 author    = {Reichenberg, Fredrik},
 isbn     = {978-91-7422-179-4},
 language   = {eng},
 publisher  = {Division of Analytical Chemistry},
 school    = {Lund University},
 title    = {The accessibility and chemical activity of polycyclic aromatic hydrocarbons in soil},
 year     = {2007},
}