Advanced

Halk- och fallolyckor, friktionskrav och balansförmåga

Gao, Chuansi LU ; Svensson, Ingrid LU ; Gard, Gunvor LU ; Halder, Amitava LU and Magnusson, Måns LU (2013)
Abstract (Swedish)
Syftet med detta projekt var att studera samspelet mellan friktion, balansförmåga och halkrisker, samt att ta fram designrekommendationer för friktionskrav och halksäkrare skor och underlag. Sex studier har utförts innefattande friktionsmätningar av skor på olika underlag och temperaturer, studier av stående balans och gång på ramp med justerbar lutning samt fokusgruppintervjuer. Resultaten visar att vid arbete i rumstemperatur på våta klinkergolv bör skosulor av polyuretan användas då de ger högre friktion, utomhus på isigt underlag bör skor med gummi eller latexsulor användas. Oavsett skosulans material och mönster hade alla testade skor utom de dubbade mycket låg friktion på is med vatten. Mjukare material på skosulor bör användas i... (More)
Syftet med detta projekt var att studera samspelet mellan friktion, balansförmåga och halkrisker, samt att ta fram designrekommendationer för friktionskrav och halksäkrare skor och underlag. Sex studier har utförts innefattande friktionsmätningar av skor på olika underlag och temperaturer, studier av stående balans och gång på ramp med justerbar lutning samt fokusgruppintervjuer. Resultaten visar att vid arbete i rumstemperatur på våta klinkergolv bör skosulor av polyuretan användas då de ger högre friktion, utomhus på isigt underlag bör skor med gummi eller latexsulor användas. Oavsett skosulans material och mönster hade alla testade skor utom de dubbade mycket låg friktion på is med vatten. Mjukare material på skosulor bör användas i kyla. Stående tester på plan eller lutande balansplatta med två ytmaterial, takpapp och halt underlag, visade att mer friktion utnyttjades då underlaget lutades. Både underlagets lutning och friktion påverkade balansförmågan. Alla förändringar var tydligare för det hala underlaget, låg friktion är en riskfaktor för att tappa balansen, inte bara vid gång utan också vid stående arbete. Intervjuerstudien visade att upplevda halkrisker var relaterade till hala och lutande underlag och/eller våta eller snöiga skor. Kriterier för en halkfri vintersko var flexibilitet, komfort, multifunktionalitet, ergonomiskt design, individuell anpassning, stabilitet och gångsäkerhet samt anpassning till arbetssituation. Samband mellan friktionskrav och halkrisk på en ramp med olika lutningsvinklar och ytmaterial visade att ju högre lutningsvinkel, dess högre halkrisk och högre friktionskrav vid gång nedåt på både torr och våt stålplåt. Vått underlag och högre grad av lutning bör undvikas. Ett linjärt förhållande har identifierats mellan friktionskrav och lutningsvinkel, där friktionskrav för olika lutningsvinklar kan förutsägas. Ny kunskap om prevention av halk- och fallolyckor, utformning av halksäkrare skor och arbetsplatser har erhållits i projektet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
alternative title
Slip and fall accidents, friction requirement and balance ability
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
pages
35 pages
publisher
AFA Försäkring
project
Slip and fall accidents, friction requirements, and balance ability
language
Swedish
LU publication?
yes
id
71c8051d-33a1-4a1f-90a9-d3fecfd47129 (old id 4438500)
date added to LUP
2014-07-10 09:40:00
date last changed
2018-11-21 21:02:30
@techreport{71c8051d-33a1-4a1f-90a9-d3fecfd47129,
 abstract   = {Syftet med detta projekt var att studera samspelet mellan friktion, balansförmåga och halkrisker, samt att ta fram designrekommendationer för friktionskrav och halksäkrare skor och underlag. Sex studier har utförts innefattande friktionsmätningar av skor på olika underlag och temperaturer, studier av stående balans och gång på ramp med justerbar lutning samt fokusgruppintervjuer. Resultaten visar att vid arbete i rumstemperatur på våta klinkergolv bör skosulor av polyuretan användas då de ger högre friktion, utomhus på isigt underlag bör skor med gummi eller latexsulor användas. Oavsett skosulans material och mönster hade alla testade skor utom de dubbade mycket låg friktion på is med vatten. Mjukare material på skosulor bör användas i kyla. Stående tester på plan eller lutande balansplatta med två ytmaterial, takpapp och halt underlag, visade att mer friktion utnyttjades då underlaget lutades. Både underlagets lutning och friktion påverkade balansförmågan. Alla förändringar var tydligare för det hala underlaget, låg friktion är en riskfaktor för att tappa balansen, inte bara vid gång utan också vid stående arbete. Intervjuerstudien visade att upplevda halkrisker var relaterade till hala och lutande underlag och/eller våta eller snöiga skor. Kriterier för en halkfri vintersko var flexibilitet, komfort, multifunktionalitet, ergonomiskt design, individuell anpassning, stabilitet och gångsäkerhet samt anpassning till arbetssituation. Samband mellan friktionskrav och halkrisk på en ramp med olika lutningsvinklar och ytmaterial visade att ju högre lutningsvinkel, dess högre halkrisk och högre friktionskrav vid gång nedåt på både torr och våt stålplåt. Vått underlag och högre grad av lutning bör undvikas. Ett linjärt förhållande har identifierats mellan friktionskrav och lutningsvinkel, där friktionskrav för olika lutningsvinklar kan förutsägas. Ny kunskap om prevention av halk- och fallolyckor, utformning av halksäkrare skor och arbetsplatser har erhållits i projektet.},
 author    = {Gao, Chuansi and Svensson, Ingrid and Gard, Gunvor and Halder, Amitava and Magnusson, Måns},
 institution = {AFA Försäkring},
 language   = {swe},
 pages    = {35},
 title    = {Halk- och fallolyckor, friktionskrav och balansförmåga},
 year     = {2013},
}