Advanced

Kvalitetsmärkningens betydelse för upplevelsen av innemiljön i småhus

Nordberg, Maria MB LU (2004)
Abstract (Swedish)
Byggnadsrelaterade faktorer påverkar innemiljön och brukarens upplevelse av innemiljön i form av hälso- och komfortbesvär. De viktigaste innemiljöområdena är enligt tidigare gjord kunskapssammanställning är termiskt klimat, luftkvalitet samt ljud- och ljusmiljön.Syftet med uppsatsen är att undersöka följande hypotes i en fallstudie: ”Brukare av kvalitetsmärkta nya byggnader upplever sin innemiljö som bättre än vad brukare av icke kvalitetsmärkta nya byggnader gör.” Uppsatsen är indelad i 3 steg och de är.1) En inventering av vilka system som är använda i Sverige för att förbättra byggnaders innemiljö. System som är beaktade är Miljöstatus för byggnader, EcoEffect, P-märkning av innemiljön, P-märkta... (More)
Byggnadsrelaterade faktorer påverkar innemiljön och brukarens upplevelse av innemiljön i form av hälso- och komfortbesvär. De viktigaste innemiljöområdena är enligt tidigare gjord kunskapssammanställning är termiskt klimat, luftkvalitet samt ljud- och ljusmiljön.Syftet med uppsatsen är att undersöka följande hypotes i en fallstudie: ”Brukare av kvalitetsmärkta nya byggnader upplever sin innemiljö som bättre än vad brukare av icke kvalitetsmärkta nya byggnader gör.” Uppsatsen är indelad i 3 steg och de är.1) En inventering av vilka system som är använda i Sverige för att förbättra byggnaders innemiljö. System som är beaktade är Miljöstatus för byggnader, EcoEffect, P-märkning av innemiljön, P-märkta småhus, Frisk Bostad, svensk

Miljöbesiktning samt Miljöinventering av befintlig bebyggelse.

2) Systemen är utvärderade mot bas- och tillämpningskrav som är formulerade i uppsatsen. Baskraven utgår ifrån vad som krävs för att ett system ska kunna kvalitetssäkra en ny byggnads innemiljö. Tillämpningskraven är satta för att ge

en vägledning om systemen kan användas i fallstudien. Syftet med inventering och utvärdering är att finna ett passande kvalitetssystem för innemiljö till fallstudien. P-märkta småhus uppfyller bäst både bas- och tillämpningskraven.

3) Fallstudien är upplagd som en fall-kontroll studie och den är designad för att jämföra P-märkta och icke P-märkta småhus. Systemet för P-märkning styr innemiljön. De icke P-märkta är producerade med ett ”vanligt” kvalitetssystem som inte styr innemiljön. Jämförelsen av småhusens produktkvalitet (slutresultat av kvalitetssystemet) är gjord genom att de

boendes upplevelse av innemiljön, och därmed produktkvaliteten, jämförs. (Less)
Abstract
The purpose of this licentiate thesis is to investigate the following hypothesis in a case study: “Occupants of buildings with a quality labeled indoor Environment experience a better indoor environment than occupants of buildings with normal planning and construction.” The aim of the case study is to compare the outcome of using a quality system for indoor environment with a normal quality system. The considered systems are evaluated against base and application requirements that are formulated in this essay. P-marked houses fulfilled best the requirements. The resident’s perception of the indoor environment is measured in a questionnaire survey. The case study includes 610 single-family houses that were

built between the years... (More)
The purpose of this licentiate thesis is to investigate the following hypothesis in a case study: “Occupants of buildings with a quality labeled indoor Environment experience a better indoor environment than occupants of buildings with normal planning and construction.” The aim of the case study is to compare the outcome of using a quality system for indoor environment with a normal quality system. The considered systems are evaluated against base and application requirements that are formulated in this essay. P-marked houses fulfilled best the requirements. The resident’s perception of the indoor environment is measured in a questionnaire survey. The case study includes 610 single-family houses that were

built between the years 1999 and 2000. The result of the case study is that residents in quality labeled detached houses (P-marked) with a slab on the ground foundation, consisted of more than one storey, floor heating on the ground and radiator heating on the upper storey experienced significantly fewer problems with cold floors and drafts than residents in the same non quality labeled single family houses. The house’s heating and ventilation systems are not considered important to the house buyer at the time of purchase, despite the fact that these systems are related to the residents perception of the thermal comfort. The purchasers of the quality labeled houses value the company’s level of high-quality workmanship significantly more and the system of P-marked houses can therefore be used as customer guidance and to gain a competitive advantage. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
publisher
Byggnadsfysik LTH, Lunds Tekniska Högskola
ISBN
91-88722-31-7
language
Swedish
LU publication?
yes
id
6d373136-e7db-4742-8adf-31e73f2313de (old id 699226)
alternative location
http://www.byfy.lth.se/fileadmin/byfy/files/TVBH-3000pdf/MB-3046.pdf
date added to LUP
2007-12-12 22:27:50
date last changed
2018-11-21 20:37:52
@misc{6d373136-e7db-4742-8adf-31e73f2313de,
 abstract   = {The purpose of this licentiate thesis is to investigate the following hypothesis in a case study: “Occupants of buildings with a quality labeled indoor Environment experience a better indoor environment than occupants of buildings with normal planning and construction.” The aim of the case study is to compare the outcome of using a quality system for indoor environment with a normal quality system. The considered systems are evaluated against base and application requirements that are formulated in this essay. P-marked houses fulfilled best the requirements. The resident’s perception of the indoor environment is measured in a questionnaire survey. The case study includes 610 single-family houses that were<br/><br>
built between the years 1999 and 2000. The result of the case study is that residents in quality labeled detached houses (P-marked) with a slab on the ground foundation, consisted of more than one storey, floor heating on the ground and radiator heating on the upper storey experienced significantly fewer problems with cold floors and drafts than residents in the same non quality labeled single family houses. The house’s heating and ventilation systems are not considered important to the house buyer at the time of purchase, despite the fact that these systems are related to the residents perception of the thermal comfort. The purchasers of the quality labeled houses value the company’s level of high-quality workmanship significantly more and the system of P-marked houses can therefore be used as customer guidance and to gain a competitive advantage.},
 author    = {Nordberg, Maria MB},
 isbn     = {91-88722-31-7},
 language   = {swe},
 note     = {Licentiate Thesis},
 publisher  = {Byggnadsfysik LTH, Lunds Tekniska Högskola},
 title    = {Kvalitetsmärkningens betydelse för upplevelsen av innemiljön i småhus},
 year     = {2004},
}