Advanced

Den svenska modellen i fara? Fack, arbetsgivare och kollektivavtal på en föränderlig arbetsmarknad. : Statistik och analyser: facklig medlemsutveckling, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning 2000-2023.

Kjellberg, Anders LU (2019)
Abstract (Swedish)
Den fackliga organisationsgraden i Sverige fortsatte att falla under 2018, det vill säga andelen löntagare som är medlemmar i ett fackförbund. Minskningen var något större i privat än i offentlig sektor och i likhet med året dessförinnan föll organisationsgraden bland både arbetare och tjänstemän, men nedgången var störst bland arbetarna. Förändringarna kan te sig små om man ser till enskilda år, men de senaste dryga tio åren har flera dramatiska förändringar skett av den fackliga organisationsgraden i Sverige Det övergripande mönstret är en kraftig tillbakagång för fackföreningsrörelsen när det gäller såväl antalet som andelen medlemmar, men utvecklingen rymmer stora variationer mellan förbund, sektorer och löntagargrupper. Denna rapport... (More)
Den fackliga organisationsgraden i Sverige fortsatte att falla under 2018, det vill säga andelen löntagare som är medlemmar i ett fackförbund. Minskningen var något större i privat än i offentlig sektor och i likhet med året dessförinnan föll organisationsgraden bland både arbetare och tjänstemän, men nedgången var störst bland arbetarna. Förändringarna kan te sig små om man ser till enskilda år, men de senaste dryga tio åren har flera dramatiska förändringar skett av den fackliga organisationsgraden i Sverige Det övergripande mönstret är en kraftig tillbakagång för fackföreningsrörelsen när det gäller såväl antalet som andelen medlemmar, men utvecklingen rymmer stora variationer mellan förbund, sektorer och löntagargrupper. Denna rapport innehåller (1) en grundlig beskrivning av utvecklingen när det gäller organisationsgrad (på både fack- och arbetsgivarsidan), kollektivavtalstäckning och andra förändringar av partsmodellen; (2) en analys av de tänkbara orsakerna; (3) en framtidsprognos av den fortsatta utvecklingen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
Svenska modellen, organisationsgrad, fackförening, fackförbund, arbetsgivare, företag, LO, TCO, Saco, Svenskt Näringsliv, partsrelationer, medlemsutveckling, a-kassa, kollektivavtal, täckningsgrad, sociologi, sociology, medlemsavgift, Gent-system, Danmark, arbetare, tjänstemän, löntagare, utrikes födda, inrikes födda, medlemsrekrytering
pages
108 pages
publisher
Arena Idé
ISBN
978-91-985542-1-2
project
Den svenska modellen: fack, arbetsgivare och kollektivavtal
language
Swedish
LU publication?
yes
additional info
Redaktör: German Bender, Arena Idé
id
5fc82ca8-cdca-474b-aad5-52b26f587e48
date added to LUP
2019-05-05 22:42:14
date last changed
2020-01-07 11:39:20
@techreport{5fc82ca8-cdca-474b-aad5-52b26f587e48,
 abstract   = {Den fackliga organisationsgraden i Sverige fortsatte att falla under 2018, det vill säga andelen löntagare som är medlemmar i ett fackförbund. Minskningen var något större i privat än i offentlig sektor och i likhet med året dessförinnan föll organisationsgraden bland både arbetare och tjänstemän, men nedgången var störst bland arbetarna. Förändringarna kan te sig små om man ser till enskilda år, men de senaste dryga tio åren har flera dramatiska förändringar skett av den fackliga organisationsgraden i Sverige Det övergripande mönstret är en kraftig tillbakagång för fackföreningsrörelsen när det gäller såväl antalet som andelen medlemmar, men utvecklingen rymmer stora variationer mellan förbund, sektorer och löntagargrupper. Denna rapport innehåller (1) en grundlig beskrivning av utvecklingen när det gäller organisationsgrad (på både fack- och arbetsgivarsidan), kollektivavtalstäckning och andra förändringar av partsmodellen; (2) en analys av de tänkbara orsakerna; (3) en framtidsprognos av den fortsatta utvecklingen.},
 author    = {Kjellberg, Anders},
 institution = {Arena Idé},
 isbn     = {978-91-985542-1-2},
 language   = {swe},
 month    = {05},
 title    = {Den svenska modellen i fara? Fack, arbetsgivare och kollektivavtal på en föränderlig arbetsmarknad. : Statistik och analyser: facklig medlemsutveckling, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning 2000-2023.},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/74464638/Svenska_modellen_191218_Reviderad.pdf},
 year     = {2019},
}