Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Assessment and Treatment of Patients with Fibromyalgia Syndrome. Quantitative and Qualitative aspects.

Mannerkorpi, Kaisa LU (1999)
Abstract
Fibromyalgia syndrome (FMS) is characterised by diffuse, long-lasting, widespread pain and aching, accompanied by fatigue, stiffness and sleep disturbances. The symptoms may be aggravated by physiological and psychological overload. The aim of this thesis was to obtain further knowledge of the functional limitations and disabilities of patients with FMS and to evaluate the effects of physical exercise and patient education from a physiotherapeutic perspective.The patients with FMS included in these studies were mainly recruited from primary health care. The physical performance capacity of the female FMS patients was compared with that of the age- and sex-matched healthy reference group, using performance-based... (More)
Fibromyalgia syndrome (FMS) is characterised by diffuse, long-lasting, widespread pain and aching, accompanied by fatigue, stiffness and sleep disturbances. The symptoms may be aggravated by physiological and psychological overload. The aim of this thesis was to obtain further knowledge of the functional limitations and disabilities of patients with FMS and to evaluate the effects of physical exercise and patient education from a physiotherapeutic perspective.The patients with FMS included in these studies were mainly recruited from primary health care. The physical performance capacity of the female FMS patients was compared with that of the age- and sex-matched healthy reference group, using performance-based measurements. The reliability of these measurements was evaluated. A number of patients were interviewed to obtain further knowledge of the way they experienced their symptoms and the interviews were analysed using a phenomenological method. Two randomised, controlled, prospective studies were conducted to evaluate the effects of treatment in FMS, using performance tests and self-administered questionnaires.FMS patients displayed a reduction in physical performance capacity when compared with the healthy reference group. Six of seven measurements were found to possess acceptable reliability for use in FMS. Four different patterns of how FMS symptoms were experienced and managed were identified in the interviews: struggling, adapting, in despair and giving up. The 6-week programmes produced an improvement in self-efficacy in the treatment groups as they were compared with the control group. Individually adapted physical exercise in a temperate pool once a week for 6 months, combined with patient education, was found to improve symptoms, functional limitations, disabilities and psychological distress in the treatment group as compared with the control group. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Fibromyalgisyndromet (FMS) karakteriseras av långvarig utbredd värk och smärta, ofta följt av trötthet, stelhet och sömnsvårigheter. Symtomen anses kunna förvärras av fysisk eller psykisk överbelastning. Orsakerna till uppkomsten av FMS är inte kartlagda, men utvecklingen av tillståndet och graden av upplevda svårigheter anses kunna bero på flera sammanlänkande mekanismer. Numera används American College of Rheumatology -kriterier från 1990 för klassifikation av FMS i vetenskapliga studier. Dessa kriterier omfattar smärtanamnes och undersökning av definierade punkter i muskelvävnaden.Det huvudsakliga syftet med denna avhandling var att skaffa ytterligare kunskaper om... (More)
Popular Abstract in Swedish

Fibromyalgisyndromet (FMS) karakteriseras av långvarig utbredd värk och smärta, ofta följt av trötthet, stelhet och sömnsvårigheter. Symtomen anses kunna förvärras av fysisk eller psykisk överbelastning. Orsakerna till uppkomsten av FMS är inte kartlagda, men utvecklingen av tillståndet och graden av upplevda svårigheter anses kunna bero på flera sammanlänkande mekanismer. Numera används American College of Rheumatology -kriterier från 1990 för klassifikation av FMS i vetenskapliga studier. Dessa kriterier omfattar smärtanamnes och undersökning av definierade punkter i muskelvävnaden.Det huvudsakliga syftet med denna avhandling var att skaffa ytterligare kunskaper om FMS-patienters funktionella begränsningar och upplevda aktivitetsbegränsning (disability) samt och att utvärdera effekterna av fysisk träning och patientundervisning utifrån sjukgymnastens perspektiv.Majoriteten av FMS-patienterna rekryterades från primärvården. Avhandlingen består av sex delarbeten. Den första studien avsåg att undersöka funktionella fysiska begränsningar hos FMS patienterna genom att använda standardiserade funktionella test. Värdena erhållna vid mätning av FMS-patienterna jämfördes med värdena för ålders- and könsmatchade friska individer (studie I). En litteraturstudie om mätinstrument gjordes (studie II), följd av utvärdering av tillförlitligheten hos utvalda funktionstest vid FMS (studie III). Ett antal FMS patienter intervjuades, med syftet att erhålla djupare kunskaper om hur patienterna erfar sina symptom i det dagliga livet. Intervjuerna analyserades med en fenomenologisk metod (studie V). Två randomiserade, kontrollerade behandlingsstudier utfördes. Den första avsåg att studera effekterna av 6-veckors patientundervisning (studie IV). Patienterna randomiserades till en grupp som deltog i undervisning vid 6 tillfällen, en grupp som utöver undervisning även erhöll instruktioner om töjning av muskulatur, och en kontrollgrupp som varken fick undervisning eller träningsinstruktioner. Behandlingsstudie nummer två avsåg att utvärdera utfallet av individuellt anpassad träning i varmvattenbassäng under 6 månader kombinerad med patientundervisning vid 6 tillfällen (studie VI).Resultaten visade att FMS patienterna hade funktionella begränsningar när det gällde armrörelser, nackrörlighet, framåtböjning av rygg, uthållighet i skuldermuskulaturen och upprepade uppresningar från stol (studie I). Vid litteraturöversikten uppdagades att inga funktionella mätmetoder och endast ett fåtal frågeformulär för bedömning av hälsotillstånd och sjukdomspåverkan var utvärderade vad gäller tillförlitlighet vid FMS (studie II). Den påföljande analysen av sju utvalda funktionella mätmetoder (studie III) visade att sex av dessa hade acceptabel reliabilitet för bedömning av FMS patienter. Den kvalitativa intervjustudien visade att patienter med FMS utgör en heterogen grupp med avseende på hur de erfar och hanterar sina symtom i det dagliga livet (studie V). Fyra mönster identifierades: patienter som ansåg sig klara sin vardag genom att kämpa mot sin smärta och trötthet (kämpande), patienter som ansåg sig klara sin vardag genom att delvis anpassa sig till sina begränsningar (anpassade), patienter som var förtvivlade eftersom de inte längre klarade sina dagliga aktiviteter (förtvivlade), och patienter som upplevde att symtomen helt dominerade deras liv (uppgivna). Utvärderingen av 6-veckors undervisning visade inga förbättringar avseende patienternas skattning av sina symptom eller sin aktivitetsbegränsning (studie IV). Däremot hade patienterna i behandlingsgrupperna ökat tilltron till sin förmåga att påverka sin funktion till det bättre. Den senaste behandlingsstudien med 6 månaders bassängträning en gång i veckan, kombinerad med 6 timmars undervisning (studie VI), visade sig ge förbättringar avseende funktionella begränsningar och upplevda symptom, aktivitetsbegränsning och ohälsa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Prof Gerdle, Björn, Avd Rehabiliteringsmedicin, Linköping
organization
alternative title
Bedömning och behandling av patienter med fibromyalgisyndromet - kvantitativa och kvalitativa aspekter
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Skeleton, randomised study., phenomenology, education, exercise, physical, reliability, disability, function, Fibromyalgia, pain, muscle system, rheumatology locomotion, Skelett, muskelsystem, reumatologi
pages
140 pages
publisher
Inst. för Sjukgymnastik, Lunds Universitet, Lasarettsgatan 7, 22005 Lund,
defense location
Universitetssjukhuset, Lund
defense date
1999-10-27 10:15:00
external identifiers
 • other:ISRN: LUMEDW/MEPT--1014--SE
ISBN
91-628-3743-5
language
English
LU publication?
yes
additional info
The information about affiliations in this record was updated in December 2015. The record was previously connected to the following departments: Division of Physiotherapy (Closed 2012) (013042000)
id
6f3e279f-9ff0-4bc7-90ab-72e8ff2c875f (old id 40026)
date added to LUP
2016-04-04 11:23:36
date last changed
2018-11-21 21:04:34
@phdthesis{6f3e279f-9ff0-4bc7-90ab-72e8ff2c875f,
 abstract   = {{Fibromyalgia syndrome (FMS) is characterised by diffuse, long-lasting, widespread pain and aching, accompanied by fatigue, stiffness and sleep disturbances. The symptoms may be aggravated by physiological and psychological overload. The aim of this thesis was to obtain further knowledge of the functional limitations and disabilities of patients with FMS and to evaluate the effects of physical exercise and patient education from a physiotherapeutic perspective.<br/><br>
<br/><br>
The patients with FMS included in these studies were mainly recruited from primary health care. The physical performance capacity of the female FMS patients was compared with that of the age- and sex-matched healthy reference group, using performance-based measurements. The reliability of these measurements was evaluated. A number of patients were interviewed to obtain further knowledge of the way they experienced their symptoms and the interviews were analysed using a phenomenological method. Two randomised, controlled, prospective studies were conducted to evaluate the effects of treatment in FMS, using performance tests and self-administered questionnaires.<br/><br>
<br/><br>
FMS patients displayed a reduction in physical performance capacity when compared with the healthy reference group. Six of seven measurements were found to possess acceptable reliability for use in FMS. Four different patterns of how FMS symptoms were experienced and managed were identified in the interviews: struggling, adapting, in despair and giving up. The 6-week programmes produced an improvement in self-efficacy in the treatment groups as they were compared with the control group. Individually adapted physical exercise in a temperate pool once a week for 6 months, combined with patient education, was found to improve symptoms, functional limitations, disabilities and psychological distress in the treatment group as compared with the control group.}},
 author    = {{Mannerkorpi, Kaisa}},
 isbn     = {{91-628-3743-5}},
 keywords   = {{Skeleton; randomised study.; phenomenology; education; exercise; physical; reliability; disability; function; Fibromyalgia; pain; muscle system; rheumatology locomotion; Skelett; muskelsystem; reumatologi}},
 language   = {{eng}},
 publisher  = {{Inst. för Sjukgymnastik, Lunds Universitet, Lasarettsgatan 7, 22005 Lund,}},
 school    = {{Lund University}},
 title    = {{Assessment and Treatment of Patients with Fibromyalgia Syndrome. Quantitative and Qualitative aspects.}},
 year     = {{1999}},
}