Advanced

Bedömning, återkoppling och examination i utbildning på forskarnivå - vad är i fokus?

Ohlin, Mats LU (2007) In Lärande i LTH p.2-3
Abstract
Universitet och högskolor skall bedriva verksamhet så att ett nära samband mellan forskning och utbildning

upprätthålls (Högskolelagen, 1 kap., 3§). Ingenstans blir detta så tydligt som i utbildningen på forskarnivå.

Denna utbildningsform uppfyller många kriterier på en yrkesinriktad handledning och ”supervision”

såsom de beskrivs av Lauvås och Handal (2001, s 38, 45). Hur väl fungerar då handledningsprocessen

och till denna kopplade bedömningar och återkopplingar i utbildningen på forskarnivå i praktiken? Just

den goda handledningen sett ur handledares perspektiv var nyligen temat för en akademisk avhandling

(Lönn Svensson, 2007). Pågående förändringar, framförallt genomförandet av... (More)
Universitet och högskolor skall bedriva verksamhet så att ett nära samband mellan forskning och utbildning

upprätthålls (Högskolelagen, 1 kap., 3§). Ingenstans blir detta så tydligt som i utbildningen på forskarnivå.

Denna utbildningsform uppfyller många kriterier på en yrkesinriktad handledning och ”supervision”

såsom de beskrivs av Lauvås och Handal (2001, s 38, 45). Hur väl fungerar då handledningsprocessen

och till denna kopplade bedömningar och återkopplingar i utbildningen på forskarnivå i praktiken? Just

den goda handledningen sett ur handledares perspektiv var nyligen temat för en akademisk avhandling

(Lönn Svensson, 2007). Pågående förändringar, framförallt genomförandet av Bolognaprocessen och till

denna kopplade nya formuleringar av mål i utbildningen på forskarnivå (Högskoleförordningen, 2006,

bilaga 2) borde kunna stimulera till ytterligare reflektioner kring hur handledning verkligen äger rum. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Working paper
publication status
published
subject
keywords
SoTL
categories
Higher Education
in
Lärande i LTH
issue
2
pages
2 - 3
publisher
Genombrottet, Lunds tekniska högskola
language
Swedish
LU publication?
yes
id
52a46e26-879e-4e74-bb7f-3813aa481193 (old id 783738)
alternative location
http://www.lth.se/fileadmin/lth/genombrottet/Laerande_i_LTH/Laerande_i_LTH_blad_2.pdf
date added to LUP
2016-04-04 11:19:06
date last changed
2019-03-08 02:58:26
@misc{52a46e26-879e-4e74-bb7f-3813aa481193,
 abstract   = {Universitet och högskolor skall bedriva verksamhet så att ett nära samband mellan forskning och utbildning<br/><br>
upprätthålls (Högskolelagen, 1 kap., 3§). Ingenstans blir detta så tydligt som i utbildningen på forskarnivå.<br/><br>
Denna utbildningsform uppfyller många kriterier på en yrkesinriktad handledning och ”supervision”<br/><br>
såsom de beskrivs av Lauvås och Handal (2001, s 38, 45). Hur väl fungerar då handledningsprocessen<br/><br>
och till denna kopplade bedömningar och återkopplingar i utbildningen på forskarnivå i praktiken? Just<br/><br>
den goda handledningen sett ur handledares perspektiv var nyligen temat för en akademisk avhandling<br/><br>
(Lönn Svensson, 2007). Pågående förändringar, framförallt genomförandet av Bolognaprocessen och till<br/><br>
denna kopplade nya formuleringar av mål i utbildningen på forskarnivå (Högskoleförordningen, 2006,<br/><br>
bilaga 2) borde kunna stimulera till ytterligare reflektioner kring hur handledning verkligen äger rum.},
 author    = {Ohlin, Mats},
 language   = {swe},
 note     = {Working Paper},
 number    = {2},
 pages    = {2--3},
 publisher  = {Genombrottet, Lunds tekniska högskola},
 series    = {Lärande i LTH},
 title    = {Bedömning, återkoppling och examination i utbildning på forskarnivå - vad är i fokus?},
 url     = {http://www.lth.se/fileadmin/lth/genombrottet/Laerande_i_LTH/Laerande_i_LTH_blad_2.pdf},
 year     = {2007},
}