Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Analys av varmvattenbehov i äldreboenden för möjliggörande av god inomhuskomfort

Janson, Ulla LU ; Johansson, Dennis LU ; Bergström, Stefan and Eliasson, Emma (2023)
Abstract (Swedish)
I Särskilda boende för äldre (SÄBO) vistas både boende i sin bostad och personal som har boendet som
sin arbetsplats. Det är viktigt att SÄBO utformas energieffektivt och på ett sätt som möjliggör att båda
grupperna får en god inomhusmiljö. De regelverk som finns tillgängliga för att åstadkomma detta, både
avseende inomhusmiljö och energianvändning för varmvatten, skiljer sig åt mellan boende och
arbetsplats och det är oklart vilket regelverk som ska vara gällande vid projektering och drift av SÄBO.
Kvotering av ytor i byggnader som anses vara lokalutrymmen eller bostadsutrymmen är ett sätt att ta
hänsyn till båda regelverken vid projektering.
Boverkets krav för energibehov för en byggnad inkluderar energi för... (More)
I Särskilda boende för äldre (SÄBO) vistas både boende i sin bostad och personal som har boendet som
sin arbetsplats. Det är viktigt att SÄBO utformas energieffektivt och på ett sätt som möjliggör att båda
grupperna får en god inomhusmiljö. De regelverk som finns tillgängliga för att åstadkomma detta, både
avseende inomhusmiljö och energianvändning för varmvatten, skiljer sig åt mellan boende och
arbetsplats och det är oklart vilket regelverk som ska vara gällande vid projektering och drift av SÄBO.
Kvotering av ytor i byggnader som anses vara lokalutrymmen eller bostadsutrymmen är ett sätt att ta
hänsyn till båda regelverken vid projektering.
Boverkets krav för energibehov för en byggnad inkluderar energi för uppvärmning, varmvatten, kyla
och fastighetsel. Varmvattenbehovet anges som schabloner, för flerbostadshus (boenderum)fastställd
till 25 kWh/Atemp, år och för lokaler (arbetsplats) 2 kWh/ Atemp, år (Boverket, 2017). Det uppskattade
energibehovet för varmvattenproduktion, och totalt beräknat energibehov för byggnaden, varierar
därför kraftigt mellan om byggnaden anses användas för boende eller som arbetsplats.
Boende i SÄBO är en känslig grupp. Behov av kyla under varma sommarmånader är en fråga som
diskuteras, speciellt i relation till ökade utomhustemperaturer på grund av klimatförändringarna.
Rekommenderade temperaturer för SÄBO anges av Boverket. Samtidigt är ett SÄBO en arbetsplats,
där Arbetsmiljöverkets (AMV) föreskrifter avseende inomhusklimatet gäller i de delar som är
arbetsplats. Folkhälsomyndigheten har fastställt råd avseende inomhustemperaturer, för både boende
och vid arbete. Genom att mäta inomhustemperaturer i SÄBO kan jämförelse göras med gällande
regelverk och en uppskattning göras om kylbehov föreligger. Samtidig mätning av
varmvattenanvändning visar hur energibehovet varierar per år och kan ligga till grund för en schablon
för energibehov för varmvatten.
Resultatet visar att inomhustemperaturerna stiger med stigande utomhustemperatur och att de
riktvärden som AMV föreskriver överskrids, i vissa fall långvarigt. Även uppmätta temperaturer i
boenderum överskrider rekommenderade värden vid höga utomhustemperaturer. Placering av
personalutrymmen i norrläge, noggrann projektering av solavskärmning och endast vädring vid svala
utomhustemperaturer kan vara lämpliga passiva kyllösningar att nyttja. En schablon för energibehov
för varmvatten kan, baserat på mätresultatet, vara 10 kWh/ (m2·år). Detta kan medge att även aktiv
kyla kan inkluderas, som komplement till de passiva lösningarna för lägre inomhustemperaturer.
Intressant fortsättning på denna studie är vidare analys av inomhustemperaturer beroende på
beläggningsgrad på SÄBO och hur brukarbeteendet påverkar inomhuskomforten. Förslaget på
schablon för energibehov till varmvatten kommer att presenteras för Boverket i arbetet med
Möjligheternas byggregler.
(Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; ; and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
Varmvatten, SÄBO, Inomhuskomfort, mätning, energibehov
pages
44 pages
publisher
Energimyndigheten
project
Analys av varmvattenbehov i äldreboenden för möjliggörande av god inomhuskomfort
language
Swedish
LU publication?
yes
id
791437e1-f3c2-4334-a0f8-15198ed0ddc0
alternative location
https://www.e2b2.se/media/talbqsgy/slutrapport-49558-1-analys-av-varmvattenbehov-i-%C3%A4ldreboende.pdf
date added to LUP
2023-03-10 16:06:08
date last changed
2023-11-21 17:26:14
@techreport{791437e1-f3c2-4334-a0f8-15198ed0ddc0,
 abstract   = {{I Särskilda boende för äldre (SÄBO) vistas både boende i sin bostad och personal som har boendet som<br/>sin arbetsplats. Det är viktigt att SÄBO utformas energieffektivt och på ett sätt som möjliggör att båda<br/>grupperna får en god inomhusmiljö. De regelverk som finns tillgängliga för att åstadkomma detta, både<br/>avseende inomhusmiljö och energianvändning för varmvatten, skiljer sig åt mellan boende och<br/>arbetsplats och det är oklart vilket regelverk som ska vara gällande vid projektering och drift av SÄBO.<br/>Kvotering av ytor i byggnader som anses vara lokalutrymmen eller bostadsutrymmen är ett sätt att ta<br/>hänsyn till båda regelverken vid projektering.<br/>Boverkets krav för energibehov för en byggnad inkluderar energi för uppvärmning, varmvatten, kyla<br/>och fastighetsel. Varmvattenbehovet anges som schabloner, för flerbostadshus (boenderum)fastställd<br/>till 25 kWh/Atemp, år och för lokaler (arbetsplats) 2 kWh/ Atemp, år (Boverket, 2017). Det uppskattade<br/>energibehovet för varmvattenproduktion, och totalt beräknat energibehov för byggnaden, varierar<br/>därför kraftigt mellan om byggnaden anses användas för boende eller som arbetsplats.<br/>Boende i SÄBO är en känslig grupp. Behov av kyla under varma sommarmånader är en fråga som<br/>diskuteras, speciellt i relation till ökade utomhustemperaturer på grund av klimatförändringarna.<br/>Rekommenderade temperaturer för SÄBO anges av Boverket. Samtidigt är ett SÄBO en arbetsplats,<br/>där Arbetsmiljöverkets (AMV) föreskrifter avseende inomhusklimatet gäller i de delar som är<br/>arbetsplats. Folkhälsomyndigheten har fastställt råd avseende inomhustemperaturer, för både boende<br/>och vid arbete. Genom att mäta inomhustemperaturer i SÄBO kan jämförelse göras med gällande<br/>regelverk och en uppskattning göras om kylbehov föreligger. Samtidig mätning av<br/>varmvattenanvändning visar hur energibehovet varierar per år och kan ligga till grund för en schablon<br/>för energibehov för varmvatten.<br/>Resultatet visar att inomhustemperaturerna stiger med stigande utomhustemperatur och att de<br/>riktvärden som AMV föreskriver överskrids, i vissa fall långvarigt. Även uppmätta temperaturer i<br/>boenderum överskrider rekommenderade värden vid höga utomhustemperaturer. Placering av<br/>personalutrymmen i norrläge, noggrann projektering av solavskärmning och endast vädring vid svala<br/>utomhustemperaturer kan vara lämpliga passiva kyllösningar att nyttja. En schablon för energibehov<br/>för varmvatten kan, baserat på mätresultatet, vara 10 kWh/ (m2·år). Detta kan medge att även aktiv<br/>kyla kan inkluderas, som komplement till de passiva lösningarna för lägre inomhustemperaturer.<br/>Intressant fortsättning på denna studie är vidare analys av inomhustemperaturer beroende på<br/>beläggningsgrad på SÄBO och hur brukarbeteendet påverkar inomhuskomforten. Förslaget på<br/>schablon för energibehov till varmvatten kommer att presenteras för Boverket i arbetet med<br/>Möjligheternas byggregler.<br/>}},
 author    = {{Janson, Ulla and Johansson, Dennis and Bergström, Stefan and Eliasson, Emma}},
 institution = {{Energimyndigheten}},
 keywords   = {{Varmvatten; SÄBO; Inomhuskomfort; mätning; energibehov}},
 language   = {{swe}},
 month    = {{03}},
 title    = {{Analys av varmvattenbehov i äldreboenden för möjliggörande av god inomhuskomfort}},
 url     = {{https://www.e2b2.se/media/talbqsgy/slutrapport-49558-1-analys-av-varmvattenbehov-i-%C3%A4ldreboende.pdf}},
 year     = {{2023}},
}