Advanced

Vetenskapsteori för sanningssökare

Persson, Johannes LU and Sahlin, Nils-Eric LU (2013)
Abstract (Swedish)
Detta är en bok om vetenskapsfilosofi. En bok om mål, metod och moral – vetenskapsteori för sanningssökare.

Boken har inte blivit till på en eftermiddag. Allt började någon gång på 1980-talet med en kurs i vetenskapsteori för hortonomer och landskapsarkitekter på Lantbruksuniversitetet i Alnarp. Denna kurs lärde oss mycket om äppelodling, jordpackning, skogsbruk och annat spännande. Under årens lopp utvecklades kursen och har nu getts för tekniker, humanister, samhällsvetare, medicinare och naturvetare och på grund-, forskar- och docentnivå. Ett av kurskraven har blivit att de som går kursen skall skriva några sidor om sin egen forskning ur ett eller annat vetenskapsteoretiskt perspektiv. Detta har medfört att vi fått ta del av... (More)
Detta är en bok om vetenskapsfilosofi. En bok om mål, metod och moral – vetenskapsteori för sanningssökare.

Boken har inte blivit till på en eftermiddag. Allt började någon gång på 1980-talet med en kurs i vetenskapsteori för hortonomer och landskapsarkitekter på Lantbruksuniversitetet i Alnarp. Denna kurs lärde oss mycket om äppelodling, jordpackning, skogsbruk och annat spännande. Under årens lopp utvecklades kursen och har nu getts för tekniker, humanister, samhällsvetare, medicinare och naturvetare och på grund-, forskar- och docentnivå. Ett av kurskraven har blivit att de som går kursen skall skriva några sidor om sin egen forskning ur ett eller annat vetenskapsteoretiskt perspektiv. Detta har medfört att vi fått ta del av spännande samtida forskning inom områden som limnologi, biologi, ekologi, ekonomi, geologi, matematik, statistik, partikelfysik, nanoteknik, vårdforskning, genetik, litteraturvetenskap … Kan man ha ett mer spännande, givande och roligt arbete?INNEHÅLL

Kap 1. Ett sokratiskt perspektiv

(Ordning och reda på begreppen; Kunskapsstabilitet; Felbarhet; Tre förutsättningar; Fyra villfarelser)

Kap 2. Gå håvgång

(Patinerade metallstavar och det mänskliga mötet; Från det enskilda till det allmänna; Skörbjugg; Den irrationella beslutsfattaren; Länstolsforskning, bikten och Webers lärjungar; RCT – Randomised Controlled Trillas; Induktionens problem och nya gåtor; Berättelsens begränsningar; Metod och moral)

Kap 3. Att styra med hypoteser

(Hypotetisk-deduktiv metod; Peer Gynt och hermeneutiken; Hjärtinfarkt och dagböcker; Iakttagelser; Splittring och förening; Teorier om och teorier för; Vilka frågor hjälper oss den hypotetisk-deduktiva metoden att ställa och besvara?; Kvalitativ och kvantitativ forskning; Bra och dåligt tänkande)

Kap 4. Modeller

Kap 5. Positivismen: halmdockor och missförstånd

(Den positivistiska halmdockan; Positivismen – en snabbkurs; Positivism och orsaker; Orsaksförklaringar – hur missförstånd kan uppstå; Positivismen och metafysiken; Fem onödiga misstag)

Kapitel 6. En filosofihistorisk pärla

Kapitel 7. Förklaringar och abduktion

(Självevidensgivande förklaringar; Plausibla hypoteser och hypoteser med förklaringspotential; Tre steg till den bästa förklaringen; Vad gör en förklaring bättre än en annan?; Vad är en vetenskaplig förklaring?; Deduktiv-nomologiska förklaringar; Behovet av alternativa förklaringsmodeller; Orsaksförklaringar; Retrodiktioner, funktionalistiska förklaringar och ändamålsförklaringar; Hur-förklaringar; Abduktion och konsten att välja hypotes; En pedagogisk illustration)

Kapitel 8. Okunnighetens substans

(Vad skapar kunskapsluckor?; Kunskapsluckor och moral; Till sist)

Kapitel 9. Vad är ett orsakssamband?

(Semmelweis och orsaken till barnsängsfeber; Orsaker som nödvändiga och tillräckliga villkor för

sina effekter; Bradford Hill mot Fisher: Orsakar rökning lungcancer?; Teorier om orsakssamband; Inus-villkor; Undantagslöshet eller sannolikhet?; Mekanismer)

Kapitel 10. Stelbenta och lättrörliga vetenskaper

(Egenskaper hos det vi studerar; Egenskaper hos vetenskapen; Omvärld och tradition; Terminologi: interdisciplinaritet som samlingsbegrepp; Interdisciplinaritet, stelbenthet och lättrörlighet; Lokal interdisciplinaritet inom vetenskapernas ramar)

Kapitel 11. Om det som finns och inte finns – om det sanna och sanningslösa

(Ian Hacking; (Metafysisk) ontologi och realism; Ontologi och studieobjekt; Ontologisk ingenjörskonst; NOA – The Natural Ontological Attitude; Fyra positioner; Ramseysatser; Mirakel; Ungefärliga sanningar; Lärdomar)

Kapitel 12. Rättfärdigande [SAMFÖRFATTAT MED MATS JOHANSSON]

(Bristfällig forskning; Nyttig forskning; Forskningens baksida; Och …) (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
induktion, vetenskapsteori, hypotestestning, det sokratiska förhållningssättet, Sokrates, vetenskapliga förklaringar, abduktion, ontologi, kunskapsrisker, forskningsetik
categories
Higher Education
pages
324 pages
publisher
Fri tanke förlag
ISBN
978-91-86061-86-9
language
Swedish
LU publication?
yes
id
64b633c2-b1f4-4617-b7b8-08eb7cb5cd8f (old id 3799315)
date added to LUP
2013-05-22 15:22:29
date last changed
2018-11-21 21:06:14
@book{64b633c2-b1f4-4617-b7b8-08eb7cb5cd8f,
 abstract   = {Detta är en bok om vetenskapsfilosofi. En bok om mål, metod och moral – vetenskapsteori för sanningssökare.<br/><br>
Boken har inte blivit till på en eftermiddag. Allt började någon gång på 1980-talet med en kurs i vetenskapsteori för hortonomer och landskapsarkitekter på Lantbruksuniversitetet i Alnarp. Denna kurs lärde oss mycket om äppelodling, jordpackning, skogsbruk och annat spännande. Under årens lopp utvecklades kursen och har nu getts för tekniker, humanister, samhällsvetare, medicinare och naturvetare och på grund-, forskar- och docentnivå. Ett av kurskraven har blivit att de som går kursen skall skriva några sidor om sin egen forskning ur ett eller annat vetenskapsteoretiskt perspektiv. Detta har medfört att vi fått ta del av spännande samtida forskning inom områden som limnologi, biologi, ekologi, ekonomi, geologi, matematik, statistik, partikelfysik, nanoteknik, vårdforskning, genetik, litteraturvetenskap … Kan man ha ett mer spännande, givande och roligt arbete?<br/><br>
<br/><br>
INNEHÅLL<br/><br>
Kap 1. Ett sokratiskt perspektiv<br/><br>
(Ordning och reda på begreppen; Kunskapsstabilitet; Felbarhet; Tre förutsättningar; Fyra villfarelser) <br/><br>
Kap 2. Gå håvgång<br/><br>
(Patinerade metallstavar och det mänskliga mötet; Från det enskilda till det allmänna; Skörbjugg; Den irrationella beslutsfattaren; Länstolsforskning, bikten och Webers lärjungar; RCT – Randomised Controlled Trillas; Induktionens problem och nya gåtor; Berättelsens begränsningar; Metod och moral)<br/><br>
Kap 3. Att styra med hypoteser<br/><br>
(Hypotetisk-deduktiv metod; Peer Gynt och hermeneutiken; Hjärtinfarkt och dagböcker; Iakttagelser; Splittring och förening; Teorier om och teorier för; Vilka frågor hjälper oss den hypotetisk-deduktiva metoden att ställa och besvara?; Kvalitativ och kvantitativ forskning; Bra och dåligt tänkande)<br/><br>
Kap 4. Modeller<br/><br>
Kap 5. Positivismen: halmdockor och missförstånd<br/><br>
(Den positivistiska halmdockan; Positivismen – en snabbkurs; Positivism och orsaker; Orsaksförklaringar – hur missförstånd kan uppstå; Positivismen och metafysiken; Fem onödiga misstag)<br/><br>
Kapitel 6. En filosofihistorisk pärla<br/><br>
Kapitel 7. Förklaringar och abduktion<br/><br>
(Självevidensgivande förklaringar; Plausibla hypoteser och hypoteser med förklaringspotential; Tre steg till den bästa förklaringen; Vad gör en förklaring bättre än en annan?; Vad är en vetenskaplig förklaring?; Deduktiv-nomologiska förklaringar; Behovet av alternativa förklaringsmodeller; Orsaksförklaringar; Retrodiktioner, funktionalistiska förklaringar och ändamålsförklaringar; Hur-förklaringar; Abduktion och konsten att välja hypotes; En pedagogisk illustration)<br/><br>
Kapitel 8. Okunnighetens substans<br/><br>
(Vad skapar kunskapsluckor?; Kunskapsluckor och moral; Till sist)<br/><br>
Kapitel 9. Vad är ett orsakssamband?<br/><br>
(Semmelweis och orsaken till barnsängsfeber; Orsaker som nödvändiga och tillräckliga villkor för<br/><br>
sina effekter; Bradford Hill mot Fisher: Orsakar rökning lungcancer?; Teorier om orsakssamband; Inus-villkor; Undantagslöshet eller sannolikhet?; Mekanismer)<br/><br>
Kapitel 10. Stelbenta och lättrörliga vetenskaper<br/><br>
(Egenskaper hos det vi studerar; Egenskaper hos vetenskapen; Omvärld och tradition; Terminologi: interdisciplinaritet som samlingsbegrepp; Interdisciplinaritet, stelbenthet och lättrörlighet; Lokal interdisciplinaritet inom vetenskapernas ramar)<br/><br>
Kapitel 11. Om det som finns och inte finns – om det sanna och sanningslösa<br/><br>
(Ian Hacking; (Metafysisk) ontologi och realism; Ontologi och studieobjekt; Ontologisk ingenjörskonst; NOA – The Natural Ontological Attitude; Fyra positioner; Ramseysatser; Mirakel; Ungefärliga sanningar; Lärdomar)<br/><br>
Kapitel 12. Rättfärdigande [SAMFÖRFATTAT MED MATS JOHANSSON]<br/><br>
(Bristfällig forskning; Nyttig forskning; Forskningens baksida; Och …)},
 author    = {Persson, Johannes and Sahlin, Nils-Eric},
 isbn     = {978-91-86061-86-9},
 keyword   = {induktion,vetenskapsteori,hypotestestning,det sokratiska förhållningssättet,Sokrates,vetenskapliga förklaringar,abduktion,ontologi,kunskapsrisker,forskningsetik},
 language   = {swe},
 pages    = {324},
 publisher  = {Fri tanke förlag},
 title    = {Vetenskapsteori för sanningssökare},
 year     = {2013},
}