Advanced

Produktion med passion : En intervjuundersökning med femtio äldre skogsägare

Sellerberg, Ann Mari LU ; Leppänen, Vesa LU and Linné, Tobias LU (2019)
Abstract (Swedish)
Boken redogör för de huvudsakliga resultaten av ett forskningsprojekt som undersöker rollen som skogsägare. Empiriska data insamlades genom semistrukturerade intervjuer som i många fall följdes av promenadintervjuer då skogsägarna visade upp och berättade om sina skogsbruk. Intervjuernas genomsnittliga längd var 2 timmar 6 minuter. 49 av 50 intervjupersoner var män men i många fall deltog även deras partners. Samtliga intervjupersoner var 64 år eller äldre och de ägde mindre skogsbruk. Enbart en tiondel ägde mer än 300 hektar skog. Intervjuerna genomfördes i 18 av Sveriges 20 län. Tolkningarna av intervjuerna fokuserar centrala aspekter av rollen som privat skogsägare med mindre areal skog och vissa av dem fokuserar mer specifikt den äldre... (More)
Boken redogör för de huvudsakliga resultaten av ett forskningsprojekt som undersöker rollen som skogsägare. Empiriska data insamlades genom semistrukturerade intervjuer som i många fall följdes av promenadintervjuer då skogsägarna visade upp och berättade om sina skogsbruk. Intervjuernas genomsnittliga längd var 2 timmar 6 minuter. 49 av 50 intervjupersoner var män men i många fall deltog även deras partners. Samtliga intervjupersoner var 64 år eller äldre och de ägde mindre skogsbruk. Enbart en tiondel ägde mer än 300 hektar skog. Intervjuerna genomfördes i 18 av Sveriges 20 län. Tolkningarna av intervjuerna fokuserar centrala aspekter av rollen som privat skogsägare med mindre areal skog och vissa av dem fokuserar mer specifikt den äldre skogsägarens situation.

Kapitel i boken:

Skogens betydelser (som produktionsskog, naturskog, trivsam skog, skog för jakt, m.m.).
Det långsiktiga arbetet med att forma skogen.
Interaktionen med skogen.
Identiteten som skogsägare.
Den aktive skogsägaren.
Den entusiastiske skogsägaren.
Könsroller i skogsägarfamiljer. (Av Petra Torgilsson)
De skiftande normerna om skogen.
Tekniken i skogen.
Skogsägarens relation till naturvårdsrörelsen.
Övertagande och överlåtelse av skogsbruk mellan generationer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
skogsägare, social identitet, semistrukturerade intervjuer, promenadintervjuer, walk along, naturvårdsrörelsen, skogsteknik, könsroller, överetagagande och överlåtelse, normer om skog
pages
343 pages
publisher
Bokbox förlag
ISBN
978-91-86980-71-9
language
Swedish
LU publication?
yes
id
76759620-464f-463a-a4f2-0ecf8d1c0b70
date added to LUP
2019-06-13 11:03:49
date last changed
2019-06-14 13:48:29
@book{76759620-464f-463a-a4f2-0ecf8d1c0b70,
 abstract   = {Boken redogör för de huvudsakliga resultaten av ett forskningsprojekt som undersöker rollen som skogsägare. Empiriska data insamlades genom semistrukturerade intervjuer som i många fall följdes av promenadintervjuer då skogsägarna visade upp och berättade om sina skogsbruk. Intervjuernas genomsnittliga längd var 2 timmar 6 minuter. 49 av 50 intervjupersoner var män men i många fall deltog även deras partners. Samtliga intervjupersoner var 64 år eller äldre och de ägde mindre skogsbruk. Enbart en tiondel ägde mer än 300 hektar skog. Intervjuerna genomfördes i 18 av Sveriges 20 län. Tolkningarna av intervjuerna fokuserar centrala aspekter av rollen som privat skogsägare med mindre areal skog och vissa av dem fokuserar mer specifikt den äldre skogsägarens situation. <br/><br/>Kapitel i boken:<br/><br/>Skogens betydelser (som produktionsskog, naturskog, trivsam skog, skog för jakt, m.m.).<br/>Det långsiktiga arbetet med att forma skogen.<br/>Interaktionen med skogen.<br/>Identiteten som skogsägare.<br/>Den aktive skogsägaren.<br/>Den entusiastiske skogsägaren.<br/>Könsroller i skogsägarfamiljer. (Av Petra Torgilsson)<br/>De skiftande normerna om skogen.<br/>Tekniken i skogen.<br/>Skogsägarens relation till naturvårdsrörelsen.<br/>Övertagande och överlåtelse av skogsbruk mellan generationer. },
 author    = {Sellerberg, Ann Mari and Leppänen, Vesa and Linné, Tobias},
 isbn     = {978-91-86980-71-9},
 keyword   = {skogsägare,social identitet,semistrukturerade intervjuer,promenadintervjuer,walk along,naturvårdsrörelsen,skogsteknik,könsroller,överetagagande och överlåtelse,normer om skog},
 language   = {swe},
 month    = {05},
 pages    = {343},
 publisher  = {Bokbox förlag},
 title    = {Produktion med passion : En intervjuundersökning med femtio äldre skogsägare},
 year     = {2019},
}