Advanced

Utvecklad riskhantering för samhällsviktiga verksamheter avseende översvämningsrisker

Guldåker, Nicklas LU ; Johansson, Jonas LU ; Arvidsson, Björn LU and Svegrup, Linn LU (2018)
Abstract (Swedish)
Konsekvenser till följd av stora översvämningar och andra geografiskt utbredda händelser är ett återkommande fenomen världen över. Befolkningstäta områden med sammanflätade nätverk av kritiska infrastrukturer och samhällsviktiga verksamheter tillhör de mest drabbade. De komplexa beroendena mellan olika former av samhällsviktiga verksamheter kan leda till kaskadeffekter, där
konsekvenserna utifrån exempelvis en översvämning kan sprida sig i flera led och ge lokala, regionala, nationella och till och med globala konsekvenser. För att kunna genomföra ett mer strukturerat och anpassat säkerhetsarbete inom området samhällsviktig verksamhet behöver olika verktyg och metoder kontinuerligt utvecklas. Detta uppdrag är relaterat till dessa... (More)
Konsekvenser till följd av stora översvämningar och andra geografiskt utbredda händelser är ett återkommande fenomen världen över. Befolkningstäta områden med sammanflätade nätverk av kritiska infrastrukturer och samhällsviktiga verksamheter tillhör de mest drabbade. De komplexa beroendena mellan olika former av samhällsviktiga verksamheter kan leda till kaskadeffekter, där
konsekvenserna utifrån exempelvis en översvämning kan sprida sig i flera led och ge lokala, regionala, nationella och till och med globala konsekvenser. För att kunna genomföra ett mer strukturerat och anpassat säkerhetsarbete inom området samhällsviktig verksamhet behöver olika verktyg och metoder kontinuerligt utvecklas. Detta uppdrag är relaterat till dessa utmaningar. Utifrån befintlig forskning samt lokala, regionala och internationella analyser och
policyarbeten, har en metodik för att kartlägga, analysera och visualisera direkta och indirekta konsekvenser vid störningar i samhällsviktig verksamhet utvecklats. Metoden har i huvudsak framställts utifrån ett översvämningsscenario med anknytning till översvämningsdirektivets arbetsprocess, men anses vara applicerbar även för andra typer av scenario och
krishanteringsorienterade arbetsprocesser. Ett ytterligare mål med projektet har varit att presentera ett underlag för viktning/värdering av konsekvenser på samhällsnivå som prioriteringsunderlag för förebyggande åtgärder. I uppdraget har detta mål i huvudsakligen utgått från ansatser och metoder från forsknings- och myndighetsbaserade arbeten. Några av studiens resultat visar på att vissa viktningsansatser fungerar, men endast i specifika sammanhang. Andra
visar på svårigheter med att ta fram generella förutsättningar för viktning/värdering av konsekvenser på samhällsnivå. Resultatet av detta uppdrag i form av föreliggande rapport ska förhoppningsvis bidra till en utvecklad risk- och kontinuitetshantering för samhällsviktiga verksamheter i översvämningsdrabbade områden för att kunna vidta hållbara och klimatanpassade åtgärder. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
Riskhantering, Samhällsviktig verksamhet, Geografiska informationssystem, Översvämningar, Översvämningsdirektivet, Kontinuitetshantering, Kaskadeffekter, Visualisering, Risk, Sårbarhet, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Metodutveckling, Riskförebyggande, Konsekvenser, Värdering
pages
75 pages
publisher
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
language
Swedish
LU publication?
yes
id
60a4ed56-e6ff-4821-b35c-c5e80278ecbd
date added to LUP
2019-03-02 23:15:24
date last changed
2019-03-04 10:23:45
@techreport{60a4ed56-e6ff-4821-b35c-c5e80278ecbd,
 abstract   = {Konsekvenser till följd av stora översvämningar och andra geografiskt utbredda händelser är ett återkommande fenomen världen över. Befolkningstäta områden med sammanflätade nätverk av kritiska infrastrukturer och samhällsviktiga verksamheter tillhör de mest drabbade. De komplexa beroendena mellan olika former av samhällsviktiga verksamheter kan leda till kaskadeffekter, där<br/>konsekvenserna utifrån exempelvis en översvämning kan sprida sig i flera led och ge lokala, regionala, nationella och till och med globala konsekvenser. För att kunna genomföra ett mer strukturerat och anpassat säkerhetsarbete inom området samhällsviktig verksamhet behöver olika verktyg och metoder kontinuerligt utvecklas. Detta uppdrag är relaterat till dessa utmaningar. Utifrån befintlig forskning samt lokala, regionala och internationella analyser och<br/>policyarbeten, har en metodik för att kartlägga, analysera och visualisera direkta och indirekta konsekvenser vid störningar i samhällsviktig verksamhet utvecklats. Metoden har i huvudsak framställts utifrån ett översvämningsscenario med anknytning till översvämningsdirektivets arbetsprocess, men anses vara applicerbar även för andra typer av scenario och<br/>krishanteringsorienterade arbetsprocesser. Ett ytterligare mål med projektet har varit att presentera ett underlag för viktning/värdering av konsekvenser på samhällsnivå som prioriteringsunderlag för förebyggande åtgärder. I uppdraget har detta mål i huvudsakligen utgått från ansatser och metoder från forsknings- och myndighetsbaserade arbeten. Några av studiens resultat visar på att vissa viktningsansatser fungerar, men endast i specifika sammanhang. Andra<br/>visar på svårigheter med att ta fram generella förutsättningar för viktning/värdering av konsekvenser på samhällsnivå. Resultatet av detta uppdrag i form av föreliggande rapport ska förhoppningsvis bidra till en utvecklad risk- och kontinuitetshantering för samhällsviktiga verksamheter i översvämningsdrabbade områden för att kunna vidta hållbara och klimatanpassade åtgärder.},
 author    = {Guldåker, Nicklas and Johansson, Jonas and Arvidsson, Björn and Svegrup, Linn},
 institution = {Myndigheten för samhällsskydd och beredskap},
 keyword   = {Riskhantering,Samhällsviktig verksamhet,Geografiska informationssystem,Översvämningar,Översvämningsdirektivet,Kontinuitetshantering,Kaskadeffekter,Visualisering,Risk,Sårbarhet,Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap,Metodutveckling,Riskförebyggande,Konsekvenser,Värdering},
 language   = {swe},
 pages    = {75},
 title    = {Utvecklad riskhantering för samhällsviktiga verksamheter avseende översvämningsrisker},
 year     = {2018},
}