Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Shit, jag kan också lyckas" Om genus, funktionshinder och idrottande kroppar

Apelmo, Elisabet LU and Sellerberg, Ann Mari LU (2006) In Research Report in Sociology 2006:3.
Abstract (Swedish)
Abstrakt

Studiens frågeställning var: Hur samverkar funktionshinder och genus när fysiskt funktionshindrade barn och ungdomar väljer att mer långsiktigt ta del i idrott? Med kvalitativa intervjuer, observation och videoupptagning undersöktes hur unga med fysiska funktionshinder talar om sig själva, sin kropp och sin fysiska förmåga som funktionshindrade och som idrottande tjejer och killar. De positiva effekter av idrotten som framkommit i tidigare forskning bekräftades. Skolidrottens normaliserande funktion tycks dock vara avhängig lärarens engagemang och kunskap om funktionshinder. Graden av autonomi bland unga funktionshindrade togs upp, och frågan ställdes om autonomi är ett önskvärt ideal. Den positiva sociala gemenskapen... (More)
Abstrakt

Studiens frågeställning var: Hur samverkar funktionshinder och genus när fysiskt funktionshindrade barn och ungdomar väljer att mer långsiktigt ta del i idrott? Med kvalitativa intervjuer, observation och videoupptagning undersöktes hur unga med fysiska funktionshinder talar om sig själva, sin kropp och sin fysiska förmåga som funktionshindrade och som idrottande tjejer och killar. De positiva effekter av idrotten som framkommit i tidigare forskning bekräftades. Skolidrottens normaliserande funktion tycks dock vara avhängig lärarens engagemang och kunskap om funktionshinder. Graden av autonomi bland unga funktionshindrade togs upp, och frågan ställdes om autonomi är ett önskvärt ideal. Den positiva sociala gemenskapen inom handikappidrotten diskuterades, liksom dess påverkan på idrottens dominerande maskulina diskurs. Slutligen behandlades de internaliserade negativa förväntningarna på funktionshindrades fysiska förmåga, och idrottens förmåga att förändra dessa. I undersökningen blev vikten av fortsatta kvalitativa studier av hur funktionshinder och genus samverkar inom idrotten tydlig. De preciserade frågeställningar som framkom var: Hur förhåller sig de unga till idrottens idealbild: den friska, starka och maskulina kroppen? Kan idrotten ha en funktion som normalisering och hantering av stigmatisering för unga med funktionshinder? Vilken roll spelar överbeskydd kontra autonomi i de unga funktionshindrades engagemang inom idrott? Vilken funktion har integrering respektive separering i ungdomarnas idrottsengagemang? (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
idrottskvinnor, sociology, sociologi, normer, könsidentitet, funktionshinder, idrott, genus, sport, könsroller
in
Research Report in Sociology
volume
2006:3
pages
43 pages
publisher
Department of Sociology, Lund University
report number
2006:3
ISBN
91-7267-225-0
language
Swedish
LU publication?
yes
id
7d3f4d26-046d-4634-b4f8-6d8a61dd07ce (old id 644034)
date added to LUP
2016-04-04 10:52:45
date last changed
2018-11-21 21:01:18
@techreport{7d3f4d26-046d-4634-b4f8-6d8a61dd07ce,
 abstract   = {Abstrakt<br/><br>
Studiens frågeställning var: Hur samverkar funktionshinder och genus när fysiskt funktionshindrade barn och ungdomar väljer att mer långsiktigt ta del i idrott? Med kvalitativa intervjuer, observation och videoupptagning undersöktes hur unga med fysiska funktionshinder talar om sig själva, sin kropp och sin fysiska förmåga som funktionshindrade och som idrottande tjejer och killar. De positiva effekter av idrotten som framkommit i tidigare forskning bekräftades. Skolidrottens normaliserande funktion tycks dock vara avhängig lärarens engagemang och kunskap om funktionshinder. Graden av autonomi bland unga funktionshindrade togs upp, och frågan ställdes om autonomi är ett önskvärt ideal. Den positiva sociala gemenskapen inom handikappidrotten diskuterades, liksom dess påverkan på idrottens dominerande maskulina diskurs. Slutligen behandlades de internaliserade negativa förväntningarna på funktionshindrades fysiska förmåga, och idrottens förmåga att förändra dessa. I undersökningen blev vikten av fortsatta kvalitativa studier av hur funktionshinder och genus samverkar inom idrotten tydlig. De preciserade frågeställningar som framkom var: Hur förhåller sig de unga till idrottens idealbild: den friska, starka och maskulina kroppen? Kan idrotten ha en funktion som normalisering och hantering av stigmatisering för unga med funktionshinder? Vilken roll spelar överbeskydd kontra autonomi i de unga funktionshindrades engagemang inom idrott? Vilken funktion har integrering respektive separering i ungdomarnas idrottsengagemang?},
 author    = {Apelmo, Elisabet and Sellerberg, Ann Mari},
 institution = {Department of Sociology, Lund University},
 isbn     = {91-7267-225-0},
 language   = {swe},
 number    = {2006:3},
 series    = {Research Report in Sociology},
 title    = {"Shit, jag kan också lyckas" Om genus, funktionshinder och idrottande kroppar},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/5642551/644112.pdf},
 volume    = {2006:3},
 year     = {2006},
}