Advanced

Temporary Jobs in Sweden: Incidence, Exit, and On-the-Job Training.

Wallette, Mårten LU (2004) In Lund Economic Studies
Abstract
This thesis analyses different aspects of temporary jobs in the Swedish labour market during 1991-1999. Throughout the thesis we put special focus on differences between the genders, and differences between native-born and foreign-born workers. In chapter 1, An Introduction to Temporary Jobs in Sweden, we describe the evolution of different types of temporary jobs in Sweden during the 1990s, we review the legal framework for such jobs, we compare the Swedish experience of temporary jobs with other countries, and we also discuss welfare aspects of temporary jobs.In chapter 2, The Incidence of Temporary Jobs in Sweden. Towards a New Form of Labour Market Segmentation?, we analyse the determinants of the incidence of... (More)
This thesis analyses different aspects of temporary jobs in the Swedish labour market during 1991-1999. Throughout the thesis we put special focus on differences between the genders, and differences between native-born and foreign-born workers. In chapter 1, An Introduction to Temporary Jobs in Sweden, we describe the evolution of different types of temporary jobs in Sweden during the 1990s, we review the legal framework for such jobs, we compare the Swedish experience of temporary jobs with other countries, and we also discuss welfare aspects of temporary jobs.In chapter 2, The Incidence of Temporary Jobs in Sweden. Towards a New Form of Labour Market Segmentation?, we analyse the determinants of the incidence of different types of temporary jobs in Sweden. In the theoretical section we take the employment contract as a starting point and discuss how different individual and job characteristics might affect a firm’s offer probability of temporary jobs respectively an employee’s acceptance probability of temporary jobs. We do not find any evidence of a systematic difference between the genders, but such evidence is found between Swedish-born and foreign-born workers. Young individuals have a higher probability of holding temporary jobs, and so have individuals who work part-time. Finally, our results indicate a negative structural shift in temporary jobs during the 1990s, towards a permanently higher level of such jobs.In chapter 3, Transitions From Temporary Jobs to Open-Ended Jobs in the Swedish Labour Market, we analyse the probability of exiting from temporary jobs to open-ended jobs. Our empirical results show that temporary jobs are, in general, rather poor stepping-stones to open-ended jobs in Sweden. The only type of temporary job that is shown to have this function is probation jobs. Swedish-born males who hold temporary jobs have a higher probability of exiting to open-ended jobs than other demographic groups (females and foreign-born workers). Other characteristics that influence the exit probabilities from different types of temporary jobs are, for example, age, socio-economic status, type of labour market sector, and part-time work.Chapter 4, Temporary Jobs and On-the-Job Training in Sweden -Is There a Trade-Off?, analyses the nexus between different types of temporary jobs and on-the-job training (OJT) in Sweden. According to the standard human capital theory, the prospect for temporary jobholders to receive OJT should be very low. However, models that take into account that the labour market is characterized by imperfect information might explain that also temporary jobholders receive OJT. The empirical results show that the probability of receiving OJT is much lower for temporary jobholders, and even more so for workers born outside Sweden. We do not find any evidence of gender differences. Regarding the amount of OJT received (given that a person receives OJT) the results show that male temporary jobholders receive more OJT than females, and that foreign-born temporary workers receive more OJT than comparable Swedish-born workers. It is also the case that holding a temporary job not necessarily implies fewer days of OJT than holding an open-ended job. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Denna avhandling analyserar frågor som berör tillfälliga jobb på den svenska arbetsmarknaden under perioden 1990-1999. Ett viktigt bidrag i avhandlingen är att den stora gruppen tillfälliga jobb delas upp i mindre undergrupper för att ta i beaktande den heterogenitet som finns mellan olika former av tillfälliga jobb. En röd tråd som löper genom hela avhandlingen är fokuseringen på skillnader mellan män och kvinnor och skillnader mellan svenskfödda och utlandsfödda arbetstagare. I det första kapitlet, An Introduction to Temporary Jobs in Sweden, beskrivs utvecklingen av tillfälliga jobb i Sverige under 1990-talet och lagstiftningen för sådana jobb beskrivs kortfattat. Vidare jämförs omfattningen... (More)
Popular Abstract in Swedish

Denna avhandling analyserar frågor som berör tillfälliga jobb på den svenska arbetsmarknaden under perioden 1990-1999. Ett viktigt bidrag i avhandlingen är att den stora gruppen tillfälliga jobb delas upp i mindre undergrupper för att ta i beaktande den heterogenitet som finns mellan olika former av tillfälliga jobb. En röd tråd som löper genom hela avhandlingen är fokuseringen på skillnader mellan män och kvinnor och skillnader mellan svenskfödda och utlandsfödda arbetstagare. I det första kapitlet, An Introduction to Temporary Jobs in Sweden, beskrivs utvecklingen av tillfälliga jobb i Sverige under 1990-talet och lagstiftningen för sådana jobb beskrivs kortfattat. Vidare jämförs omfattningen av tillfälliga jobb i Sverige med den i andra länder och slutligen tar vi även upp möjliga välfärdsfrågor som tillfälliga jobb kan ge upphov till. I kapitel 2, The Incidence of Temporary Jobs in Sweden. Towards a New Form of Labour Market Segmentation, analyseras omfattningen av tillfälliga jobb och vilka bestämningsfaktorer som påverkar sannolikheten att en individ har ett sådant jobb. Det teoretiska avsnittet tar sitt avstamp i anställningskontraktet och utifrån detta diskuteras hur olika individ- och jobbegenskaper påverkar dels sannolikheten att ett företag erbjuder tillfälliga jobb, och dels sannolikheten att en individ accepterar ett sådant jobb. De empiriska resultaten visar att tillfälliga jobb är heterogena och därför bör analyseras i separata undergrupper. Inga empiriska bevis hittas för en systematisk skillnad mellan könen, något som emellertid hittas för gruppen utlandsfödda arbetstagare. Ungdomar har en högre sannolikhet att ha ett tillfälligt jobb, och det har även deltidsarbetare. Resultaten visar slutligen att utvecklingen under 1990-talet med stor sannolikhet har inneburit att antalet tillfälliga jobb i dag ligger på en permanent högre nivå jämfört med antalet sådana jobb under 1990-talets inledning.I kapitel 3, Transitions From Temporary Jobs to Open-Ended Jobs in the Swedish Labour Market, analyseras om tillfälliga jobb är en språngbräda till fasta jobb. Den bakomliggande teorin är i det stora hela densamma som i kapitel 2 då det kan antas att bestämningsfaktorerna till sannolikheten att ha ett tillfälligt jobb liknar bestämningsfaktorerna som påverkar sannolikheten att övergå till ett fast jobb. De empiriska resultaten visar att tillfälliga jobb i allmänhet är dåliga språngbrädor till fasta jobb på den svenska arbetsmarknaden. Provanställningar är i stort sett den enda anställningsformen som har denna funktion. Svenskfödda män med tillfälliga jobb har en högre sannolikhet att övergå till ett fast jobb än andra grupper (kvinnor och utlandsfödda arbetstagare). Andra egenskaper som påverkar övergången till fasta jobb är exempelvis ålder, socioekonomisk status, arbetsmarknadssektor och deltidsarbete. Resultaten visar också att sannolikheten att övergå till ett fast jobb var lägre under andra hälften av 1990-talet jämfört med åren 1991-1994.I det avslutande kapitel 4, Temporary Jobs and On-the-Job Training in Sweden -Is There a Trade-Off?, analyseras sambandet mellan tillfälliga jobb och personalutbildning (OJT). Det teoretiska avsnittet inleds med standardversionen av humankapitalsteorin, från vilken man inte kan förvänta sig att arbetstagare med tillfälliga jobb erbjuds OJT i någon högre utsträckning. Därefter diskuteras modeller som även tar hänsyn till att arbetsmarknaden karaktäriseras av ofullständig information. Modeller av detta slag kan eventuellt förklara att även arbetstagare med tillfälliga jobb erbjuds OJT. De empiriska resultaten visar att sannolikheten att få OJT är mycket lägre för tillfälligt anställda än för motsvarande fast anställda, och än lägre för utlandsfödda arbetstagare med tillfälliga jobb. Det finns inga direkta skillnader mellan könen. Vad gäller längden av OJT (givet att en individ får OJT) visar resultaten att män med tillfälliga jobb får fler personalutbildningsdagar än kvinnor och att utlandsfödda arbetstagare får fler dagar än motsvarande svenskfödda arbetstagare. Det visas också att tillfälligt anställda (som får OJT) inte nödvändigtvis erbjuds färre dagar än motsvarande fast anställda. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Eriksson, Tor, Aarhus School of Business, Denmark
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
ekonomiska system, ekonomisk politik, economic theory, econometrics, Economics, segmentation, Swedish-born, foreign-born, gender, on-the-job training, exit probability, incidence, on-call jobs, probation jobs, project jobs, replacement jobs, Temporary jobs, economic systems, economic policy, Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori
in
Lund Economic Studies
pages
178 pages
publisher
Department of Economics, Lund University
defense location
EC3:210
defense date
2004-05-14 10:15:00
ISSN
0460-0029
language
English
LU publication?
yes
id
7a109ad7-b50c-477e-bf32-7c83a025d4a0 (old id 466843)
date added to LUP
2016-04-01 17:13:00
date last changed
2019-05-21 16:57:07
@phdthesis{7a109ad7-b50c-477e-bf32-7c83a025d4a0,
 abstract   = {This thesis analyses different aspects of temporary jobs in the Swedish labour market during 1991-1999. Throughout the thesis we put special focus on differences between the genders, and differences between native-born and foreign-born workers. In chapter 1, An Introduction to Temporary Jobs in Sweden, we describe the evolution of different types of temporary jobs in Sweden during the 1990s, we review the legal framework for such jobs, we compare the Swedish experience of temporary jobs with other countries, and we also discuss welfare aspects of temporary jobs.<br/><br>
<br/><br>
In chapter 2, The Incidence of Temporary Jobs in Sweden. Towards a New Form of Labour Market Segmentation?, we analyse the determinants of the incidence of different types of temporary jobs in Sweden. In the theoretical section we take the employment contract as a starting point and discuss how different individual and job characteristics might affect a firm’s offer probability of temporary jobs respectively an employee’s acceptance probability of temporary jobs. We do not find any evidence of a systematic difference between the genders, but such evidence is found between Swedish-born and foreign-born workers. Young individuals have a higher probability of holding temporary jobs, and so have individuals who work part-time. Finally, our results indicate a negative structural shift in temporary jobs during the 1990s, towards a permanently higher level of such jobs.<br/><br>
<br/><br>
In chapter 3, Transitions From Temporary Jobs to Open-Ended Jobs in the Swedish Labour Market, we analyse the probability of exiting from temporary jobs to open-ended jobs. Our empirical results show that temporary jobs are, in general, rather poor stepping-stones to open-ended jobs in Sweden. The only type of temporary job that is shown to have this function is probation jobs. Swedish-born males who hold temporary jobs have a higher probability of exiting to open-ended jobs than other demographic groups (females and foreign-born workers). Other characteristics that influence the exit probabilities from different types of temporary jobs are, for example, age, socio-economic status, type of labour market sector, and part-time work.<br/><br>
<br/><br>
Chapter 4, Temporary Jobs and On-the-Job Training in Sweden -Is There a Trade-Off?, analyses the nexus between different types of temporary jobs and on-the-job training (OJT) in Sweden. According to the standard human capital theory, the prospect for temporary jobholders to receive OJT should be very low. However, models that take into account that the labour market is characterized by imperfect information might explain that also temporary jobholders receive OJT. The empirical results show that the probability of receiving OJT is much lower for temporary jobholders, and even more so for workers born outside Sweden. We do not find any evidence of gender differences. Regarding the amount of OJT received (given that a person receives OJT) the results show that male temporary jobholders receive more OJT than females, and that foreign-born temporary workers receive more OJT than comparable Swedish-born workers. It is also the case that holding a temporary job not necessarily implies fewer days of OJT than holding an open-ended job.},
 author    = {Wallette, Mårten},
 issn     = {0460-0029},
 language   = {eng},
 publisher  = {Department of Economics, Lund University},
 school    = {Lund University},
 series    = {Lund Economic Studies},
 title    = {Temporary Jobs in Sweden: Incidence, Exit, and On-the-Job Training.},
 year     = {2004},
}