Advanced

Efterfrågefördelningar för bestämning av säkerhetslager

Mattsson, Stig-Arne LU (2007)
Abstract
Vid lagerstyrning finns det behov av att dimensionera beställningspunkter och säker-hetslager med utgångspunkt från en önskad servicenivå. För att åstadkomma detta är det nödvändigt att kunna karakterisera hur efterfrågan varierar. Traditionellt har problemet lösts genom att anta att efterfrågevariationerna följer någon form av standardiserad ef-terfrågefördelning. Vid tillämpningar i företag är det nästan uteslutande normalfördel-ningar som används. I några fall förekommer det också att Poissonfördelningar används, speciellt vid lagerstyrning av reservdelar.Det är emellertid inte självklart att verkliga efterfrågefördelningar på ett acceptabelt sätt motsvarar vare sig normalfördelning eller Poissonfördelning.... (More)
Vid lagerstyrning finns det behov av att dimensionera beställningspunkter och säker-hetslager med utgångspunkt från en önskad servicenivå. För att åstadkomma detta är det nödvändigt att kunna karakterisera hur efterfrågan varierar. Traditionellt har problemet lösts genom att anta att efterfrågevariationerna följer någon form av standardiserad ef-terfrågefördelning. Vid tillämpningar i företag är det nästan uteslutande normalfördel-ningar som används. I några fall förekommer det också att Poissonfördelningar används, speciellt vid lagerstyrning av reservdelar.Det är emellertid inte självklart att verkliga efterfrågefördelningar på ett acceptabelt sätt motsvarar vare sig normalfördelning eller Poissonfördelning. Speciellt kan detta för normalfördelningen ifrågasättas för lågrörliga artiklar med ojämna efterfrågemönster och för Poissonfördelningen om uttagen från lager inte rör sig om storleksordningen enstaka styck åt gången. Det är följaktligen av intresse att studera och utvärdera i vilken utsträckning andra föredelningar på ett bättre sätt kan representera verklighetens efter-frågemönster.Syftet med det forskningsprojekt som redovisas i föreliggande rapport är att studera hur gammafördelningar och empiriska efterfrågefördelningar kan genereras med utgångs-punkt från efterfrågehistorik. Syftet är också att utvärdera de båda fördelningarna i för-hållande till normalfördelning med avseende på de servicenivåer som man uppnår med hjälp av respektive fördelning.Av de resultat som erhållits i studien framgår att skillnaderna mellan servicenivåer som erhålls med hjälp av empirisk fördelning jämfört med normalfördelning är praktiskt sett försumbara vid små efterfrågevariationer. Däremot är skillnaderna stora eller mycket stora för de fall som har stora efterfrågevariationer. Servicenivåerna blir klart högre med empirisk fördelning och fördelningen ger också upphov till servicenivåer som i större utsträckning står i överensstämmelse med önskade servicenivåer.Även för gammafördelning är skillnaderna relativt normalfördelning praktiskt sett för-sumbara för de efterfrågefall som har låga efterfrågevariationer. De är däremot stora eller mycket stora för efterfrågefall med stora efterfrågevariationer. För dessa fall ger gammafördelningen högre servicenivåer än normalfördelning och den ger också upphov till servicenivåer som i större utsträckning står i överensstämmelse med önskade servi-cenivåer. Från de erhållna resultaten kan följande allmänna slutsatser dras.För efterfrågefall med variationskoefficienter mindre än 0,5 är de tre studerade meto-derna praktiskt sett likvärdiga ur styrningssynpunkt.För efterfrågefall med variationskoefficienter större än 0,5 är både den empiriska för-delningen och gammafördelning att föredra jämfört med normalfördelning. Ju mer efter-frågan varierar och ju längre ledtiderna är desto bättre resultat erhålls med gammaför-delning jämfört med empirisk fördelning.Om man föredrar att använda sig av en enda fördelning är gammafördelningen att före-dra. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
pages
33 pages
publisher
Teknisk logistik, LTH
external identifiers
 • other:ISRN LUTMDN/TMTP--3123--SE
language
Swedish
LU publication?
yes
id
dddc3434-2fcd-4024-b37d-471523fdb58d (old id 630711)
date added to LUP
2016-04-04 10:19:48
date last changed
2018-11-21 20:58:08
@techreport{dddc3434-2fcd-4024-b37d-471523fdb58d,
 abstract   = {Vid lagerstyrning finns det behov av att dimensionera beställningspunkter och säker-hetslager med utgångspunkt från en önskad servicenivå. För att åstadkomma detta är det nödvändigt att kunna karakterisera hur efterfrågan varierar. Traditionellt har problemet lösts genom att anta att efterfrågevariationerna följer någon form av standardiserad ef-terfrågefördelning. Vid tillämpningar i företag är det nästan uteslutande normalfördel-ningar som används. I några fall förekommer det också att Poissonfördelningar används, speciellt vid lagerstyrning av reservdelar. <br/><br>
<br/><br>
Det är emellertid inte självklart att verkliga efterfrågefördelningar på ett acceptabelt sätt motsvarar vare sig normalfördelning eller Poissonfördelning. Speciellt kan detta för normalfördelningen ifrågasättas för lågrörliga artiklar med ojämna efterfrågemönster och för Poissonfördelningen om uttagen från lager inte rör sig om storleksordningen enstaka styck åt gången. Det är följaktligen av intresse att studera och utvärdera i vilken utsträckning andra föredelningar på ett bättre sätt kan representera verklighetens efter-frågemönster. <br/><br>
<br/><br>
Syftet med det forskningsprojekt som redovisas i föreliggande rapport är att studera hur gammafördelningar och empiriska efterfrågefördelningar kan genereras med utgångs-punkt från efterfrågehistorik. Syftet är också att utvärdera de båda fördelningarna i för-hållande till normalfördelning med avseende på de servicenivåer som man uppnår med hjälp av respektive fördelning. <br/><br>
<br/><br>
Av de resultat som erhållits i studien framgår att skillnaderna mellan servicenivåer som erhålls med hjälp av empirisk fördelning jämfört med normalfördelning är praktiskt sett försumbara vid små efterfrågevariationer. Däremot är skillnaderna stora eller mycket stora för de fall som har stora efterfrågevariationer. Servicenivåerna blir klart högre med empirisk fördelning och fördelningen ger också upphov till servicenivåer som i större utsträckning står i överensstämmelse med önskade servicenivåer. <br/><br>
<br/><br>
Även för gammafördelning är skillnaderna relativt normalfördelning praktiskt sett för-sumbara för de efterfrågefall som har låga efterfrågevariationer. De är däremot stora eller mycket stora för efterfrågefall med stora efterfrågevariationer. För dessa fall ger gammafördelningen högre servicenivåer än normalfördelning och den ger också upphov till servicenivåer som i större utsträckning står i överensstämmelse med önskade servi-cenivåer. Från de erhållna resultaten kan följande allmänna slutsatser dras. <br/><br>
<br/><br>
För efterfrågefall med variationskoefficienter mindre än 0,5 är de tre studerade meto-derna praktiskt sett likvärdiga ur styrningssynpunkt. <br/><br>
<br/><br>
För efterfrågefall med variationskoefficienter större än 0,5 är både den empiriska för-delningen och gammafördelning att föredra jämfört med normalfördelning. Ju mer efter-frågan varierar och ju längre ledtiderna är desto bättre resultat erhålls med gammaför-delning jämfört med empirisk fördelning. <br/><br>
<br/><br>
Om man föredrar att använda sig av en enda fördelning är gammafördelningen att före-dra.},
 author    = {Mattsson, Stig-Arne},
 institution = {Teknisk logistik, LTH},
 language   = {swe},
 title    = {Efterfrågefördelningar för bestämning av säkerhetslager},
 year     = {2007},
}