Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Äldre Boende Design

Östlund, Britt LU and Håkansson, Ulla (2006) In Certec 3.
Abstract (Swedish)
Denna rapport är en redovisning av den intervjuundersökning som genomfördes under Äldre, Boende, Design projektets första etapp. Innehållet är organiserat efter fyra frågeställningar:Hur ser det moderna urbana äldrelivet ut?

Hur beskriver deltagarna sin relation till den tekniska utvecklingen i allmänhet och till utvecklingen av informations- och kommunikationstekniken i synnerhet?

I vilket avseende vill de öka sitt handlingsutrymme och vad är de själva beredda att göra?

Vilka slutsatser kan vi dra för den forskning och utveckling som syftar till utformning och planering med inriktning mot äldre människor?

Rapporten avser att bidra till en ökad förståelse och ökad kunskap om... (More)
Denna rapport är en redovisning av den intervjuundersökning som genomfördes under Äldre, Boende, Design projektets första etapp. Innehållet är organiserat efter fyra frågeställningar:Hur ser det moderna urbana äldrelivet ut?

Hur beskriver deltagarna sin relation till den tekniska utvecklingen i allmänhet och till utvecklingen av informations- och kommunikationstekniken i synnerhet?

I vilket avseende vill de öka sitt handlingsutrymme och vad är de själva beredda att göra?

Vilka slutsatser kan vi dra för den forskning och utveckling som syftar till utformning och planering med inriktning mot äldre människor?

Rapporten avser att bidra till en ökad förståelse och ökad kunskap om förutsättningarna för design för och med äldre människor. I kapitel sex diskuteras några slutsatser och utmaningar utifrån de resultat och resonemang som redovisats i kapitel tre, fyra och fem. Rapporten är främst inriktad på design av kommunikation och informationsförmedling, både den som materialiserat sig i form av IT (informationsteknik) eller IKT (informations- och kommunikationsteknik) men även den som ännu inte har funnit sin form. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
tredje åldern, teknisk utveckling, design, äldre, boende, fjärde åldern, Certec
in
Certec
volume
3
pages
41 pages
publisher
[Publisher information missing]
report number
3
ISSN
1101-9956
language
Swedish
LU publication?
yes
id
d608cfde-a985-4fb1-a3af-2fd8d9f96582 (old id 754478)
alternative location
http://www.certec.lth.se/dok/aldreboendedesign/
http://www.certec.lth.se/dok/aldreboendedesign/Komplettrapport3.pdf
date added to LUP
2016-04-04 09:36:08
date last changed
2018-11-21 20:54:16
@techreport{d608cfde-a985-4fb1-a3af-2fd8d9f96582,
 abstract   = {Denna rapport är en redovisning av den intervjuundersökning som genomfördes under Äldre, Boende, Design projektets första etapp. Innehållet är organiserat efter fyra frågeställningar:<br/><br>
<br/><br>
Hur ser det moderna urbana äldrelivet ut? <br/><br>
Hur beskriver deltagarna sin relation till den tekniska utvecklingen i allmänhet och till utvecklingen av informations- och kommunikationstekniken i synnerhet? <br/><br>
I vilket avseende vill de öka sitt handlingsutrymme och vad är de själva beredda att göra? <br/><br>
Vilka slutsatser kan vi dra för den forskning och utveckling som syftar till utformning och planering med inriktning mot äldre människor? <br/><br>
Rapporten avser att bidra till en ökad förståelse och ökad kunskap om förutsättningarna för design för och med äldre människor. I kapitel sex diskuteras några slutsatser och utmaningar utifrån de resultat och resonemang som redovisats i kapitel tre, fyra och fem. Rapporten är främst inriktad på design av kommunikation och informationsförmedling, både den som materialiserat sig i form av IT (informationsteknik) eller IKT (informations- och kommunikationsteknik) men även den som ännu inte har funnit sin form.},
 author    = {Östlund, Britt and Håkansson, Ulla},
 institution = {[Publisher information missing]},
 issn     = {1101-9956},
 language   = {swe},
 number    = {3},
 series    = {Certec},
 title    = {Äldre Boende Design},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/files/5367808/3566163.pdf},
 volume    = {3},
 year     = {2006},
}