Advanced

Att examinera informationskompetens- vad, hur, när och varför

Björklund, Maria LU (2012)
Abstract (Swedish)
Informationskompetens är en viktig kompetens för läkarstudenter, inte bara under studietiden utan i deras roll som framtida läkare. Detta arbete innehåller en analys av kursen LÄLA/LÄMA 53, Examensarbete 1

på läkarprogrammet, termin 5. Särskilt i fokus är momentet informationssökning. Analysen utgår från pedagogiska teorier och SOLO-taxonomin används som verktyg för att granska kursens innehåll. I

analysen belyses konstruktiv länkning, mångfald, målformuleringar, undervisning och läraktiviteter,examination och utvärdering. I kursen finns idag en viss konstruktiv länkning, men den skulle kunna

utvecklas genom arbete med kursmål, läraktiviteter och examination. Kursmålen skulle kunna omfatta nivån Förhållningssätt... (More)
Informationskompetens är en viktig kompetens för läkarstudenter, inte bara under studietiden utan i deras roll som framtida läkare. Detta arbete innehåller en analys av kursen LÄLA/LÄMA 53, Examensarbete 1

på läkarprogrammet, termin 5. Särskilt i fokus är momentet informationssökning. Analysen utgår från pedagogiska teorier och SOLO-taxonomin används som verktyg för att granska kursens innehåll. I

analysen belyses konstruktiv länkning, mångfald, målformuleringar, undervisning och läraktiviteter,examination och utvärdering. I kursen finns idag en viss konstruktiv länkning, men den skulle kunna

utvecklas genom arbete med kursmål, läraktiviteter och examination. Kursmålen skulle kunna omfatta nivån Förhållningssätt och värderingsförmåga där studenterna genom läraktiviteter tränas ytterligare i kritiskt granskning och bedömning av vetenskapligt material. En kriteriebaserad examination i flera nivåer

kan stimulera till att förhållningssätt och värderingsförmåga, och de högre nivåerna i SOLO-taxonomin, fokuseras i kursen och lärandeaktiviteterna. Begreppet informationskompetens diskuteras, och att begreppet informationssökning också omfattar

bearbetning av informationen poängteras. Informationssökningens viktiga roll i lärandet stöds av forskning, och hur studenterna hanterar informationssökning och – bearbetning kan relateras till

begreppen yta/djup-inriktat lärande i den pedagogiska litteraturen. I ett projekt börjar arbetet ofta med orientering i ämnet, därefter följer fokus och fördjupning. Bibliotekariens roll i processen kan vara som counselor och bidra till att studenten förbättrar sin reflektiva och kritiska förmåga, och på så sätt involveras de högre nivåerna i SOLO-taxonomin. Som utvecklingsförslag i kursen föreslås att kursmål och examinationsform utvecklas för att även

inkludera Förhållningssätt och värderingsförmåga. Ett förslag på läraktivitet är att studenterna skriver en reflektion kring hur de sökt information, där de motiverar hur de gjort urval och begränsningar och hur de värderar källorna. Reflektionen kan sedan integreras i uppsatsen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Working paper
publication status
unpublished
subject
keywords
informationskompetens studenter SOLO-taxonomin bibliotek pedagogik
categories
Higher Education
pages
15 pages
language
Swedish
LU publication?
yes
id
7bc23077-6adb-41b6-8282-9f4aa234d066 (old id 2855628)
date added to LUP
2016-04-04 14:22:59
date last changed
2020-04-06 16:04:08
@misc{7bc23077-6adb-41b6-8282-9f4aa234d066,
 abstract   = {Informationskompetens är en viktig kompetens för läkarstudenter, inte bara under studietiden utan i deras roll som framtida läkare. Detta arbete innehåller en analys av kursen LÄLA/LÄMA 53, Examensarbete 1<br/><br>
på läkarprogrammet, termin 5. Särskilt i fokus är momentet informationssökning. Analysen utgår från pedagogiska teorier och SOLO-taxonomin används som verktyg för att granska kursens innehåll. I<br/><br>
analysen belyses konstruktiv länkning, mångfald, målformuleringar, undervisning och läraktiviteter,examination och utvärdering. I kursen finns idag en viss konstruktiv länkning, men den skulle kunna<br/><br>
utvecklas genom arbete med kursmål, läraktiviteter och examination. Kursmålen skulle kunna omfatta nivån Förhållningssätt och värderingsförmåga där studenterna genom läraktiviteter tränas ytterligare i kritiskt granskning och bedömning av vetenskapligt material. En kriteriebaserad examination i flera nivåer<br/><br>
kan stimulera till att förhållningssätt och värderingsförmåga, och de högre nivåerna i SOLO-taxonomin, fokuseras i kursen och lärandeaktiviteterna. Begreppet informationskompetens diskuteras, och att begreppet informationssökning också omfattar<br/><br>
bearbetning av informationen poängteras. Informationssökningens viktiga roll i lärandet stöds av forskning, och hur studenterna hanterar informationssökning och – bearbetning kan relateras till<br/><br>
begreppen yta/djup-inriktat lärande i den pedagogiska litteraturen. I ett projekt börjar arbetet ofta med orientering i ämnet, därefter följer fokus och fördjupning. Bibliotekariens roll i processen kan vara som counselor och bidra till att studenten förbättrar sin reflektiva och kritiska förmåga, och på så sätt involveras de högre nivåerna i SOLO-taxonomin. Som utvecklingsförslag i kursen föreslås att kursmål och examinationsform utvecklas för att även<br/><br>
inkludera Förhållningssätt och värderingsförmåga. Ett förslag på läraktivitet är att studenterna skriver en reflektion kring hur de sökt information, där de motiverar hur de gjort urval och begränsningar och hur de värderar källorna. Reflektionen kan sedan integreras i uppsatsen.},
 author    = {Björklund, Maria},
 language   = {swe},
 note     = {Working Paper},
 title    = {Att examinera informationskompetens- vad, hur, när och varför},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/6347810/2855634.pdf},
 year     = {2012},
}