Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Dimensionering utifrån funktionsbaserade regler

Karlsson, Björn ; Magnusson, Sven Erik LU and Frantzich, Håkan LU (1996) In LUTVDG/TVBB--3075--SE
Abstract (Swedish)
Samhällets krav vad gäller förebyggande brandförsvar är i första hand inriktade på omsorgen om människors säkerhet och i andra hand på egendomsskyddet. I det först nämnda fallet är det brandens tidiga skede som är av intresse medan den fullt utvecklade, långvariga branden har störst inverkan på egendomsskydd. Vad gäller egendomsskyddet har det sedan länge funnits internationellt erkända metoder för ingenjörsmässig dimensionering vad gäller byggnaders stabilitet. Vad gäller omsorgen för människors säkerhet har utveckling av datormodeller som förutsäger brandförloppet i en byggnad varit omfattande. Detta har lett till att ingenjörer i en växande grad använder sådana modeller för brandteknisk dimensionering med hänsyn till människors säkerhet... (More)
Samhällets krav vad gäller förebyggande brandförsvar är i första hand inriktade på omsorgen om människors säkerhet och i andra hand på egendomsskyddet. I det först nämnda fallet är det brandens tidiga skede som är av intresse medan den fullt utvecklade, långvariga branden har störst inverkan på egendomsskydd. Vad gäller egendomsskyddet har det sedan länge funnits internationellt erkända metoder för ingenjörsmässig dimensionering vad gäller byggnaders stabilitet. Vad gäller omsorgen för människors säkerhet har utveckling av datormodeller som förutsäger brandförloppet i en byggnad varit omfattande. Detta har lett till att ingenjörer i en växande grad använder sådana modeller för brandteknisk dimensionering med hänsyn till människors säkerhet och utformning av brandskyddstekniska system. De senaste decennierna har utvecklingen inom byggnadsindustrin lett till att det byggs allt större och mer komplexa byggnader. Som exempel kan nämnas stora varuhus med många öppna våningar, underjordsanläggningar, överbyggda gårdar och byggnader med stor, osektionerad golvyta. Detta, samt den ökade kunskapen inom brandtekniken, har lett till att en ny geenration brandskyddsregler har fomulerats i ett flertal länder. Den nya generationen av byggnadsbestämmelser gällnade branskydd innebär att man övergår till mer funktionsbaserade regler eller föreskrifter. Nordiska kommitén för byggnadsbestämmelser (NKB) har tagit fram ett dokument med funktionsbaserade regler med en tillhörande teknisk vägledning [1]. Denna vägledning är dock inte fullständig eftersom bl.a. tillförlitligheten i både modeller och indata inte är känd. I NKBs tekniska vägledning skall hänsyn tas till tillförlitlighet genom partialkoefficienter men värden på dessa anges ej. För att verifiera de nya funktionsbaserade reglerna genom ingenjörsmässiga metoder krävs ett omfattande arbete att producera underlag i form av handböcker och tekniska vägledningar. Den praktiska konsekvensen för arkitekter, konstruktörer och konsulter är bl.a. att branskyddsproblemen numera allt oftare kräver en mer kompetent och ingenjörsmässig behandlning för att brandsäkerheten skall säkerställas kostnadseffektivt. Denna rapport är en del i ett projekt som har slutmålet att färdigställa de funktionsbaserade regler och den tekniska vägledning som NKB arbetat fram. Genom detta har de nordiska länderna möjlighet att påverka utvecklningen till att ett nytt steg tas i riktnign mot ett kostnadseffektivt brandskydd med acceptabel säkerhetsnivå. Arbetet kan ansluta till det standardiseringsarbete som pågår internationellt. För att nå målet behöver fler inom byggbranschen få kunskap gällande funktionsbaserade regler och ingenjörsmässiga samt sannolikhetsteoretiska dimensioneringsmetoder. NKBs brandutskott har valt att som ett första delmål ta fram denna rapport för att på så vis försöka öka förståelsen kring, och intressera fler att arbeta med, funktionsbaserad dimensionering. Rapporten beskriver därför fördelar och nackdelar med funktionsbaserade krav, ger en mycket kortfattad beskrivning av de metoder som för närvarande används för dimensionering samt föreslår hur det fortsatta arbetet utföras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
in
LUTVDG/TVBB--3075--SE
pages
37 pages
publisher
Department of Fire Safety Engineering and Systems Safety, Lund University
report number
3075
ISSN
1102-8246
language
Swedish
LU publication?
yes
id
0eb5506c-e0d0-44da-a2b4-fd59c2a03f4a (old id 605403)
date added to LUP
2016-04-01 16:04:20
date last changed
2018-11-21 20:38:30
@techreport{0eb5506c-e0d0-44da-a2b4-fd59c2a03f4a,
 abstract   = {{Samhällets krav vad gäller förebyggande brandförsvar är i första hand inriktade på omsorgen om människors säkerhet och i andra hand på egendomsskyddet. I det först nämnda fallet är det brandens tidiga skede som är av intresse medan den fullt utvecklade, långvariga branden har störst inverkan på egendomsskydd. Vad gäller egendomsskyddet har det sedan länge funnits internationellt erkända metoder för ingenjörsmässig dimensionering vad gäller byggnaders stabilitet. Vad gäller omsorgen för människors säkerhet har utveckling av datormodeller som förutsäger brandförloppet i en byggnad varit omfattande. Detta har lett till att ingenjörer i en växande grad använder sådana modeller för brandteknisk dimensionering med hänsyn till människors säkerhet och utformning av brandskyddstekniska system. De senaste decennierna har utvecklingen inom byggnadsindustrin lett till att det byggs allt större och mer komplexa byggnader. Som exempel kan nämnas stora varuhus med många öppna våningar, underjordsanläggningar, överbyggda gårdar och byggnader med stor, osektionerad golvyta. Detta, samt den ökade kunskapen inom brandtekniken, har lett till att en ny geenration brandskyddsregler har fomulerats i ett flertal länder. Den nya generationen av byggnadsbestämmelser gällnade branskydd innebär att man övergår till mer funktionsbaserade regler eller föreskrifter. Nordiska kommitén för byggnadsbestämmelser (NKB) har tagit fram ett dokument med funktionsbaserade regler med en tillhörande teknisk vägledning [1]. Denna vägledning är dock inte fullständig eftersom bl.a. tillförlitligheten i både modeller och indata inte är känd. I NKBs tekniska vägledning skall hänsyn tas till tillförlitlighet genom partialkoefficienter men värden på dessa anges ej. För att verifiera de nya funktionsbaserade reglerna genom ingenjörsmässiga metoder krävs ett omfattande arbete att producera underlag i form av handböcker och tekniska vägledningar. Den praktiska konsekvensen för arkitekter, konstruktörer och konsulter är bl.a. att branskyddsproblemen numera allt oftare kräver en mer kompetent och ingenjörsmässig behandlning för att brandsäkerheten skall säkerställas kostnadseffektivt. Denna rapport är en del i ett projekt som har slutmålet att färdigställa de funktionsbaserade regler och den tekniska vägledning som NKB arbetat fram. Genom detta har de nordiska länderna möjlighet att påverka utvecklningen till att ett nytt steg tas i riktnign mot ett kostnadseffektivt brandskydd med acceptabel säkerhetsnivå. Arbetet kan ansluta till det standardiseringsarbete som pågår internationellt. För att nå målet behöver fler inom byggbranschen få kunskap gällande funktionsbaserade regler och ingenjörsmässiga samt sannolikhetsteoretiska dimensioneringsmetoder. NKBs brandutskott har valt att som ett första delmål ta fram denna rapport för att på så vis försöka öka förståelsen kring, och intressera fler att arbeta med, funktionsbaserad dimensionering. Rapporten beskriver därför fördelar och nackdelar med funktionsbaserade krav, ger en mycket kortfattad beskrivning av de metoder som för närvarande används för dimensionering samt föreslår hur det fortsatta arbetet utföras.}},
 author    = {{Karlsson, Björn and Magnusson, Sven Erik and Frantzich, Håkan}},
 institution = {{Department of Fire Safety Engineering and Systems Safety, Lund University}},
 issn     = {{1102-8246}},
 language   = {{swe}},
 number    = {{3075}},
 series    = {{LUTVDG/TVBB--3075--SE}},
 title    = {{Dimensionering utifrån funktionsbaserade regler}},
 url     = {{https://lup.lub.lu.se/search/files/4558790/4450570.pdf}},
 year     = {{1996}},
}