Advanced

Design och designprocess för en hållbar arbetsmiljö: en utvärdering av projektet Skåne i god form II. Ett samarbetsprojekt mellan LO-distriktet i Skåne, SVID och Svenska ESF-rådet

Jedemark, Marie LU (2007) In Pedagogiska rapporter 88.
Abstract
Utgångspunkten för projektet Skåne i god form II har varit de problem på arbetsmarknaden som kan relateras till arbetsmiljön och som resulterar i hög sjukfrånvaro och svårigheter att behålla och nyrekrytera arbetskraft. Projektet har syftat till att skapa möjligheter för de anställda att tillsammans med designer granska sin egen arbetsmiljö och de arbetsuppgifter man har och utarbeta förslag på hur arbetsmiljön kan förändas för att göra den mer attraktiv och tillgänglig för både män och kvinnor. En bärande idé i projektet har varit att de anställda har kunskaper och idéer som kan och bör tillvaratas på arbetsplatsen.Skåne i god form II är ett projekt som initierats och genomförts i samarbete mellan LO-distriktet i... (More)
Utgångspunkten för projektet Skåne i god form II har varit de problem på arbetsmarknaden som kan relateras till arbetsmiljön och som resulterar i hög sjukfrånvaro och svårigheter att behålla och nyrekrytera arbetskraft. Projektet har syftat till att skapa möjligheter för de anställda att tillsammans med designer granska sin egen arbetsmiljö och de arbetsuppgifter man har och utarbeta förslag på hur arbetsmiljön kan förändas för att göra den mer attraktiv och tillgänglig för både män och kvinnor. En bärande idé i projektet har varit att de anställda har kunskaper och idéer som kan och bör tillvaratas på arbetsplatsen.Skåne i god form II är ett projekt som initierats och genomförts i samarbete mellan LO-distriktet i Skåne och SVID (Stiftelsen Svensk Industri Design) och som delfinansierats med medel från Europeiska socialfondens program Växtkraft Mål 3. Anställda på två kvinnodominerade arbetsplatser, en förskola och en försörjningsenhet på ett sjukhus, har deltagit i projektet. Hur projektdeltagarna arbetat med projektet, vilka resultat som nåtts och vilket lärande och utveckling som möjliggjorts är tre centrala frågor som lyfts fram i denna utvärdering. Utvärderingen bidrar till att visa på effekter av ett arbetsmiljöarbete och skapa förståelse för vad som händer i och kring ett projekt som syftar till att förbättra arbetsmiljön med fokus på jämställdhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
designprocess, design, arbetsmiljö, jämställdhet
in
Pedagogiska rapporter
volume
88
pages
63 pages
publisher
Pedagogiska institutionen, Lunds universitet
report number
88
ISSN
0348-369X
language
Swedish
LU publication?
yes
id
7525a6f5-a84a-45b8-bf97-179c1a44bc68 (old id 779371)
date added to LUP
2016-04-01 17:07:18
date last changed
2018-11-21 20:46:50
@techreport{7525a6f5-a84a-45b8-bf97-179c1a44bc68,
 abstract   = {Utgångspunkten för projektet Skåne i god form II har varit de problem på arbetsmarknaden som kan relateras till arbetsmiljön och som resulterar i hög sjukfrånvaro och svårigheter att behålla och nyrekrytera arbetskraft. Projektet har syftat till att skapa möjligheter för de anställda att tillsammans med designer granska sin egen arbetsmiljö och de arbetsuppgifter man har och utarbeta förslag på hur arbetsmiljön kan förändas för att göra den mer attraktiv och tillgänglig för både män och kvinnor. En bärande idé i projektet har varit att de anställda har kunskaper och idéer som kan och bör tillvaratas på arbetsplatsen. <br/><br>
<br/><br>
Skåne i god form II är ett projekt som initierats och genomförts i samarbete mellan LO-distriktet i Skåne och SVID (Stiftelsen Svensk Industri Design) och som delfinansierats med medel från Europeiska socialfondens program Växtkraft Mål 3. Anställda på två kvinnodominerade arbetsplatser, en förskola och en försörjningsenhet på ett sjukhus, har deltagit i projektet. Hur projektdeltagarna arbetat med projektet, vilka resultat som nåtts och vilket lärande och utveckling som möjliggjorts är tre centrala frågor som lyfts fram i denna utvärdering. Utvärderingen bidrar till att visa på effekter av ett arbetsmiljöarbete och skapa förståelse för vad som händer i och kring ett projekt som syftar till att förbättra arbetsmiljön med fokus på jämställdhet.},
 author    = {Jedemark, Marie},
 institution = {Pedagogiska institutionen, Lunds universitet},
 issn     = {0348-369X},
 language   = {swe},
 number    = {88},
 series    = {Pedagogiska rapporter},
 title    = {Design och designprocess för en hållbar arbetsmiljö: en utvärdering av projektet Skåne i god form II. Ett samarbetsprojekt mellan LO-distriktet i Skåne, SVID och Svenska ESF-rådet},
 volume    = {88},
 year     = {2007},
}