Advanced

Arbetsbelastning vid städning av hotellrum

Dahlqvist, Camilla LU ; Granqvist, Lothy LU ; Löfqvist, Lotta LU ; Enquist, Henrik LU ; Nordander, Catarina LU and Forsman, Mikael (2017) In Rapportserie: Arbets- och miljömedicin 2017(4).
Abstract (Swedish)
Enligt Arbetsmiljöverkets rapport ”Arbetsmiljön 2013” har 40 procent av alla hotell- och kontorsstädare ont i nacke, rygg, axlar eller armar varje vecka. 60 procent av dem känner sig uttröttade i kroppen. Arbets- och miljömedicin (AMM) Syd har tagit fram åtgärdsnivåer för ett antal belastningsmått, ”AMM Syds åtgärdsnivåer för ergonomisk belastning”, och om man överstiger dessa, anser vi att risken för belastningsskada är stor. Vi har studerat hotellrumsstädares belastning och jämfört med våra åtgärdsnivåer.
Vi mätte den fysiska arbetsbelastningen hos fjorton kvinnliga hotellrumsstädare under en vanlig arbetsdag, på en deltagare åt gången. De arbetade på sju olika hotell i södra Sverige. Några var anställda av städföretag och några... (More)
Enligt Arbetsmiljöverkets rapport ”Arbetsmiljön 2013” har 40 procent av alla hotell- och kontorsstädare ont i nacke, rygg, axlar eller armar varje vecka. 60 procent av dem känner sig uttröttade i kroppen. Arbets- och miljömedicin (AMM) Syd har tagit fram åtgärdsnivåer för ett antal belastningsmått, ”AMM Syds åtgärdsnivåer för ergonomisk belastning”, och om man överstiger dessa, anser vi att risken för belastningsskada är stor. Vi har studerat hotellrumsstädares belastning och jämfört med våra åtgärdsnivåer.
Vi mätte den fysiska arbetsbelastningen hos fjorton kvinnliga hotellrumsstädare under en vanlig arbetsdag, på en deltagare åt gången. De arbetade på sju olika hotell i södra Sverige. Några var anställda av städföretag och några direkt av hotellen.
Vi fann att hotellrumsstädare har en väldigt hög arbetsbelastning i övre delen av kroppen, både vad gäller rörelsehastighet, arbetsställningar och muskelansträngning (se Tabell på sid 3). Samtliga deltagare hade för hög rörelsehastighet i överarm och handled och för lite vila i underarmens muskler i jämförelse med våra åtgärdsnivåer. Även vad gäller framåtböjningen av huvudet, överarmens arbetsställning och underarmens muskelbelastning fann vi för höga nivåer. Hotellrumsstädning överskrider nio av våra elva åtgärdsnivåer för ergonomisk belastning. Detta betyder att hotellrumsstädare har en väldigt hög risk att drabbas av belastningsskador.

Rekommendationer
För att minska risken för belastningsskador bland hotellrumsstädare måste arbetstempot sänkas, genom att minska antalet rum som ingår i en hotellrumsstädares arbetsdag.
Personalen bör erbjudas regelbundna medicinska kontroller avseende ergonomiskt belastande arbete så att man tidigt sätter in åtgärder för den arbetstagare eller grupp av arbetstagare som är på väg att utveckla skada i muskler och/eller leder. Arbetsplatsen rekommenderas att ha företagshälsovård knuten till sig, som kan genomföra de medicinska kontrollerna och som kontinuerligt gör riskbedömningar av arbetet. De bör också ha som uppgift att utbilda städpersonalen i ergonomi. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
Arbetsbelastning , städning av hotellrum
in
Rapportserie: Arbets- och miljömedicin
volume
2017
issue
4
pages
25 pages
publisher
Arbets- och miljömedicin
language
Swedish
LU publication?
yes
id
7320088c-3692-4d76-b8d8-e66dec93bdc3
alternative location
http://sodrasjukvardsregionen.se/download/rapport-42017-arbetsbelastning-vid-stadning-av-hotellrum/
date added to LUP
2017-04-12 12:12:06
date last changed
2018-11-21 21:31:20
@techreport{7320088c-3692-4d76-b8d8-e66dec93bdc3,
 abstract   = {Enligt Arbetsmiljöverkets rapport ”Arbetsmiljön 2013” har 40 procent av alla hotell- och kontorsstädare ont i nacke, rygg, axlar eller armar varje vecka. 60 procent av dem känner sig uttröttade i kroppen. Arbets- och miljömedicin (AMM) Syd har tagit fram åtgärdsnivåer för ett antal belastningsmått, ”AMM Syds åtgärdsnivåer för ergonomisk belastning”, och om man överstiger dessa, anser vi att risken för belastningsskada är stor. Vi har studerat hotellrumsstädares belastning och jämfört med våra åtgärdsnivåer.<br/>Vi mätte den fysiska arbetsbelastningen hos fjorton kvinnliga hotellrumsstädare under en vanlig arbetsdag, på en deltagare åt gången. De arbetade på sju olika hotell i södra Sverige. Några var anställda av städföretag och några direkt av hotellen.<br/>Vi fann att hotellrumsstädare har en väldigt hög arbetsbelastning i övre delen av kroppen, både vad gäller rörelsehastighet, arbetsställningar och muskelansträngning (se Tabell på sid 3). Samtliga deltagare hade för hög rörelsehastighet i överarm och handled och för lite vila i underarmens muskler i jämförelse med våra åtgärdsnivåer. Även vad gäller framåtböjningen av huvudet, överarmens arbetsställning och underarmens muskelbelastning fann vi för höga nivåer. Hotellrumsstädning överskrider nio av våra elva åtgärdsnivåer för ergonomisk belastning. Detta betyder att hotellrumsstädare har en väldigt hög risk att drabbas av belastningsskador.<br/><br/>Rekommendationer<br/>För att minska risken för belastningsskador bland hotellrumsstädare måste arbetstempot sänkas, genom att minska antalet rum som ingår i en hotellrumsstädares arbetsdag.<br/>Personalen bör erbjudas regelbundna medicinska kontroller avseende ergonomiskt belastande arbete så att man tidigt sätter in åtgärder för den arbetstagare eller grupp av arbetstagare som är på väg att utveckla skada i muskler och/eller leder. Arbetsplatsen rekommenderas att ha företagshälsovård knuten till sig, som kan genomföra de medicinska kontrollerna och som kontinuerligt gör riskbedömningar av arbetet. De bör också ha som uppgift att utbilda städpersonalen i ergonomi.},
 author    = {Dahlqvist, Camilla and Granqvist, Lothy and Löfqvist, Lotta and Enquist, Henrik and Nordander, Catarina and Forsman, Mikael},
 institution = {Arbets- och miljömedicin},
 keyword   = {Arbetsbelastning ,städning av hotellrum},
 language   = {swe},
 month    = {03},
 number    = {4},
 pages    = {25},
 series    = {Rapportserie: Arbets- och miljömedicin},
 title    = {Arbetsbelastning vid städning av hotellrum},
 volume    = {2017},
 year     = {2017},
}