Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Yrkesverksammas integrationsarbete med asylsökande ungdomar

Espersson, Malin LU (2018) Sociologidagarna
Abstract (Swedish)
Under 2015 anlände ett stort antal ensamkommande barn och ungdomar till Sverige. Många kommuner förväntades under kort tid ordna boende och skolgång för dessa. Inom Helsingborgs stad genomfördes under 2016 ett forskningsprojekt vars syfte var att undersöka och förbättra arbetssätt och förvaltningsövergripande samarbete för att främja integrationsarbetet och skapa förutsättningar för nyanlända ungdomarna att bli aktiva samhällsmedlemmar. Särskilt involverade var skola och HVB-hem, eftersom dessa verksamheter fyller viktiga funktioner i ungdomarnas vardag.

Syftet med den här studien är att skapa förståelse för hur de professionellas förhållningssätt till och föreställningar om ungdomarna präglar arbetet i den tidiga... (More)
Under 2015 anlände ett stort antal ensamkommande barn och ungdomar till Sverige. Många kommuner förväntades under kort tid ordna boende och skolgång för dessa. Inom Helsingborgs stad genomfördes under 2016 ett forskningsprojekt vars syfte var att undersöka och förbättra arbetssätt och förvaltningsövergripande samarbete för att främja integrationsarbetet och skapa förutsättningar för nyanlända ungdomarna att bli aktiva samhällsmedlemmar. Särskilt involverade var skola och HVB-hem, eftersom dessa verksamheter fyller viktiga funktioner i ungdomarnas vardag.

Syftet med den här studien är att skapa förståelse för hur de professionellas förhållningssätt till och föreställningar om ungdomarna präglar arbetet i den tidiga integrationsprocessen. Det empiriska materialet består av djupintervjuer med personal från skola och HVB-hem, tre lärare och fyra boendecoacher. Tolkningen av materialet tar sin utgångspunkt i hur de professionella talar om sin relation till och sitt arbete med ungdomarna. I analysen framträder ett mönster av hur föreställningar om etnicitet sätter ramarna för integrationsarbetet. De professionella ger uttryck för handlingar och förhållningssätt som bidrar till såväl att begränsa som att ge utrymme åt ungdomarnas tidigare kunskaper och erfarenheter. På olika sätt läggs förväntningar på ungdomarna att anpassa sig normer om svenskhet. Konsekvenserna av detta är integrationsarbetet uppvisar drag av assimilering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Contribution to conference
publication status
published
subject
conference name
Sociologidagarna
conference location
Lund, Sweden
conference dates
2018-03-09 - 2018-03-11
language
Swedish
LU publication?
yes
id
7701d747-6b2b-4fc9-9ef5-71c41477ee82
date added to LUP
2018-11-23 14:33:21
date last changed
2018-11-23 15:29:53
@misc{7701d747-6b2b-4fc9-9ef5-71c41477ee82,
 abstract   = {Under 2015 anlände ett stort antal ensamkommande barn och ungdomar till Sverige. Många kommuner förväntades under kort tid ordna boende och skolgång för dessa. Inom Helsingborgs stad genomfördes under 2016 ett forskningsprojekt vars syfte var att undersöka och förbättra arbetssätt och förvaltningsövergripande samarbete för att främja integrationsarbetet och skapa förutsättningar för nyanlända ungdomarna att bli aktiva samhällsmedlemmar. Särskilt involverade var skola och HVB-hem, eftersom dessa verksamheter fyller viktiga funktioner i ungdomarnas vardag.<br/><br/>Syftet med den här studien är att skapa förståelse för hur de professionellas förhållningssätt till och föreställningar om ungdomarna präglar arbetet i den tidiga integrationsprocessen. Det empiriska materialet består av djupintervjuer med personal från skola och HVB-hem, tre lärare och fyra boendecoacher. Tolkningen av materialet tar sin utgångspunkt i hur de professionella talar om sin relation till och sitt arbete med ungdomarna. I analysen framträder ett mönster av hur föreställningar om etnicitet sätter ramarna för integrationsarbetet. De professionella ger uttryck för handlingar och förhållningssätt som bidrar till såväl att begränsa som att ge utrymme åt ungdomarnas tidigare kunskaper och erfarenheter. På olika sätt läggs förväntningar på ungdomarna att anpassa sig normer om svenskhet. Konsekvenserna av detta är integrationsarbetet uppvisar drag av assimilering.},
 author    = {Espersson, Malin},
 language   = {swe},
 title    = {Yrkesverksammas integrationsarbete med asylsökande ungdomar},
 year     = {2018},
}