Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Bilder som språk

Danielsson, Henrik LU and Jönsson, Bodil LU (2001) International Conference on Language and Visualisation
Abstract
Denna föreläsning syftar till att synliggöra en potential och att bjuda in intresserade att vara med och utnyttja potentialen i fråga.Detta är bakgrunden:

Certec har med början i Isaac-projektet från 1993 utvecklat ett tekniskt/pedagogiskt koncept baserat på Bilden som språk för människor som har ett svagt talspråk eller inget alls. Det finns ett antal fallstudier (egna och andras) av växelverkan mellan människor med olika sorters kognitiva funktionshinder och en mångfald av digitala bilder (över 1000, ofta långt över 10000). Det finns också en spirande och alltmer allmän användning av digitala bilder i särskola, omsorgsverksamhet, autismsammanhang och psykiatri. Därtill finns det erfarenheter från en... (More)
Denna föreläsning syftar till att synliggöra en potential och att bjuda in intresserade att vara med och utnyttja potentialen i fråga.Detta är bakgrunden:

Certec har med början i Isaac-projektet från 1993 utvecklat ett tekniskt/pedagogiskt koncept baserat på Bilden som språk för människor som har ett svagt talspråk eller inget alls. Det finns ett antal fallstudier (egna och andras) av växelverkan mellan människor med olika sorters kognitiva funktionshinder och en mångfald av digitala bilder (över 1000, ofta långt över 10000). Det finns också en spirande och alltmer allmän användning av digitala bilder i särskola, omsorgsverksamhet, autismsammanhang och psykiatri. Därtill finns det erfarenheter från en bildwebboard där bilden-som-språk-engagerade människor delger varandra sina erfarenheter.Vi kan alltså på exempelnivå både göra och dokumentera vad som görs samt vilka effekter detta har. Men fortfarande, 8 år senare, kan vi inte genomföra tillräckligt kvalificerade och därtill relevanta analyser och värderingar eftersom vi inte kunnat hitta applicerbara förklaringsmodeller till effekterna, ej heller relevanta grundläggande teorier som man kan luta sig mot. Detta är djupt otillfredsställande, och vi vädjar nu om hjälp.

Om vi tillsammans kan identifiera relevanta gamla eller skapa nya användvärda teoretiska fundament, kan effekterna bli åtminstone tvåfaldiga. Den ena är att man bättre kan förstå och nyttiggöra hittills uppnådda resultat. Den andra är att det med goda teorier i botten bör finnas utmärkta förutsättningar för inspiration till än mer verkningsfulla implementeringar än dem vi hittills utfört.

Artikeln innehåller en övergripande beskrivning och referenser till Certec-relaterat arbete på detta området under 8 år samt därtill en litteraturöversikt som visar hur svårt vi hittills haft och har att hitta hållpunkter i etablerad vetenskap. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
and
organization
publishing date
type
Chapter in Book/Report/Conference proceeding
publication status
published
subject
keywords
Kognitiva funktionshinder (utvecklingsstörning och hjärnskador), Kognitiv assistans, Språk-kommunikation-digitala bilder
host publication
International Conference on Language and Visualisation
pages
30 pages
conference name
International Conference on Language and Visualisation
conference location
Stockholm, Sweden
conference dates
2001-11-08 - 2001-11-09
language
Swedish
LU publication?
yes
id
bcb39bc0-0424-4a86-b363-61647c989dd5 (old id 752771)
date added to LUP
2016-04-04 14:03:46
date last changed
2018-11-21 21:18:02
@inproceedings{bcb39bc0-0424-4a86-b363-61647c989dd5,
 abstract   = {{Denna föreläsning syftar till att synliggöra en potential och att bjuda in intresserade att vara med och utnyttja potentialen i fråga. <br/><br>
<br/><br>
Detta är bakgrunden:<br/><br>
Certec har med början i Isaac-projektet från 1993 utvecklat ett tekniskt/pedagogiskt koncept baserat på Bilden som språk för människor som har ett svagt talspråk eller inget alls. Det finns ett antal fallstudier (egna och andras) av växelverkan mellan människor med olika sorters kognitiva funktionshinder och en mångfald av digitala bilder (över 1000, ofta långt över 10000). Det finns också en spirande och alltmer allmän användning av digitala bilder i särskola, omsorgsverksamhet, autismsammanhang och psykiatri. Därtill finns det erfarenheter från en bildwebboard där bilden-som-språk-engagerade människor delger varandra sina erfarenheter.<br/><br>
 <br/><br>
Vi kan alltså på exempelnivå både göra och dokumentera vad som görs samt vilka effekter detta har. Men fortfarande, 8 år senare, kan vi inte genomföra tillräckligt kvalificerade och därtill relevanta analyser och värderingar eftersom vi inte kunnat hitta applicerbara förklaringsmodeller till effekterna, ej heller relevanta grundläggande teorier som man kan luta sig mot. Detta är djupt otillfredsställande, och vi vädjar nu om hjälp.<br/><br>
Om vi tillsammans kan identifiera relevanta gamla eller skapa nya användvärda teoretiska fundament, kan effekterna bli åtminstone tvåfaldiga. Den ena är att man bättre kan förstå och nyttiggöra hittills uppnådda resultat. Den andra är att det med goda teorier i botten bör finnas utmärkta förutsättningar för inspiration till än mer verkningsfulla implementeringar än dem vi hittills utfört.<br/><br>
Artikeln innehåller en övergripande beskrivning och referenser till Certec-relaterat arbete på detta området under 8 år samt därtill en litteraturöversikt som visar hur svårt vi hittills haft och har att hitta hållpunkter i etablerad vetenskap.}},
 author    = {{Danielsson, Henrik and Jönsson, Bodil}},
 booktitle  = {{International Conference on Language and Visualisation}},
 keywords   = {{Kognitiva funktionshinder (utvecklingsstörning och hjärnskador); Kognitiv assistans; Språk-kommunikation-digitala bilder}},
 language   = {{swe}},
 title    = {{Bilder som språk}},
 url     = {{https://lup.lub.lu.se/search/files/6271414/3916516.pdf}},
 year     = {{2001}},
}