Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Pluviala översvämningar i stort och smått

Sörensen, Johanna LU (2019) In Vatten: tidskrift för vattenvård /Journal of Water Management and research 74(4). p.207-220
Abstract
Urban, pluvial flooding severely effects infrastructure, buildings and urban life during and after extreme rainfall. In this study, spatial analyses of flood claims from insurance companies and the water utility company of Malmö, VA Syd, are used to better understand the mechanisms and characteristics of pluvial flooding. The same data sets are used to analyse how blue-green infrastructure impacts flood risk. Can blue-green infrastructure for handling of stormwater in urban green spaces be used as a strategy for resilient flood risk management? It was found that flooding during intense rainfall often is located closely to the main overland flow paths and the main sewers, while flooding during rainfall with longer duration seem to be more... (More)
Urban, pluvial flooding severely effects infrastructure, buildings and urban life during and after extreme rainfall. In this study, spatial analyses of flood claims from insurance companies and the water utility company of Malmö, VA Syd, are used to better understand the mechanisms and characteristics of pluvial flooding. The same data sets are used to analyse how blue-green infrastructure impacts flood risk. Can blue-green infrastructure for handling of stormwater in urban green spaces be used as a strategy for resilient flood risk management? It was found that flooding during intense rainfall often is located closely to the main overland flow paths and the main sewers, while flooding during rainfall with longer duration seem to be more randomly distributed. Combined sewers are more affected by flooding than separate sewers. Blue-green infrastructure can reduce urban, pluvial flooding. The large-scale spatial distribution of flooding with respect to urban flow paths and drainage system are discussed in relation to the impact of small-scale surface water detention in e.g. detention basins and concave green spaces. The article is based on the authors doctoral thesis (Sörensen, 2018). (Less)
Abstract (Swedish)
Urbana, pluviala översvämningar orsakar stor skada på infrastruktur, byggnader och stadslivet under och efter extremregn. I den här studien har anmälningar och rapporter från försäkringsbolag och VA-huvudmannen i Malmö, VA Syd, analyserats spatialt. Målsättningen var att få en bättre förståelse för de mekanismer som påverkar pluviala översvämningar, dvs. översvämningar från intensiva regn, ibland benämnt som skyfall. Studien undersöker också hur blågrön infrastruktur påverkar översvämningsrisken. Kan blågrön infrastruktur vara en strategi för resilient hantering av översvämningar? Resultatet visar att
vid mycket intensiva regn drabbas de som bor nära huvudledningsnätet i avloppsystemet ofta värre av översvämning än de som bor längre... (More)
Urbana, pluviala översvämningar orsakar stor skada på infrastruktur, byggnader och stadslivet under och efter extremregn. I den här studien har anmälningar och rapporter från försäkringsbolag och VA-huvudmannen i Malmö, VA Syd, analyserats spatialt. Målsättningen var att få en bättre förståelse för de mekanismer som påverkar pluviala översvämningar, dvs. översvämningar från intensiva regn, ibland benämnt som skyfall. Studien undersöker också hur blågrön infrastruktur påverkar översvämningsrisken. Kan blågrön infrastruktur vara en strategi för resilient hantering av översvämningar? Resultatet visar att
vid mycket intensiva regn drabbas de som bor nära huvudledningsnätet i avloppsystemet ofta värre av översvämning än de som bor längre bort från dessa ledningar. Vid översvämning från regn med längre varaktighet och lägre intensitet ses däremot en större spatial spridning i staden. Det spelar då mindre roll om man bor nära eller långt från huvudledningsnätet. Vidare visar studien att områden med kombinerat nät är mer drabbade av översvämning än områden med duplikatsystem, även när man korrigerar för att staden är tätare bebyggd där. Blågrön infrastruktur visade sig vara effektiv för att minska översvämningsrisken. I denna artikel diskuteras den storskaliga bilden av översvämning i relation till den småskaliga effekten av att hantera regnvatten genom fördröjning i till exempel dammar och lågtliggande grönområden. Artikeln baseras på författarens doktorsavhandling (Sörensen, 2018). (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
alternative title
Pluvial flooding in large and small scale
publishing date
type
Contribution to journal
publication status
published
subject
keywords
Blue-green infrastructure, Extreme rainfall, Pluvial flooding
in
Vatten: tidskrift för vattenvård /Journal of Water Management and research
volume
74
issue
4
pages
14 pages
publisher
Föreningen Vatten
ISSN
0042-2886
project
Urban flooding in a changing climate
Sustainable Urban Flood Management
language
Swedish
LU publication?
yes
id
72855350-f4c5-4a4d-a293-fdcc30812435
date added to LUP
2019-04-09 11:02:13
date last changed
2019-04-17 09:07:42
@article{72855350-f4c5-4a4d-a293-fdcc30812435,
 abstract   = {{Urban, pluvial flooding severely effects infrastructure, buildings and urban life during and after extreme rainfall. In this study, spatial analyses of flood claims from insurance companies and the water utility company of Malmö, VA Syd, are used to better understand the mechanisms and characteristics of pluvial flooding. The same data sets are used to analyse how blue-green infrastructure impacts flood risk. Can blue-green infrastructure for handling of stormwater in urban green spaces be used as a strategy for resilient flood risk management? It was found that flooding during intense rainfall often is located closely to the main overland flow paths and the main sewers, while flooding during rainfall with longer duration seem to be more randomly distributed. Combined sewers are more affected by flooding than separate sewers. Blue-green infrastructure can reduce urban, pluvial flooding. The large-scale spatial distribution of flooding with respect to urban flow paths and drainage system are discussed in relation to the impact of small-scale surface water detention in e.g. detention basins and concave green spaces. The article is based on the authors doctoral thesis (Sörensen, 2018).}},
 author    = {{Sörensen, Johanna}},
 issn     = {{0042-2886}},
 keywords   = {{Blue-green infrastructure; Extreme rainfall; Pluvial flooding}},
 language   = {{swe}},
 month    = {{03}},
 number    = {{4}},
 pages    = {{207--220}},
 publisher  = {{Föreningen Vatten}},
 series    = {{Vatten: tidskrift för vattenvård /Journal of Water Management and research}},
 title    = {{Pluviala översvämningar i stort och smått}},
 url     = {{https://lup.lub.lu.se/search/files/62828388/VATTEN_4_209_222.pdf}},
 volume    = {{74}},
 year     = {{2019}},
}