Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Renovering av krypgrundläggning för småhus

Persson, Bertil LU (2005) In Rapport TVBM 3128.
Abstract (Swedish)
I rapporten redogörs för ett fältförsök med renovering av krypgrundläggning för småhus. För detta ändamål studerades sju likadana hus i samma kvarter under tre år. Fem hus försågs med markisolering i efterhand efter det att underkanten på bjälklaget i krypgrunden hade behandlats med borsyra. En annan förberedande åtgärd var att byta ut en på marken befintlig byggplastfolie mot fiberduk. Ett hus hade försetts med markisolering i förhand samt ett hus hade en oisolerad grund med endast byggplastfolie på marken under huset (referenshus). Med markisolering minskade relativa fuktigheten i krypgrunden avsevärt sommartid. Därmed minskade även mögelpåväxten på obehandlat hyvlat trä (gran) i jämförelse med den påväxt som skedde året före... (More)
I rapporten redogörs för ett fältförsök med renovering av krypgrundläggning för småhus. För detta ändamål studerades sju likadana hus i samma kvarter under tre år. Fem hus försågs med markisolering i efterhand efter det att underkanten på bjälklaget i krypgrunden hade behandlats med borsyra. En annan förberedande åtgärd var att byta ut en på marken befintlig byggplastfolie mot fiberduk. Ett hus hade försetts med markisolering i förhand samt ett hus hade en oisolerad grund med endast byggplastfolie på marken under huset (referenshus). Med markisolering minskade relativa fuktigheten i krypgrunden avsevärt sommartid. Därmed minskade även mögelpåväxten på obehandlat hyvlat trä (gran) i jämförelse med den påväxt som skedde året före renoveringen, i bägge fallet på nymonterade träprover. På hård träfiberskiva upphörde i stort sett mögelsvampangrepp på prover som monterats efter renoveringen att jämföra med ett måttligt mögelsvampangrepp i motsvarande hus, året före renoveringen. I det oisolerade huset (referenshuset) var relativa fuktigheten i krypgrunden sommartid ofta högre än 90%. Därmed förekom riklig mögelpåväxt på hyvlat trä (gran) och hård träfiberskiva i det oisolerade huset (referenshuset) under samma period som mätning av mögelpåväxt skedde i de markisolerade husen. På cementbundna material (cementbrukskiva och cementbunden träullsplatta) förekom däremot ingen nämnvärd påväxt av mögel, ej heller i det oisolerade huset (referenshuset). (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
krypgrunder, skador, fukt, reparationer, mögel
in
Rapport TVBM
volume
3128
pages
83 pages
publisher
Avd Byggnadsmaterial, Lunds tekniska högskola
report number
3128
external identifiers
 • other:TVBM-3128
ISSN
0348-7911
ISBN
91-631-7906-7
language
Swedish
LU publication?
yes
id
a5011a68-b5f1-4038-b6c9-96f14a0e36ee (old id 633725)
date added to LUP
2016-04-01 15:30:44
date last changed
2018-11-21 20:34:49
@techreport{a5011a68-b5f1-4038-b6c9-96f14a0e36ee,
 abstract   = {I rapporten redogörs för ett fältförsök med renovering av krypgrundläggning för småhus. För detta ändamål studerades sju likadana hus i samma kvarter under tre år. Fem hus försågs med markisolering i efterhand efter det att underkanten på bjälklaget i krypgrunden hade behandlats med borsyra. En annan förberedande åtgärd var att byta ut en på marken befintlig byggplastfolie mot fiberduk. Ett hus hade försetts med markisolering i förhand samt ett hus hade en oisolerad grund med endast byggplastfolie på marken under huset (referenshus). Med markisolering minskade relativa fuktigheten i krypgrunden avsevärt sommartid. Därmed minskade även mögelpåväxten på obehandlat hyvlat trä (gran) i jämförelse med den påväxt som skedde året före renoveringen, i bägge fallet på nymonterade träprover. På hård träfiberskiva upphörde i stort sett mögelsvampangrepp på prover som monterats efter renoveringen att jämföra med ett måttligt mögelsvampangrepp i motsvarande hus, året före renoveringen. I det oisolerade huset (referenshuset) var relativa fuktigheten i krypgrunden sommartid ofta högre än 90%. Därmed förekom riklig mögelpåväxt på hyvlat trä (gran) och hård träfiberskiva i det oisolerade huset (referenshuset) under samma period som mätning av mögelpåväxt skedde i de markisolerade husen. På cementbundna material (cementbrukskiva och cementbunden träullsplatta) förekom däremot ingen nämnvärd påväxt av mögel, ej heller i det oisolerade huset (referenshuset).},
 author    = {Persson, Bertil},
 institution = {Avd Byggnadsmaterial, Lunds tekniska högskola},
 isbn     = {91-631-7906-7},
 issn     = {0348-7911},
 language   = {swe},
 number    = {3128},
 series    = {Rapport TVBM},
 title    = {Renovering av krypgrundläggning för småhus},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/files/4409217/641854.pdf},
 volume    = {3128},
 year     = {2005},
}