Advanced

Resursanvändning i skola och socialtjänst vid barnavårdsutredningar : En modell för beräkningar av tid, kostnader och samverkan

Westrup, Ulrika LU ; Haraldsson, Anna and Ricketts, Amanda (2019)
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Under hösten 2017 och våren 2018 genomförde innovationsenheten PART – Preventivt arbete tillsammans – och Lunds universitet ett utvecklingsarbete med syftet att ta fram en modell för att öka kunskapen om resursanvändning i barnavårdsutredningar. Målet med den framtagna modellen är att göra det möjligt att kartlägga arbetsuppgifter och tid, beräkna kostnader och visa på omfattningen av samverkan mellan skola och socialtjänst i utredningar. Utarbetandet av modellen bygger på ett nära samarbete mellan ekonomer inom socialförvaltningen och skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg, och yrkesgrupper i staden som berörs av att socialtjänsten utreder ett barn. Modellen utgår från ett typfall – Lucas 10 år – som tagits fram... (More)
Sammanfattning
Under hösten 2017 och våren 2018 genomförde innovationsenheten PART – Preventivt arbete tillsammans – och Lunds universitet ett utvecklingsarbete med syftet att ta fram en modell för att öka kunskapen om resursanvändning i barnavårdsutredningar. Målet med den framtagna modellen är att göra det möjligt att kartlägga arbetsuppgifter och tid, beräkna kostnader och visa på omfattningen av samverkan mellan skola och socialtjänst i utredningar. Utarbetandet av modellen bygger på ett nära samarbete mellan ekonomer inom socialförvaltningen och skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg, och yrkesgrupper i staden som berörs av att socialtjänsten utreder ett barn. Modellen utgår från ett typfall – Lucas 10 år – som tagits fram med hjälp av scenariometodik. Typfallet skapades av en sakkunnig socialsekreterare och är baserat på hur socialtjänsten vanligtvis går tillväga för att genomföra en barnavårdsutredning.

Med utgångspunkt i typfallet genomförs en grundlig kartläggning av vilka arbetsuppgifter fallet omfattar, vilka yrkesgrupper som berörs av arbetsuppgifterna och uppskattning av hur mycket tid varje yrkesgrupp använder per arbetsuppgift. Därefter räknas kostnaden fram med utgångspunkt från varje yrkesgrupps medellön per timme. I typfallet Lucas uppgår socialtjänstens kostnader till cirka 27 000 kr. Genomsnittet för de två skolorna är cirka 117 000 kr. En totalkostnad på cirka 144 000 kr. Totalkostnaden för barnavårdsutredningen i typfallet motsvarar (på årsbasis) cirka 15 procent av en rektorslön eller 23 procent av lönekostnaden för en specialpedagog, alternativt 37 procent av en resurspedagogs lön.

Med hjälp av den framtagna modellen kan det konstateras att under utredningstiden gällande typfallet Lucas utbyter skolorna och socialtjänsten information med varandra vid tre tillfällen. Tiden för dessa samverkanstillfällen utgör cirka 6 procent av socialtjänstens totala utredningstid. För skolorna i genomsnitt är det cirka 2 procent av tiden under utredningen som går till samverkan med socialtjänsten. Av den totala tid som skolorna (i genomsnitt) och socialtjänsten tillsammans använder under perioden då utredningen genomförs, utgörs cirka 3 procent av samverkan dem emellan. Utöver att beräkna kostnader under en utredning kan modellen som tagits fram även användas för att beräkna samverkansvinster vid genomförandet av barnavårdsutredningar. Detta genom att den erbjuder möjligheten att kunna jämföra nya arbetssätt med de sätt utredningar vanligtvis genomförs på. Ett sådant nytt arbetssätt kan vara att skola och socialtjänst samverkar i ett tidigare skede i utredningsprocessen än vad de gör i typfallet Lucas. Ytterligare användningsområden för modellen är att den kan bidra till att öka socialtjänstens och skolans lärande om varandras arbetsuppgifter, resurser och metoder.
(Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
pages
32 pages
publisher
Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet
ISBN
978-91-639-8836-3
language
Swedish
LU publication?
yes
id
6db596b9-9436-491e-8eef-980ecfcf99b0
date added to LUP
2019-04-10 16:55:34
date last changed
2019-04-11 08:37:16
@techreport{6db596b9-9436-491e-8eef-980ecfcf99b0,
 abstract   = {Sammanfattning <br/>Under hösten 2017 och våren 2018 genomförde innovationsenheten PART – Preventivt arbete tillsammans – och Lunds universitet ett utvecklingsarbete med syftet att ta fram en modell för att öka kunskapen om resursanvändning i barnavårdsutredningar. Målet med den framtagna modellen är att göra det möjligt att kartlägga arbetsuppgifter och tid, beräkna kostnader och visa på omfattningen av samverkan mellan skola och socialtjänst i utredningar. Utarbetandet av modellen bygger på ett nära samarbete mellan ekonomer inom socialförvaltningen och skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg, och yrkesgrupper i staden som berörs av att socialtjänsten utreder ett barn. Modellen utgår från ett typfall – Lucas 10 år – som tagits fram med hjälp av scenariometodik. Typfallet skapades av en sakkunnig socialsekreterare och är baserat på hur socialtjänsten vanligtvis går tillväga för att genomföra en barnavårdsutredning.<br/> <br/>Med utgångspunkt i typfallet genomförs en grundlig kartläggning av vilka arbetsuppgifter fallet omfattar, vilka yrkesgrupper som berörs av arbetsuppgifterna och uppskattning av hur mycket tid varje yrkesgrupp använder per arbetsuppgift. Därefter räknas kostnaden fram med utgångspunkt från varje yrkesgrupps medellön per timme. I typfallet Lucas uppgår socialtjänstens kostnader till cirka 27 000 kr. Genomsnittet för de två skolorna är cirka 117 000 kr. En totalkostnad på cirka 144 000 kr. Totalkostnaden för barnavårdsutredningen i typfallet motsvarar (på årsbasis) cirka 15 procent av en rektorslön eller 23 procent av lönekostnaden för en specialpedagog, alternativt 37 procent av en resurspedagogs lön. <br/><br/>Med hjälp av den framtagna modellen kan det konstateras att under utredningstiden gällande typfallet Lucas utbyter skolorna och socialtjänsten information med varandra vid tre tillfällen. Tiden för dessa samverkanstillfällen utgör cirka 6 procent av socialtjänstens totala utredningstid. För skolorna i genomsnitt är det cirka 2 procent av tiden under utredningen som går till samverkan med socialtjänsten. Av den totala tid som skolorna (i genomsnitt) och socialtjänsten tillsammans använder under perioden då utredningen genomförs, utgörs cirka 3 procent av samverkan dem emellan. Utöver att beräkna kostnader under en utredning kan modellen som tagits fram även användas för att beräkna samverkansvinster vid genomförandet av barnavårdsutredningar. Detta genom att den erbjuder möjligheten att kunna jämföra nya arbetssätt med de sätt utredningar vanligtvis genomförs på. Ett sådant nytt arbetssätt kan vara att skola och socialtjänst samverkar i ett tidigare skede i utredningsprocessen än vad de gör i typfallet Lucas. Ytterligare användningsområden för modellen är att den kan bidra till att öka socialtjänstens och skolans lärande om varandras arbetsuppgifter, resurser och metoder. <br/>},
 author    = {Westrup, Ulrika and Haraldsson, Anna and Ricketts, Amanda},
 institution = {Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet},
 isbn     = {978-91-639-8836-3},
 language   = {swe},
 pages    = {32},
 title    = {Resursanvändning i skola och socialtjänst vid barnavårdsutredningar : En modell för beräkningar av tid, kostnader och samverkan},
 year     = {2019},
}